Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai cho hàng triệu người dân Mỹ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-280, Ngày 12/29/2020

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố sẽ bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai như một phần của Đạo Luật Ngân Sách Bổ Sung Để Đối Phó Và Cứu Trợ Coronavirus (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) năm 2021 cho hàng triệu người dân Mỹ đã nhận đợt thanh toán đầu tiên vào đầu năm nay.

Các khoản chi trả ban đầu chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng có thể bắt đầu đến sớm nhất là vào tối nay đối với một số người và sẽ tiếp tục vào tuần tới. Chi phiếu giấy sẽ bắt đầu được gửi qua đường bưu điện vào ngày mai, thứ Tư, ngày 12/30.

Sở Thuế Vụ nhấn mạnh rằng các cá nhân đủ điều kiện không cần phải làm gì cả để nhận được khoản thanh toán thứ hai này. Một số người dân Mỹ có thể nhìn thấy các khoản chi trả chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng đang được ghi là khoản chi trả đang chờ xử lý hoặc khoản chi trả tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức là ngày 1/4/2021. Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng việc chi trả là tự động và họ không nên liên hệ với các tổ chức tài chánh của mình hoặc Sở Thuế Vụ khi có thắc mắc về thời gian chi trả.

Như với đợt chi trả đầu tiên theo Đạo Luật CARES, hầu hết người nhận sẽ nhận được các khoản chi trả này bằng phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng. Đối với người thụ hưởng An Sinh Xã Hội và những người thụ hưởng khác đã nhận đợt chi trả đầu tiên qua thẻ Direct Express, họ sẽ nhận đợt chi trả thứ hai này theo cùng một cách.

Bất kỳ ai đã nhận đợt chi trả đầu tiên vào đầu năm nay nhưng không nhận được khoản chi trả bằng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng thường sẽ nhận được chi phiếu hoặc trong một số trường hợp là thẻ khấu trừ tiền. Đối với những khoản trong danh mục này, các khoản chi trả sẽ kết thúc vào tháng Giêng. Nếu luật bổ sung được ban hành để thực hiện thêm một khoản tiền, thì Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã được ban hành sẽ được bổ sung nhanh nhất có thể.

Những cá nhân đủ điều kiện không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm nay – cả lần đầu tiên hoặc lần thứ hai – sẽ có thể yêu cầu khoản tiền này khi họ nộp thuế năm 2020 vào năm 2021. Sở Thuế Vụ kêu gọi những người đóng thuế không nhận được khoản chi trả trong năm nay xem xét các tiêu chí đủ điều kiện khi họ nộp thuế năm 2020; nhiều người, kể cả những sinh viên mới tốt nghiệp đại học, có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản này. Mọi người sẽ thấy Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (EIP) được gọi là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit, RRC) trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR vì EIP là khoản trả trước của RRC.

"Trong suốt một năm đầy thử thách này, Sở Thuế Vụ đã làm việc suốt ngày đêm để cung cấp các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các dịch vụ đóng thuế quan trọng cho người dân Hoa Kỳ", Chuck Rettig, Ủy Viên Sở Thuế Vụ cho biết. "Chúng tôi đang làm việc nhanh chóng để phân phối đợt chi trả thứ hai này nhanh nhất có thể. Công việc này tiếp tục diễn ra trong suốt kỳ nghỉ lễ và sang năm mới khi chúng tôi chuẩn bị cho mùa khai thuế sắp tới. Chúng tôi kêu gọi mọi người truy cập IRS.gov trong những ngày tới để biết thông tin mới nhất về các khoản chi trả này cũng như thông tin quan trọng và hỗ trợ nộp thuế năm 2021 của họ".

Được sự cho phép của luật cứu trợ COVID mới được ban hành, đợt chi trả thứ hai, hay còn gọi là "EIP 2", thường là $600 cho người độc thân và $1,200 cho các cặp vợ chồng khai thuế chung. Ngoài ra, những người có con đủ điều kiện cũng sẽ nhận được $600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Những người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên không đủ điều kiện nhận khoản chi trả cho con.

Khoản chi trả sẽ được thực hiện tự động cho người đóng thuế đủ điều kiện

Các khoản chi trả là tự động cho những người đóng thuế đủ điều kiện đã khai thuế năm 2019, những người nhận trợ cấp hưu trí, trợ cấp cho người sống sót hoặc tàn tật (SSDI), trợ cấp Hưu Trí Đường Sắt cũng như những người thụ hưởng Lợi Tức An Sinh Bổ Sung (SSI) và Cựu Chiến Binh mà không khai thuế. Khoản chi trả cũng tự động cho bất kỳ ai đã đăng ký trực tuyến thành công khoản chi trả đầu tiên tại IRS.gov bằng cách sử dụng công cụ Non-Filers (Người Không Khai Thuế) của Sở trước ngày 11/21/2020 hoặc những người đã nộp tờ khai thuế đơn giản đã được Sở Thuế Vụ xử lý.

Ai đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai?

Nhìn chung, công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú không đủ điều kiện được kê khai là người phụ thuộc vào bản khai thuế lợi tức của người khác sẽ đủ điều kiện nhận khoản chi trả thứ hai này. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ tự động nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lên đến $600 cho các cá nhân hoặc $1,200 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn và lên đến $600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện. Nói chung, nếu quý vị có tổng lợi tức điều chỉnh cho năm 2019 lên đến $75,000 cho các cá nhân và lên đến $150,000 cho các cặp vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống, quý vị sẽ nhận được toàn bộ số tiền chi trả lần thứ hai. Đối với những người khai thuế có lợi tức cao hơn những con số đó, số tiền chi trả sẽ được giảm bớt.

