Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em cho phép các gia đình cập nhật thông tin để ký gửi trực tiếp hoặc hủy đăng ký

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-101, ngày 17/4/2021

IRS gần đây đã nâng cấp Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để cho phép các gia đình cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của họ để họ có thể nhận được khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng. Công cụ này cũng cho phép các gia đình hủy đăng ký nhận khoản trả trước nếu họ không muốn nhận. Cổng Thông Tin Cập Nhật này chỉ có sẵn trên IRS.gov.

Mọi cập nhật được thực hiện trước ngày 2/8 sẽ áp dụng cho khoản chi trả ngày 13/8 và tất cả các khoản tiền trả hàng tháng tiếp theo cho thời gian còn lại của năm 2021. Các gia đình sẽ nhận được khoản chi trả vào ngày 15/7 bằng hình thức ký gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hiện có trong hồ sơ với IRS.

Những người không có thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại có thể sử dụng công cụ trực tuyến này để cập nhật thông tin của họ để họ có thể nhận được khoản chi trả sớm hơn bằng hình thức ký gửi trực tiếp. Những người không đăng ký phương thức ký gửi trực tiếp sẽ nhận được chi phiếu.

Cách cập nhật thông tin ký gửi trực tiếp

Trước tiên, các gia đình nên sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em để xác nhận tính đủ điều kiện nhận các khoản chi trả. Nếu đủ điều kiện, công cụ cũng sẽ cho biết liệu họ có đăng ký để nhận chi trả bằng hình thức ký gửi trực tiếp hay không.

Nếu vậy, nó sẽ liệt kê đầy đủ số định tuyến ngân hàng và bốn chữ số cuối của số tài khoản của họ. Đây là tài khoản sẽ nhận được khoản chi trả vào ngày 15/7 của họ.

Nếu họ muốn, họ có thể thay đổi tài khoản ngân hàng nhận chi trả bắt đầu từ đợt chi trả ngày 13/8.

Nếu Cổng Thông Tin Cập Nhật cho thấy một gia đình đủ điều kiện nhận khoản chi trả nhưng không đăng ký nhận theo hình thức ký gửi trực tiếp, họ sẽ nhận được chi phiếu mỗi tháng. Nếu muốn nhận khoản chi trả bằng hình thức ký gửi trực tiếp, họ có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật để thêm thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Các cặp vợ chồng đã kết hôn và khai thuế chung phải cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của họ vào cùng một ngày vào trong cùng một tài khoản để tiếp tục nhận các khoản chi trả chung.

Bất kỳ gia đình nào nhận chi phiếu nên cân nhắc chuyển sang hình thức ký gửi trực tiếp để nhận tiền nhanh hơn. Hình thức ký gửi trực tiếp giúp giảm bớt bỏ thời gian, lo lắng và chi phí khi chuyển chi phiếu thành tiền mặt, đồng thời loại bỏ khả năng chi phiếu bị mất, bị đánh cắp hoặc không được gửi. Những người không có tài khoản ngân hàng có thể truy cập trang web của Công Ty Bảo Hiểm Ký Gửi Liên Bang Hoa Kỳ (tiếng Anh) để biết thông tin chi tiết về cách mở tài khoản trực tuyến hoặc sử dụng công cụ BankFind (tiếng Anh) của FDIC để xác định một ngân hàng được FDIC bảo hiểm. BankOn (tiếng Anh), Hiệp Hội Các Chủ Ngân Hàng Hoa Kỳ (tiếng Anh), Các Chủ Ngân Hàng Cộng Đồng Độc Lập Của Hoa Kỳ (tiếng Anh), Cơ Quan Quản Lý Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh) có danh sách các ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng có thể mở tài khoản trực tuyến.

Các gia đình có thể ngừng các khoản chi trả bất cứ lúc nào

Ngay cả sau khi bắt đầu chi trả, các gia đình có thể dừng tất cả các khoản tiền trả hàng tháng trong tương lai bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Các gia đình đủ điều kiện đưa ra lựa chọn này sẽ vẫn nhận được phần còn lại của khoản tín thuế trẻ em của họ dưới dạng một lần khi họ nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới. Để dừng tất cả các khoản chi trả bắt đầu từ tháng 8 và thời gian còn lại của năm 2021, họ phải hủy đăng ký trước ngày 2/8/2021.

Ai nên hủy đăng ký?

Một số gia đình có thể muốn nhận toàn bộ khoản tín thuế như một khoản tiền hoàn thuế khi họ nộp hồ sơ khai thuế năm 2021. Tính năng hủy đăng ký của cổng thông tin cũng có thể hữu ích cho bất kỳ gia đình nào không còn đủ điều kiện nhận tín thuế trẻ em hoặc tin rằng họ sẽ không đủ điều kiện khi nộp tờ khai thuế năm 2021. Những cặp vợ chồng khai thuế chung sẽ phải cả hai người tiến hành hủy đăng ký. Nếu một người phối ngẫu không hủy đăng ký, họ sẽ nhận được một nửa số tiền của khoản chi trả chung mà họ nhận được cùng với người phối ngẫu của họ.

Để biết thêm thông tin về quy trình hủy đăng ký, bao gồm các thời hạn, hãy xem Chủ Đề J về Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Tín Thuế Trẻ Em trên IRS.gov.

IRS sẽ thêm nhiều tính năng hơn vào Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em trong suốt mùa hè và mùa thu. Mọi người sẽ sớm có thể cập nhật địa chỉ gửi thư của họ. Vào mùa thu, mọi người sẽ có thể sử dụng công cụ này để cập nhật những thay đổi về tình trạng gia đình và thu nhập. Thêm thông tin về trang Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 trên IRS.gov

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)