Bộ Ngân Khố, IRS ra mắt công cụ mới để giúp những người không khai thuế đăng ký nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Tính năng trên IRS.gov giúp những người thường không khai thuế nhận được khoản thanh toán; công cụ thứ hai vào tuần tới cung cấp cho người đóng thuế thông tin về ngày gửi khoản thanh toán và cung cấp thông tin chuyển khoản trực tiếp

IR-2020-69, April 10, 2020

WASHINGTON – Để giúp cho hàng triệu người, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ hôm nay đã ra mắt một công cụ web mới (tiếng Anh)
cho phép việc đăng ký nhanh Khoản thanh toán Tác động Kinh tế cho những người không thường xuyên khai thuế.

Công cụ dành cho người không khai thuế này, được phát triển với sự hợp tác giữa IRS và Liên minh Khai Miễn Phí, cung cấp một tùy chọn miễn phí và dễ dàng được thiết kế cho những người không có nghĩa vụ khai thuế, kể cả những người có quá ít thu nhập để khai thuế. Tính năng này chỉ khả dụng trên IRS.gov và người dùng nên tìm kiếm Non-filers: Enter Payment Info Here (Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây) để được đưa trực tiếp đến công cụ này.

"Những người không có nghĩa vụ khai thuế có thể sử dụng công cụ này để cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản để họ có thể nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế sớm nhất có thể", Ủy viên hội đồng IRS Chuck Rettig cho biết. "IRS và Liên minh Khai Miễn Phí đã làm việc suốt ngày đêm để cung cấp công cụ mới này nhằm giúp cho mọi người".

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế sẽ được phân phối tự động cho hầu hết mọi người bắt đầu vào tuần tới. Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được các khoản thanh toán. Trong tương lai gần, các khoản thanh toán tự động cũng sẽ đến với những người nhận trợ cấp hưu trí hay trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội và trợ cấp Hưu trí Đường sắt.

Làm cách nào để tôi sử dụng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây?

Đối với những người không thường xuyên khai thuế, quá trình này rất đơn giản và chỉ mất vài phút để hoàn thành. Trước tiên, vào trang IRS.gov và tìm kiếm "Non-Filers: Enter Payment Info Here" (Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây). Sau đó, cung cấp thông tin cơ bản bao gồm số An sinh Xã hội, tên, địa chỉ và người phụ thuộc. IRS sẽ sử dụng thông tin này để xác định khả năng đủ điều kiện và tính toán rồi gửi Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Việc dùng công cụ này để nhận khoản thanh toán sẽ không dẫn đến việc nợ bất kỳ khoản thuế nào. Thông tin tài khoản ngân hàng hoặc tài chính được nhập vào sẽ cho phép IRS gửi khoản thanh toán trực tiếp vào tài khoản của quý vị. Nếu không thì khoản thanh toán sẽ được gửi qua bưu điện cho quý vị.

"Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây" là công cụ an toàn và thông tin nhập vào sẽ được bảo vệ. Công cụ này là dựa trên các Mẫu Khai Miễn Phí Có thể Điền vào, một phần của các sản phẩm miễn phí mà Liên minh Khai Miễn Phí cung cấp trên IRS.gov.

Ai nên sử dụng công cụ Người không khai thuế này?

Công cụ mới này được thiết kế cho những người đã không khai thuế cho năm 2018 hay 2019 và không nhận được trợ cấp hưu trí hay trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội hay trợ cấp Hưu trí Đường sắt. Những người khác mà nên cân nhắc công cụ Người không khai thuế này như là một lựa chọn bao gồm:

Người thu nhập thấp: Trong số những người có thể sử dụng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây là những người chưa nộp tờ khai thuế năm 2018 hoặc 2019 vì thu nhập của họ ở dưới mức giới hạn thông thường để khai thuế. Điều này có thể bao gồm những người khai thuế độc thân kiếm được dưới $12,200 và các cặp vợ chồng kiếm được ít hơn $24,400 vào năm 2019.

Người thụ hưởng trợ cấp cựu chiến binh và người nhận Tiền Phụ cấp An sinh (SSI): IRS tiếp tục tìm hiểu các cách để xem liệu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế có thể được thực hiện tự động cho người nhận SSI và những người nhận tiền bồi thường khuyết tật dành cho cựu chiến binh, lương hưu hoặc trợ cấp cho người sống sót từ Bộ Cựu chiến binh và những người đã không khai thuế cho năm thuế 2018 hoặc 2019 hay không. Những người trong các nhóm này có thể sử dụng tùy chọn Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây ngay bây giờ hoặc chờ đợi trong khi IRS tiếp tục xem xét các tùy chọn thanh toán tự động để đơn giản hóa việc gửi tiền cho các nhóm này.

Những người thụ hưởng trợ cấp An sinh Xã hội, Bảo hiểm Khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI) và Hưu trí Đường sắt với người phụ thuộc đủ điều kiện: Các nhóm này sẽ tự động nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế $1,200. Những người trong nhóm này mà có trẻ em dưới 17 đủ điều kiện thì có thể sử dụng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây để yêu cầu khoản thanh toán $500 mỗi trẻ em.

Sinh viên và những người khác: Nếu người khác khai quý vị là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của họ thì quý vị sẽ không đủ điều kiện nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế hoặc sử dụng công cụ Người không khai thuế.

Sắp xảy ra vào tuần tới: Các khoản thanh toán tự động bắt đầu được thực hiện

Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 và chọn chuyển khoản trực tiếp tiền hoàn thuế của họ thì sẽ tự động nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế lên đến $1,200 cho cá nhân hoặc $2,400 cho cặp vợ chồng và $500 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện. Các cá nhân nhận trợ cấp hưu trí hoặc trợ cấp khuyết tật An sinh Xã hội, SSDI hoặc nhận trợ cấp Hưu trí Đường sắt nhưng không khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được khoản thanh toán trong tương lai gần.

Sắp xảy ra vào tuần tới: Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi cho biết ngày thực hiện Khoản thanh toán Tác động Kinh tế, trợ giúp chuyển khoản trực tiếp

Để giúp mọi người kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của mình, IRS đang phát triển một công cụ mới thứ hai dự kiến đến ngày 17 tháng 4 sẽ có sẵn để sử dụng. Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ cho mọi người biết tình trạng khoản thanh toán của họ, gồm cả ngày khoản thanh toán được lên lịch để gửi vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc gửi qua thư cho họ.

Một tính năng bổ sung trên công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ cho phép những người đủ điều kiện có cơ hội cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ để họ có thể nhận được khoản thanh toán nhanh hơn thay vì chờ chi phiếu trên giấy. Tính năng này sẽ không khả dụng nếu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế đã được lên lịch để gửi đi.

Thông tin thêm về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

IRS sẽ đăng thông tin cập nhật bổ sung trên IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh) về các chủ đề này và những vấn đề khác.