Làm cách nào để biết Sở Thuế Vụ có gửi cho tôi một khoản chi trả hay không?

Mọi người có thể kiểm tra trạng thái của cả khoản chi trả đầu tiên và thứ hai của mình bằng cách sử dụng công cụ Get My Payment (Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi), chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên IRS.gov. Công cụ này đang được cập nhật thông tin mới và Sở Thuế Vụ cho rằng công cụ này sẽ khả dụng trở lại trong vài ngày tới cho người đóng thuế sử dụng.

Làm thế nào Sở Thuế Vụ biết địa chỉ để gửi khoản chi trả của tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi trương mục ngân hàng?

Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống của chúng tôi để gửi các khoản chi trả mới. Người đóng thuế thông tin để chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng trong hồ sơ sẽ nhận được khoản chi trả theo cách đó. Đối với những người không có thông tin để chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hiện tại trong hồ sơ, họ sẽ nhận được khoản chi trả dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền qua thư. Đối với những người đủ điều kiện nhưng không nhận được khoản chi trả vì bất kỳ lý do gì, họ có thể yêu cầu chi trả bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020 vào năm 2021. Hãy nhớ rằng, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là khoản chi trả trước cho khoản sẽ được gọi là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit) trên Mẫu 1040 năm 2020 hoặc Mẫu 1040-SR.

Mọi người sẽ nhận được chi phiếu giấy hay thẻ khấu trừ tiền?

Đối với những người không nhận được một khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng vào đầu tháng Giêng, họ nên kiểm tra hòm thư của mình để biết họ có nhận được chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền hay chưa. Để đẩy nhanh việc phân phối các khoản chi trả đến càng nhiều người càng sớm càng tốt, Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Ngân Khố, sẽ gửi một số lượng hạn chế các khoản chi trả bằng thẻ khấu trừ tiền. Xin lưu ý rằng hình thức chi trả EIP gửi qua thư lần thứ hai có thể khác với hình thức chi trả EIP qua thư lần đầu tiên. Một số người đã nhận được chi phiếu giấy lần trước có thể nhận được thẻ khấu trừ tiền lần này và một số người đã nhận được thẻ khấu trừ tiền lần trước có thể nhận được chi phiếu giấy.

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố kêu gọi những người đủ điều kiện mà không nhận được chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hãy kiểm tra kỹ hòm thư của họ trong thời gian này để tìm chi phiếu hoặc thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, được tài trợ bởi Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Ngân Khố và được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố là MetaBank®, N.A. Thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Nó có chữ Visa ở mặt trước của Thẻ và ngân hàng phát hành, MetaBank®, N..A, ở mặt sau của thẻ. Thông tin kèm theo thẻ sẽ giải thích rằng đây là Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị. Thông tin thêm về các thẻ này có tại EIPcard.com (tiếng Anh).

Có nhiều người đủ điều kiện nhận khoản chi trả lần này hơn lần trước không?

Theo Đạo Luật CARES trước đó, khai thuế chung của các cặp vợ chồng mà chỉ một người có số An Sinh Xã Hội (SNN) thường không đủ điều kiện để được chi trả – trừ khi họ là quân nhân (tiếng Anh). Nhưng luật mới của tháng này thay đổi và mở rộng điều khoản đó, và nhiều người hiện đủ điều kiện hơn. Trong tình huống này, những gia đình này bây giờ sẽ đủ điều kiện để nhận các khoản chi trả cho người đóng thuế và con cái đủ điều kiện của gia đình có số SSN đủ điều kiện làm việc. Những người trong nhóm này không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể yêu cầu khoản này khi họ đóng thuế năm 2020 dưới dạng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit).

Những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành đường sắt và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh, những người thường không phải khai thuế có cần thực hiện bất kỳ hành động nào không?

Hầu hết những người hưởng trợ cấp hưu trí và tàn tật An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành đường sắt và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản chi trả. Đầu năm nay, Sở Thuế Vụ đã làm việc trực tiếp với các cơ quan liên bang có liên quan để có được thông tin cần thiết để gửi các khoản chi trả mới này theo phương thức giống với cách mà các khoản quyền lợi cho nhóm này thường được chi trả. Đối với những người đủ điều kiện trong nhóm này mà không nhận được chi trả vì bất kỳ lý do gì, họ có thể nộp tờ khai thuế năm 2020.

Tôi đã không khai thuế và không đăng ký với công cụ Non-Filers (Người Không Khai Thuế) trên IRS.gov. Tôi có đủ điều kiện để được chi trả không?

Có, nếu quý vị đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện. Mặc dù hiện quý vị sẽ không nhận được khoản chi trả một cách tự động, nhưng quý vị vẫn có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi tương đương khi quý vị nộp tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020.

Tôi sẽ có nhận được giấy tờ gì thông báo tôi đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai không?

Có. Mọi người sẽ nhận được thông báo hoặc thư của Sở Thuế Vụ sau khi họ nhận được một khoản chi trả cho họ biết số tiền họ nhận được. Họ nên giữ thông báo này để cho vào hồ sơ thuế của họ.

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, thông tin chính sẽ được đăng trên IRS.gov/eip. Cuối tuần này, quý vị có thể kiểm tra trạng thái chi trả của mình tại IRS.gov/getmypayment. Để được giảm thuế khác liên quan đến COVID-19, hãy truy cập IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).