Mẹo giúp người đóng thuế lựa chọn người khai thuế uy tín

Mẹo Thuế của IRS 2021-185, ngày 14 tháng 12, 2021

Khi người đóng thuế sẵn sàng nộp tờ khai thuế năm 2022, họ có thể cân nhắc việc thuê một người khai thuế. IRS nhắc nhở người đóng thuế nên lựa chọn người khai thuế một cách khôn ngoan. Điều này rất quan trọng vì người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin trên tờ khai thuế của họ, bất kể những thông tin đó là do người nào khai.

Có nhiều loại người khai thuế khác nhau, và nhu cầu của người đóng thuế sẽ giúp xác định loại người khai thuế nào là tốt nhất cho họ. Do vậy, dưới đây là một số mẹo nhanh để giúp mọi người lựa chọn người khai thuế.

Khi chọn một chuyên gia thuế, người đóng thuế nên:

  • Kiểm tra Danh Mục Người Khai Thuế của IRS (tiếng Anh). Mặc dù đây không phải là danh sách người khai thuế đầy đủ, nhưng nó bao gồm những người là đại diện đã đăng ký, CPA và luật sư, cũng như những người tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.
  • Kiểm tra lịch sử của người khai thuế với Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh. Người đóng thuế có thể xác minh tình trạng của một đại diện đã đăng ký (tiếng Anh) trên IRS.gov.
  • Hỏi về lệ phí. Người đóng thuế nên tránh những người khai thuế xác định lệ phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký gửi toàn bộ hoặc một phần số tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chính của họ.
  • Hãy cảnh giác với những người khai thuế cho rằng họ có thể giúp quý vị nhận được số tiền hoàn thuế lớn hơn những người khác.
  • Hỏi xem liệu họ có dự định khai thuế điện tử không.
  • Hãy chắc chắn rằng người khai thuế luôn sẵn sàng. Mọi người cần xem xét liệu cá nhân hoặc công ty đó sẽ hoạt động trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi nộp tờ khai thuế hay không. Người đóng thuế nên làm điều này vì họ có thể cần người khai thuế trả lời các câu hỏi về việc khai tờ khai thuế.
  • Đảm bảo rằng người khai thuế ký tên và cung cấp Mã Số Thuế của Người Khai Thuế (PTIN) (tiếng Anh) của họ. Người khai thuế được trả tiền bắt buộc phải có mã PTIN để chuẩn bị tờ khai thuế.
  • Kiểm tra bằng cấp của người đó. Chỉ luật sư, CPA và đại diện đã đăng ký mới có thể đại diện cho người đóng thuế trước IRS trong các vấn đề về thuế. Những người khai thuế khác tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) của IRS có quyền hành nghề hạn chế để đại diện cho người đóng thuế trong quá trình kiểm xét những tờ khai thuế mà họ đã chuẩn bị.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)