Tiết kiệm hưu trí ngay bây giờ, nhận tín thuế sau này: Hạn mức cao hơn về Tín Thuế Tiết Kiệm có thể giúp người lao động có thu nhập thấp và trung bình tiết kiệm nhiều hơn vào năm 2023

IR-2022-224, ngày 21 tháng 12 năm 2022

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người lao động có thu nhập thấp và trung bình rằng họ có thể tiết kiệm cho hưu trí ngay bây giờ và có thể kiếm được khoản tín thuế đặc biệt vào năm 2022 và những năm tới.

Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí, còn được gọi là Tín Thuế Tiết Kiệm, giúp bù đắp một phần trong $2.000 đầu tiên mà người lao động tự nguyện đóng góp cho Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân, chương trình 401(k) và các chương trình hưu trí tương tự tại nơi làm việc. Khoản tín thuế này cũng giúp bất kỳ người khuyết tật đủ điều kiện nào là người thụ hưởng được chỉ định của tài khoản Đạt Được Trải Nghiệm Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn (ABLE), đóng góp vào tài khoản đó. Để biết thêm thông tin về các tài khoản ABLE, hãy xem Ấn Phẩm 907 (tiếng Anh), có sẵn trên IRS.gov.

Tín Thuế Tiết Kiệm có sẵn cùng với bất kỳ khoản tiết kiệm thuế nào khác được áp dụng.

Vẫn còn thời gian để hành động

Những người lao động đủ điều kiện vẫn còn thời gian để đóng góp hưu trí đủ điều kiện và nhận Tín Thuế Tiết Kiệm trên tờ khai thuế năm 2022 của họ. Mọi người có thời hạn đến ngày 18 tháng 4 năm 2023 – ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2022 – để thiết lập IRA mới hoặc thêm tiền vào IRA hiện tại cho năm 2022. Cả Roth và IRA truyền thống đều đủ điều kiện.

Mặt khác, những người tham gia chương trình hưu trí tại nơi làm việc phải hành động trước thời điểm cuối năm 2022 để các khoản đóng góp được tính cho năm nay. Điều này có nghĩa là các khoản hoãn (đóng góp) tự chọn phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 cho:

  • chương trình 401(k).
  • chương trình 403(b) dành cho nhân viên của các trường công lập và một số tổ chức được miễn thuế.
  • Chương trình 457 của chính phủ dành cho nhân viên chính phủ tiểu bang hoặc địa phương.
  • Chương Trình Tiết Kiệm (TSP) cho nhân viên liên bang.

Đóng góp cho một số chương trình hưu trí tại nơi làm việc khác cũng đủ điều kiện. Xem hướng dẫn cho Mẫu 8880 (tiếng Anh) để biết chi tiết.

Những nhân viên không thể dành dụm tiền trong năm nay có thể muốn sớm lên lịch đóng góp cho năm 2023 để chủ lao động của họ có thể bắt đầu khấu lưu vào tháng Giêng.

Ai đủ điều kiện

Hạn mức thu nhập, dựa trên tổng thu nhập điều chỉnh của người đóng thuế và tình trạng hôn nhân hoặc tư cách khai thuế, áp dụng đối với Tín Thuế Tiết Kiệm. Nhưng do lạm phát, các hạn mức này sẽ tăng lên rõ rệt vào năm 2023.

Do đó, Tín Thuế Tiết Kiệm có thể được yêu cầu bởi:

  • Các cặp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế với thu nhập lên tới $68.000 vào năm 2022 hoặc $73.000 vào năm 2023.
  • Chủ hộ gia đình có thu nhập lên tới $51.000 vào năm 2022 hoặc $54.750 vào năm 2023.
  • Các cá nhân đã kết hôn, khai thuế riêng và những người độc thân có thu nhập lên tới $34.000 vào năm 2022 hoặc $36.500 vào năm 2023.

Giống như các khoản tín thuế khác, Tín Thuế Tiết Kiệm có thể làm tăng khoản tiền hoàn thuế của người đóng thuế hoặc giảm số thuế nợ. Mặc dù Tín Thuế Tiết Kiệm tối đa là $1.000 ($2.000 cho các cặp vợ chồng), nhưng IRS cảnh báo rằng nó thường ít hơn nhiều và, một phần do tác động của các khoản khấu trừ và tín thuế khác, trên thực tế, có thể bằng 0 đối với một số người đóng thuế.

Số tiền tín thuế của người đóng thuế dựa trên tư cách khai thuế, tổng thu nhập điều chỉnh, tiền nợ thuế và số tiền đóng góp cho các chương trình hưu trí đủ điều kiện hoặc tài khoản ABLE. Mẫu 8880 (tiếng Anh) được sử dụng để yêu cầu Tín Thuế Tiết Kiệm và hướng dẫn của mẫu này có thông tin chi tiết về việc tính khoản tín thuế chính xác.

Trong niên thuế 2020, năm gần đây nhất có số liệu đầy đủ, các khoản Tín Thuế Tiết Kiệm với tổng trị giá hơn $1,7 tỷ đã được yêu cầu trên khoảng 9,4 triệu tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Trung bình khoảng $186 cho mỗi tờ khai thuế đủ điều kiện.

Tín Thuế Tiết Kiệm bổ sung các quyền lợi về thuế khác dành cho những người dành tiền để nghỉ hưu. Ví dụ: hầu hết người lao động có thể khấu trừ khoản đóng góp của họ vào IRA truyền thống. Mặc dù các khoản đóng góp của Roth IRA không được khấu trừ, nhưng các khoản trích ngân đủ điều kiện, thường là sau khi nghỉ hưu, được miễn thuế. Thông thường, các khoản đóng góp cho 401(k) và các chương trình tương tự tại nơi làm việc không bị đánh thuế cho đến khi trich ngân.

Một số hạn chế được áp dụng

Các quy tắc đặc biệt khác áp dụng cho Tín Thuế Tiết Kiệm bao gồm:

  • Người đóng thuế đủ điều kiện phải từ 18 tuổi trở lên.
  • Bất cứ ai được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác đều không thể nhận được khoản tín thuế này.
  • Sinh viên không thể nhận khoản tín thuế này. Một người ghi danh là sinh viên toàn thời gian trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong 5 tháng dương lịch trong năm được coi là sinh viên.

Bất kỳ khoản phân phối nào từ chương trình hưu trí hoặc tài khoản ABLE đều làm giảm số tiền đóng góp được sử dụng để tính khoản tín thuế. Đối với năm 2022, quy tắc này áp dụng cho các khoản phân phối nhận được sau năm 2019 và trước ngày đến hạn, bao gồm cả thời gian gia hạn, của tờ khai thuế năm 2022. Mẫu 8880 và hướng dẫn của mẫu này có thông tin chi tiết về cách tính toán.

Để tìm hiểu thêm về những cách khác để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thuế sắp tới, hãy truy cập IRS.gov/getready.