Những điều người đóng thuế nên biết khi chọn một chuyên gia thuế

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-19, ngày 14 tháng 2 năm 2023

Nhiều người đóng thuế tìm đến các chuyên gia thuế để giúp họ chuẩn bị tờ khai thuế liên bang. Những người đóng thuế này nên chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận. Mặc dù hầu hết các chuyên viên khai thuế cung cấp dịch vụ chất lượng, nhưng tiếc là một số không đáng tin cậy hoặc thậm chí lừa đảo. Người đóng thuế chịu trách nhiệm cuối cùng về tất cả thông tin trên tờ khai thuế thu nhập của họ, bất kể ai là người chuẩn bị tờ khai thuế.

Người đóng thuế có thể xem xét các nguồn trợ giúp của IRS này khi chọn chuyên viên khai thuế:

Khi sử dụng chuyên viên khai thuế, người đóng thuế nên:

  • Tìm một chuyên viên sẵn sàng đồng hành quanh năm trong trường hợp có câu hỏi sau khi mùa khai thuế kết thúc.
  • Hỏi về phí dịch vụ. Người đóng thuế nên tránh những chuyên viên khai thuế tính phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký thác toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của chính họ.
  • Đảm bảo chuyên viên của họ cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử của IRS. IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp
  • Cung cấp hồ sơ và biên nhận. Những chuyên viên khai thuế tốt yêu cầu được xem những tài liệu này.
  • Hiểu về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của chuyên viên và xem lại lịch sử của họ để biết các khiếu nại hoặc hành động kỷ luật.
  • Không bao giờ ký vào tờ khai trống hoặc chưa hoàn thiện. Người đóng thuế có trách nhiệm khai thuế đầy đủ và chính xác.
  • Xem lại tờ khai thuế trước khi ký tên và đặt câu hỏi nếu có điều gì đó không rõ ràng hoặc có vẻ không chính xác.
  • Đảm bảo rằng bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào cũng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người đóng thuế – chứ không phải vào tài khoản ngân hàng của chuyên viên khai thuế.
  • Người đóng thuế nên xem lại số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên tờ khai thuế hoàn chỉnh và đảm bảo số đó chính xác.

Dấu hiệu cảnh báo chuyên viên khai thuế “ma”

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang đều phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký và bao gồm PTIN của họ trên bất kỳ tờ khai thuế nào họ khai. Việc không ký vào tờ khai thuế là một dấu hiệu cảnh báo rằng chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm lợi nhanh chóng bằng cách hứa hẹn một khoản tiền hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn tiền. Người đóng thuế nên tránh những chuyên viên khai thuế "ma" phi đạo đức này.

Cách thức báo cáo hành vi sai phạm của chuyên viên khai thuế

Người đóng thuế có thể báo cáo hành vi sai phạm của chuyên viên khai thuế cho IRS bằng cách sử dụng Mẫu 14157, Khiếu Nại: Chuyên Viên Khai Thuế. Nếu người đóng thuế nghi ngờ chuyên viên khai thuế đã nộp hoặc thay đổi tờ khai thuế của họ mà không có sự đồng ý của họ, thì nên nộp Mẫu 14157-A, Bản Khai Về Gian Lận Hay Sai Phạm Của Chuyên Viên Khai Thuế. Cả hai mẫu này đều có sẵn trên trang Khiếu Nại Về Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh) của IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)