Danh sách kiểm tra kế hoạch tổ chức đám cưới: bánh, nhẫn, hoa… các mẫu đơn khai thuế?

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-77, ngày 18 tháng 5 năm 2022

Mùa cưới vào mùa hè đang đến rất nhanh. Việc lập kế hoạch cho đám cưới thường quá nhiều thứ nhưng việc tìm hiểu xem cuộc hôn nhân sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng thuế của cặp vợ chồng thì không cần phải như vậy. Dưới đây là một số điều mà các cặp đôi nên nghĩ đến khi chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Thay đổi tên và địa chỉ

Những người thay đổi tên sau khi kết hôn nên báo cáo cho Sở An Sinh Xã Hội càng sớm càng tốt. Tên trên tờ khai thuế của một người phải khớp với tên trong hồ sơ tại SSA. Nếu không, nó có thể trì hoãn việc nhận bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào. Để cập nhật thông tin, người đóng thuế nên nộp Mẫu SS-5, Đơn Xin Cấp Thẻ An Sinh Xã Hội. Mẫu này có sẵn trên SSA.gov (tiếng Anh), bằng cách gọi 800-772-1213 hoặc tại văn phòng SSA địa phương.

Nếu kết hôn đồng nghĩa với việc thay đổi địa chỉ, thì IRS và Bưu Điện Hoa Kỳ cần phải biết. Để làm điều đó, mọi người nên gửi Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) của IRS. Người đóng thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu điện để chuyển tiếp thư của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại USPS.com (tiếng Anh) hoặc tới bưu điện địa phương.

Kiểm tra kỹ khoản khấu lưu

Sau khi kết hôn, các cặp đôi nên cân nhắc việc thay đổi khoản khấu lưu của mình. Các cặp vợ chồng mới kết hôn phải cung cấp cho chủ lao động của họ Mẫu W-4 mới, Trợ Cấp Khấu Lưu Của Nhân Viên trong vòng 10 ngày. Nếu cả hai vợ chồng đều đi làm, họ có thể chuyển sang khung thuế cao hơn hoặc bị ảnh hưởng bởi thuế Medicare phụ trội (tiếng Anh). Họ có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov để giúp hoàn thành Mẫu W-4 mới. Người đóng thuế nên xem lại Ấn Phẩm 505, Khấu Lưu Thuế Và Thuế Ước Tính (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Tư cách khai thuế

Những người đã kết hôn có thể chọn khai thuế thu nhập liên bang chung hoặc riêng mỗi năm. Đối với hầu hết các cặp vợ chồng, việc khai thuế chung có ý nghĩa nhất, nhưng mỗi cặp vợ chồng nên duyệt xét lại hoàn cảnh của mình. Nếu một cặp vợ chồng đã kết hôn tính đến ngày 31 tháng 12, thì luật quy định họ đã kết hôn cho cả năm vì mục đích thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)