Người nhận Tiền Phụ cấp An sinh sẽ nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế tự động; bước tiếp theo sau khi Bộ Ngân Khố, IRS và Sở An sinh Xã hội phối hợp làm việc

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-73, April 15, 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ, hợp tác với Bộ Ngân Khố và Sở An sinh Xã hội (SSA), hôm nay đã công bố rằng những người nhận Tiền Phụ Cấp An Sinh (SSI) sẽ tự động nhận được Khoản thanh toán Tác động kinh Tế.

Người nhận SSI sẽ nhận được Khoản Thanh toán Tác động Kinh tế $1,200 mà không cần thực hiện thêm hành động nào. IRS dự kiến các khoản thanh toán cho nhóm này sẽ được gửi đi không muộn hơn đầu tháng Năm.

Việc chuyển những người nhận SSI vào nhóm thanh toán tự động là sau nhiều tuần hợp tác làm việc sâu rộng giữa SSA, Bộ Ngân Khố, IRS cũng như Văn phòng Dịch vụ Tài niên.

"Vì những người nhận SSI thường không buộc phải khai thuế nên IRS phải làm việc một cách sâu rộng với các cơ quan chính phủ khác này để xác định cách cung cấp nhanh chóng và chính xác các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế cho nhóm này", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. Vẫn còn phải làm thêm công việc lập trình, nhưng bước đi này đơn giản hóa quy trình để người nhận SSI nhanh chóng và dễ dàng nhận được các khoản thanh toán $1,200 này một cách tự động. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của SSA và Văn phòng Dịch vụ Tài niên trong nỗ lực này."

Hầu hết người đóng thuế không cần phải làm gì

Đầu tháng này, IRS đã thực hiện một hành động tương tự để đảm bảo những người nhận trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội và trợ cấp Hưu trí Đường sắt có thể nhận được khoản thanh toán tự động $1,200. Mặc dù các nhóm này nhận được Mẫu đơn 1099, nhưng nhiều người trong nhóm này thường không khai thuế. Những người trong các nhóm này dự kiến sẽ thấy khoản thanh toán tự động $1,200 vào cuối tháng này.

Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 cũng sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán. Khoảng 80 triệu khoản thanh toán sẽ đến các tài khoản ngân hàng trong tuần này.

Đối với người nhận trợ cấp có người phụ thuộc thì cần thêm bước để yêu cầu $500 cho trẻ em

Luật pháp cho phép người đóng thuế đủ điều kiện mà có trẻ em đủ tiêu chuẩn dưới 17 tuổi được nhận thêm $500. Đối với những người đóng thuế đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019, các khoản thanh toán cho trẻ em sẽ được tự động thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều người nhận trợ cấp thường không cần phải khai thuế. Nếu họ có con đủ tiêu chuẩn thì cần thêm một bước để thêm $500 mỗi trẻ vào khoản thanh toán tự động $1,200 nếu họ đã không nộp tờ khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019.

Đối với những người nhận trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI), trợ cấp Hưu trí Đường sắt hoặc SSI và có con đủ tiêu chuẩn, họ có thể nhanh chóng đăng ký bằng cách truy cập công cụ đặc biệt (tiếng Anh) chỉ có trên IRS.gov và cung cấp thông tin của họ trong phần Người không khai thuế. Bằng cách nhanh chóng thực hiện các bước để nhập thông tin trên trang web của IRS về họ và những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn, họ có thể nhận được $500 cho mỗi khoản thanh toán cho trẻ em phụ thuộc ngoài khoản thanh toán cá nhân $1,200 của họ. Nếu những người thụ hưởng trong các nhóm này không cung cấp thông tin của họ cho IRS sớm thì họ sẽ phải đợi đến sau này để nhận $500 cho mỗi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn.

Bộ Ngân Khố, chứ không phải Sở An sinh Xã hội, sẽ thực hiện các khoản thanh toán tự động này cho người nhận SSI. Người nhận thường sẽ nhận được các khoản thanh toán tự động thông qua chuyển khoản trực tiếp, thẻ ghi nợ Direct Express hoặc bằng chi phiếu trên giấy, giống như cách họ thường sẽ nhận được các khoản trợ cấp SSI của họ.

Đối với những người có người phụ thuộc mà sử dụng thẻ ghi nợ Direct Express, thông tin bổ sung sẽ sớm được cung cấp về các bước cần thực hiện trên trang web của IRS khi yêu cầu cho trẻ em dưới 17 tuổi.

Để biết thông tin về tiền hưu trí An sinh Xã hội, người còn sống và người thụ hưởng bảo hiểm khuyết tật, vui lòng truy cập trang web của SSA tại SSA.gov.

Thông tin chung về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế có ở một phần đặc biệt trên trang (tiếng Anh) IRS.gov.

Cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

IRS kêu gọi người đóng thuế nên cảnh giác với những trò gian lận liên quan đến Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Để dùng ứng dụng mới hoặc nhận thông tin, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov. Mọi người nên đề phòng lừa đảo qua thư điện tử, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản thanh toán này. Hãy cẩn thận và cảnh giác: IRS sẽ không gửi thông báo không mong muốn qua đường điện tử mà yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm, truy cập trang web hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hay tài chính. Xin nhớ, hãy đến trực tiếp và chỉ đến trang IRS.gov để biết thông tin chính thức.

Thông tin thêm

IRS sẽ đăng các câu hỏi thường gặp trên trang IRS.gov/coronavirus và sẽ cung cấp các tin tức cập nhật ngay khi có thông tin.