Người đóng thuế và chuyên gia về thuế nên tìm hiểu về những trò lửa đảo thuế phổ biến này

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-56, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Mặc dù những kẻ lừa đảo hoạt động mạnh trong mùa thuế để cố đánh cắp tiền, thông tin cá nhân và dữ liệu, nhưng chúng cũng bận rộn trong thời gian còn lại của năm. Người đóng thuế và các chuyên gia thuế nên cảnh giác và ý thức được những trò lừa đảo, mưu đồ và trò lừa gạt phổ biến này để tránh mất tiền, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khách hàng.

Phương tiện truyền thông xã hội: Nộp mẫu gian lận và lời khuyên tồi (tiếng Anh)

Phương tiện truyền thông xã hội có thể lan truyền thông tin thuế không chính xác hoặc gây hiểu lầm và IRS gần đây đã thấy các mưu đồ khuyến khích mọi người gửi thông tin sai lệch, không chính xác với hy vọng nhận được tiền hoàn thuế hoặc lợi dụng tín thuế, chẳng hạn như Tín Thuế Giữ Chân Nhân Viên. Người đóng thuế phải luôn nhớ rằng nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt đến khó tin, thì có lẽ là không có thật.

Trợ giúp Tài Khoản Trực Tuyến từ những kẻ lừa đảo bên thứ ba (tiếng Anh)

Những kẻ lừa đảo giả làm bên thứ ba "hữu ích" và đề nghị giúp tạo Tài Khoản Trực Tuyến IRS của người đóng thuế tại IRS.gov. Những kẻ lừa đảo đưa ra những đề nghị này đang cố trộm cắp thông tin cá nhân của người đóng thuế. Người đóng thuế nên truy cập trực tiếp vào tài khoản của mình thông qua IRS.gov.

Lừa đảo mồi chài qua điện thư (tiếng Anh)lừa đảo mồi chài qua điện thư nhắm vào các đối tượng cụ thể (tiếng Anh)

Người đóng thuế và các chuyên gia thuế nên cảnh giác với các thông tin liên lạc giả mạo giả làm các tổ chức hợp pháp trong cộng đồng thuế và tài chánh, bao gồm IRS và các tiểu bang. Những tin nhắn này đến dưới dạng văn bản hoặc email không được yêu cầu để dụ nạn nhân cung cấp thông tin tài chánh và cá nhân có giá trị có thể dẫn đến hành vi trộm cắp danh tính.

Lừa đảo mồi chài qua điện thư nhắm vào các đối tượng cụ thể là một nỗ lực lừa đảo mồi chài qua điện thư được điều chỉnh nhắm vào một tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể. Các chuyên gia thuế cần phải rất cẩn thận về lừa đảo mồi chài qua điện thư nhắm vào các đối tượng cụ thể vì nguy cơ vi phạm dữ liệu. Một cuộc tấn công lừa đảo mồi chài qua điện thư nhắm vào các đối tượng cụ thể thành công cuối cùng có thể đánh cắp dữ liệu khách hàng và danh tính của chuyên viên khai thuế, từ đó cho phép kẻ trộm nộp tờ khai thuế gian lận.

Chuyên viên khai thuế vô đạo đức (tiếng Anh)

Hầu hết các chuyên viên khai thuế đều cung cấp dịch vụ thuế xuất sắc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mọi người nên cẩn thận với các chuyên gia thuế mờ ám và để ý các dấu hiệu cảnh báo phổ biến, bao gồm việc tính phí dựa trên số tiền hoàn thuế. Dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng hoặc dấu hiệu xấu là khi chuyên viên khai thuế không muốn ký vào dòng chấm chấm. Tránh những chuyên viên khai thuế "ma" này, những người sẽ khai thuế nhưng từ chối ký tên hoặc cung cấp Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế IRS của họ theo yêu cầu của pháp luật. Người đóng thuế đừng bao giờ ký vào tờ khai trống hoặc chưa hoàn thiện.

Các nhà máy đề nghị thỏa hiệp (tiếng Anh)

Đề nghị thỏa hiệp là một chương trình quan trọng để giúp những người không có khả năng chi trả giải quyết các khoản nợ thuế liên bang của họ. Nhưng "các nhà máy đề nghị thỏa hiệp" có thể quảng bá tích cực các đề nghị thỏa hiệp theo những cách gây hiểu lầm cho những người rõ ràng không đáp ứng đủ điều kiện, việc đó thường khiến người đóng thuế phải trả hàng ngàn đô la. Người đóng thuế có thể xác định tính đủ điều kiện của mình miễn phí bằng cách sử dụng Công Cụ Kiểm Tra Tiêu Chuẩn cho Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) của IRS.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)