Những gì mọi người thực sự muốn biết về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-55, ngày 12 tháng 5 năm 2020

IRS.gov có câu trả lời cho nhiều câu hỏi mà mọi người có thể có về Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của họ. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người thường đang hỏi về khoản thanh toán này.

Khoản thanh toán này có được coi là thu nhập chịu thuế không?

Không, khoản thanh toán này không phải là thu nhập và người đóng thuế sẽ không nợ thuế cho khoản tiền đó. Khoản tiền này sẽ không làm giảm tiền hoàn thuế của người đóng thuế hoặc làm tăng số tiền nợ khi nộp hồ sơ khai thuế cho năm 2020 vào năm tới. Khoản thanh toán cùng sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập cho các mục đích xác định khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ hoặc các chương trình trợ cấp của chính phủ liên bang.

Những người mà nhận được Mẫu SSA-1099 hoặc RRB-1099 có thể sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi để kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của họ không?

Có, họ sẽ có thể sử dụng Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (Tiếng Anh) để kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của họ sau khi xác minh danh tính của họ bằng cách trả lời các câu hỏi bảo mật bắt buộc.

Nếu thông tin tài khoản ngân hàng của ai đó đã thay đổi kể từ khi họ nộp hồ sơ khai thuế gần nhất thì họ có thể cập nhật thông tin đó bằng cách sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi không?

Để giúp bảo vệ chống gian lận tiềm ẩn, công cụ này cũng không cho phép mọi người thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng chuyển khoản trực tiếp đã có trong hồ sơ của IRS.

Nếu IRS phát hành một khoản tiền chuyển khoản trực tiếp dựa trên thông tin tài khoản mà người đóng thuế cung cấp trên tờ khai thuế của họ và thông tin ngân hàng đó hiện không hợp lệ hoặc tài khoản đó đã bị đóng thì ngân hàng sẽ từ chối khoản tiền gửi. Sau đó, cơ quan sẽ gửi khoản thanh toán qua thư bưu điện sớm nhất có thể đến địa chỉ họ có trong hồ sơ. Công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi sẽ được cập nhật để phản ánh ngày khoản thanh toán sẽ được gửi qua đường bưu điện. Sẽ mất tối đa 14 ngày để nhận được khoản thanh toán, thời gian gửi thư tiêu chuẩn.

Mọi người có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Người nộp thuế mà buộc phải khai thuế có thể đến trang Khai Miễn Phí của IRS để khai thuế điện tử. Nếu họ không bắt buộc phải khai thuế thì họ nên dùng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (Tiếng Anh) và gửi thông tin của họ để nhận được khoản thanh toán tác động kinh tế.

Để có danh sách đầy đủ Câu hỏi thường gặp (FAQ), hãy truy cập trang Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Tiếng Anh)công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (Tiếng Anh) trên IRS.gov. IRS cập nhật FAQ thường xuyên.

IRS khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (Tiếng Anh)