Các âm mưu liên quan đến làm sai thu nhập, tạo tài liệu giả là nằm trong danh sách "Dirty Dozen" của IRS cho năm 2019

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-35, ngày 11 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo người đóng thuế tránh các âm mưu liên quan đến làm sai thu nhập, bao gồm cả việc tạo ra các Mẫu đơn 1099 không có thật.

Những kẻ có tài lừa đảo sử dụng thủ thuật này cũng như các trò gian lận có liên quan được thiết kế để khiến người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế sai trái mà họ không có quyền được hưởng. 

Cảnh báo về thu nhập giả mạo là một phần trong danh sách các thủ đoạn lừa đảo thuế "Dirty Dozen" phát hành năm 2019 của cơ quan này.

Danh sách này, được IRS tổng hợp hàng năm, mô tả một loạt các trò gian lận phổ biến mà người đóng thuế có thể gặp phải. Nhiều trong số các âm mưu “Dirty Dozen” này đạt mức đỉnh trong mùa khai thuế khi mọi người chuẩn bị khai thuế hoặc thuê người khác để giúp họ.

Những trò gian lận này có thể dẫn đến các hình phạt và tiền lãi đáng kể cũng như có thể bị truy tố hình sự. Phòng Điều Tra Hình Sự của IRS phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư Pháp để ngăn chặn các vụ lừa đảo và truy tố những tên tội phạm đứng đằng sau.

Đừng tự tạo nên thu nhập hay tạo ra các mẫu đơn

Một số người báo cáo sai về thu nhập tăng lên với IRS. Trò lừa đảo này liên quan đến việc tăng hoặc khai báo thu nhập chưa bao giờ kiếm được trên tờ khai thuế, như tiền lương hoặc thu nhập do tự làm chủ, thường để tối đa hóa các khoản tín thuế có thể hoàn lại, như Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EITC).

Giống như việc khai báo sai một khoản chi phí hoặc khấu trừ, việc khai báo thu nhập chưa bao giờ kiếm được cũng là bất hợp pháp. Người đóng thuế có thể phải đối mặt với một hóa đơn lớn để hoàn trả các khoản hoàn thuế sai trái, cùng với tiền phạt và tiền lãi. Ngoài ra, khả năng hội đủ điều kiện trong tương lai (tiếng Anh) của họ để yêu cầu EITC cũng có thể bị ảnh hưởng. Họ thậm chí có thể phải đối mặt với việc truy tố hình sự.

Hãy nhớ rằng, người đóng thuế phải chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác của tờ khai thuế của họ ngay cả khi họ trả tiền cho người khác để chuẩn bị tờ khai.

Mẫu đơn 1099-MISC giả mạo

IRS cũng cảnh báo người đóng thuế để tránh bị vướng vào các vụ lừa đảo được ngụy trang như một lựa chọn thanh toán nợ thẻ tín dụng hoặc nợ vay mua nhà. Âm mưu này thường liên quan đến việc nộp Mẫu đơn 1099-MISC, Miscellaneous Income (Thu nhập khác) và/hoặc các công cụ tài chính không có thật như trái phiếu, phiếu hứa trả tiền có đảm bảo hoặc chi phiếu vô giá trị.

Những người quảng bá vô đạo đức cho những trò gian lận này thường lập luận rằng cách thức phù hợp để lấy lại hoặc rút tiền từ một tài khoản "bị giữ lại" không có thật là sử dụng một số loại công cụ tài chính giả tạo, chẳng hạn như một phiếu hứa trả tiền có đảm bảo mà được coi là phương thức thanh toán nợ thẻ tín dụng hoặc nợ vay mua nhà. Những kẻ có tài lừa đảo này cung cấp Mẫu đơn 1099-MISC giả mà trông có vẻ như được phát hành bởi một ngân hàng lớn, dịch vụ cho vay hoặc công ty quản lý nợ vay mua nhà mà người đóng thuế có thể có mối quan hệ trước đó. Mẫu đơn 56, Notice Concerning Fiduciary Relationship (Thông báo liên quan đến mối quan hệ ủy thác), cũng có thể được sử dụng bởi những người tham gia để giao trách nhiệm ủy thác cho người cho vay tiền. Người đóng thuế có thể gặp phải những người khai thuế vô đạo đức, những người cố gắng lôi kéo họ vào những trò gian lận này.

Chọn một chuyên gia thuế một cách khôn ngoan

Việc thuê một chuyên gia thuế là một quyết định quan trọng. Hãy lựa chọn một cách thận trọng. Những người đóng thuế có thiện chí có thể bị đánh lừa bởi những người khai thuế mà không hiểu về thuế hoặc lừa gạt người đóng thuế để họ yêu cầu các khoản tín thuế hoặc khấu trừ mà họ không có quyền yêu cầu chỉ để tăng phí của họ. Mỗi năm, những người khai thuế loại này phải đối mặt với các hình phạt bao gồm cả thời gian ở tù vì lừa gạt khách hàng của họ.

IRS.gov/chooseataxpro có thêm thông tin để giúp người đóng thuế, bao gồm những lời khuyên để chọn người khai thuế, sự khác biệt về bằng cấp và trình độ cũng như cách gửi khiếu nại về một người khai thuế vô đạo đức.