Trường học nghỉ hè, nhưng việc lập kế hoạch thuế là quanh năm

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-76, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Giờ đây, thời hạn khai thuế tháng 4 đã qua, hầu hết mọi người đang dành nhiều thời gian để nghĩ về các kỳ nghỉ hè hơn là thuế. Tuy nhiên, mùa hè là thời điểm tuyệt vời để duyệt xét khấu lưu và xem liệu kế hoạch mùa hè có ảnh hưởng đến tờ khai thuế năm sau hay không. Dưới đây là một số tình trạng thuế trong mùa hè phổ biến và các mẹo để giúp người đóng thuế tìm hiểu xem liệu chúng có áp dụng với tình trạng thuế của họ hay không.

Kết hôn

Các cặp vợ chồng mới cưới nên báo cáo bất kỳ sự thay đổi nào về tên cho Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội. Họ cũng nên báo cáo thay đổi địa chỉ cho Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, chủ sử dụng lao động của họ và IRS. Để báo cáo thay đổi địa chỉ vì mục đích thuế liên bang, người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) và nộp cho IRS. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng họ nhận được các tài liệu cần thiết để khai thuế.

Gửi con đến trại hè

Không giống như các trại qua đêm, chi phí của trại hè trong ngày có thể được tính để nhận tín thuế chăm sóc con nhỏ và người sống phụ thuộc (tiếng Anh).

Làm việc bán thời gian

Mặc dù lao động làm việc vào mùa hè và bán thời gian có thể không kiếm đủ tiền để nợ thuế thu nhập liên bang, nhưng họ nên nhớ khai thuế. Họ sẽ cần phải khai thuế vào đầu năm sau để nhận được tiền hoàn thuế đối với các khoản thuế được khấu lưu từ chi phiếu của họ trong năm nay.

Làm việc trong nền kinh tế chia sẻ

Người đóng thuế có thể kiếm thu nhập mùa hè bằng cách cung cấp công việc, dịch vụ hoặc hàng hóa theo yêu cầu, thường thông qua nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng hoặc trang web. Ví dụ bao gồm dịch vụ đi chung xe, dịch vụ giao hàng và các hoạt động khác. Những người làm công việc này được khuyến khích truy cập Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ tại IRS.gov để tìm hiểu thêm rằng việc tham gia vào nền kinh tế chia sẻ có thể ảnh hưởng đến thuế của họ như thế nào.

Thông thường, người lao động nhận được Mẫu W-2, Bản Khai Thuế Và Tiền Lương (tiếng Anh) từ chủ lao động của họ để giải thích về công việc mùa hè này. Họ sẽ sử dụng mẫu này để khai tờ khai thuế. Họ sẽ nhận được W-2 trước ngày 31 tháng 1 năm sau. Người lao động sẽ nhận được W-2 ngay cả khi họ không còn làm việc cho chủ lao động trong mùa hè nữa.

Người lao động mùa hè có thể tránh được các hóa đơn thuế cao hơn và tránh bị mất quyền lợi nếu họ biết tình trạng chính xác của mình. Chủ lao động sẽ xác định xem những người làm việc cho họ là nhân viên hay nhà thầu độc lập (tiếng Anh)PDF. Các nhà thầu độc lập không phải chịu khấu lưu, từ đó, khiến họ phải chịu trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập của chính mình cộng với thuế An Sinh Xã Hội và Medicare.

Hãy nhớ nộp tờ khai thuế nếu họ được gia hạn

Những người đã yêu cầu gia hạn đến ngày 17 tháng 10 hoặc bỏ lỡ thời hạn tháng 4 nên chắc chắn nộp tờ khai thuế. Nhiều người đóng thuế có thể khai và nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí với Free File của IRS. Phần mềm trực tuyến MilTax (tiếng Anh) có sẵn cho các thành viên của quân đội và một số cựu chiến binh, bất kể thu nhập. Phần mềm này được cung cấp thông qua Bộ Quốc phòng. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể sử dụng MilTax để khai và nộp tờ khai thuế liên bang và tối đa ba tờ khai thuế tiểu bang theo phương thức điện tử miễn phí.

Điều chỉnh khấu lưu ngay bây giờ để tránh bất ngờ về thuế trong năm tới

Người đóng thuế có thể tránh bị bất ngờ về thuế trong mùa khai thuế tới bằng cách duyệt xét khoản khấu lưu của họ ngay bây giờ. Các sự kiện trong đời như kết hôn, ly hôn, sinh con, hoặc thay đổi thu nhập đều có thể ảnh hưởng đến thuế. Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế của IRS trên IRS.gov giúp người lao động tính thuế thu nhập, các khoản tín thuế, các khoản điều chỉnh và khấu trừ và xác định xem họ có cần thay đổi khoản khấu lưu hay không bằng cách nộp Mẫu W-4 mới, Chứng Thư Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên. Người đóng thuế nên nhớ rằng, nếu cần, họ nên nộp Mẫu W-4 mới cho chủ lao động của họ, chứ không phải IRS.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)