Lời khuyên về cách giải quyết các vấn đề thường gặp sau thời hạn khai thuế

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-73, ngày 5/24/2021

Mặc dù đã quá thời hạn kê khai và nộp thuế lợi tức liên bang đối với hầu hết mọi người, nhưng một số người đóng thuế có thể vẫn đang có các vấn đề liên quan đến thuế.

Dưới đây là một vài lời khuyên để giúp người đóng thuế xử lý một số vấn đề thường gặp nhất sau thời hạn khai thuế.

Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế

Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của mình bằng cách dùng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?. Công cụ này có trên trang IRS.govứng dụng IRS2Go. Người đóng thuế không có máy tính có thể gọi tới số 800-829-1954. Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế cần kê khai số An Sinh Xã Hội, tư cách khai thuế và số tiền hoàn thuế chính xác trên tờ khai thuế của họ. Công cụ này cập nhật mỗi ngày một lần, vì vậy quý vị không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Kiểm tra số tiền khấu lưu thuế

Tất cả người đóng thuế được khuyến khích kiểm tra số tiền khấu lưu thuế của họ bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu trên trang IRS.gov. Điều này sẽ giúp họ bảo đảm rằng chủ thuê lao động đang khấu lưu số tiền thuế chính xác từ tiền lương của họ. Kiểm tra ngay sẽ giúp quý vị tránh được một khoản thuế đến hạn bất ngờ và có thể tránh bị phạt tiền khi kê khai và nộp tờ khai thuế vào năm tới.

Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công Cụ Ước Tính để giúp hoàn thành Mẫu W-4 mới và điều chỉnh số tiền khấu lưu thuế lợi tức của họ với chủ thuê lao động. Người đóng thuế nhận được lợi tức từ tiền lương hồi hưu có thể sử dụng kết quả để hoàn thành Mẫu W-4P và nộp cho bên chi trả của họ.

Xem xét các tùy chọn chi trả

Người đóng thuế còn nợ thuế có thể xem xét tất cả các tùy chọn chi trả trực tuyến. Các tùy chọn này bao gồm:

Cân nhắc cẩn thận xem họ cần sửa đổi tờ khai thuế hay không

Sau khi nộp tờ khai thuế, người đóng thuế có thể nhận thấy họ đã mắc lỗi hoặc quên điền một số thông tin vào tờ khai. Sở Thuế Vụ rất khuyến khích người đóng thuế nên sử dụng công cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác, Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Thuế Sửa Đổi Không? (tiếng Anh) để giúp họ xác định xem có nên sửa lỗi hay thực hiện các thay đổi khác đối với tờ khai thuế đã nộp không.

Những lỗi phổ biến mà người đóng thuế nên sửa là những lỗi về tư cách khai thuế, lợi tức, các khoản khấu trừ và tín thuế. Người đóng thuế thường không cần phải nộp tờ khai sửa đổi để sửa lỗi toán học hoặc nếu họ quên đính kèm một mẫu đơn hoặc phụ lục. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ sửa lỗi toán học và thông báo cho người đóng thuế qua đường bưu điện. Tương tự, Sở cũng sẽ gửi thư yêu cầu nộp thêm bất kỳ mẫu đơn hoặc phụ lục nào còn thiếu.

Người đóng thuế dự kiến sẽ được nhận tiền hoàn thuế theo tờ khai thuế ban đầu thì không nên nộp tờ khai thuế sửa đổi trước khi tờ khai thuế ban đầu được xử lý

Hiện tại, quy trình xử lý các giấy tờ gửi qua đường bưu điện bao gồm tờ khai thuế giấy và tất cả các thư từ liên quan đến tờ khai thuế của Sở Thuế Vụ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Sở cần khoảng thời gian trên 21 ngày để cấp tiền hoàn thuế cho một số tờ khai thuế năm 2020 có yêu cầu xem xét lại các khoản bao gồm tín thuế trợ cấp phục hồi không chính xác hoặc các tờ khai thuế đã sử dụng lợi tức trong năm 2019 để tính Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động và Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)