Tại sao người đóng thuế nên nhận ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế của mình

Mẹo Thuế 2022-14, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Khi mùa khai thuế 2022 bắt đầu, IRS khuyến khích người đóng thuế khai thuế điện tử khi họ đã sẵn sàng và chọn ký gửi trực tiếp để được hoàn lại tiền. Ký gửi trực tiếp là cách an toàn và thuận tiện nhất để nhận được tiền hoàn thuế.

Dưới đây là một số lợi ích khác của việc chọn hình thức ký gửi trực tiếp của IRS:

  • Nhanh chóng. Cách nhanh nhất để người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp. Truy cập IRS.gov để biết chi tiết về Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), dịch vụ giúp khai thuế miễn phí và hơn thế nữa. Người đóng thuế nộp tờ khai giấy cũng có thể chọn ký gửi trực tiếp, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý tờ khai và nhận được tiền hoàn thuế.
  • An toàn. Vì tiền hoàn thuế được gửi qua hình thức điện tử, nên không có rủi ro bị đánh cắp hoặc thất lạc chi phiếu giấy qua đường bưu điện.
  • Dễ dàng. Người đóng thuế chỉ cần làm theo hướng dẫn khi chọn hình thức ký gửi trực tiếp làm phương thức hoàn thuế và nhập thông tin tài khoản theo chỉ dẫn. Họ phải điền đúng tài khoản và số định tuyến khi nộp hồ sơ.
  • Nó cung cấp các tùy chọn. Người đóng thuế có thể tách tiền hoàn thuế (tiếng Anh) thành nhiều tài khoản tài chánh. Chúng bao gồm các tài khoản vãng lai, tiết kiệm, y tế, giáo dục và một số tài khoản hưu trí. Họ nên sử dụng Mẫu 8888, Phân Bổ Tiền Hoàn Thuế, Bao Gồm Cả Việc Mua Trái Phiếu Tiết Kiệm (tiếng Anh) để gửi tiền hoàn thuế vào tối đa ba tài khoản. Tuy nhiên, không thể sử dụng mẫu này để chỉ định một phần của khoản tiền hoàn thuế để trả cho người giúp khai thuế.

Người đóng thuế nên gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ mang tên của họ, tên vợ/chồng của họ hoặc cả hai. Họ nên tránh gửi tiền vào các tài khoản do người khác sở hữu. Một số ngân hàng yêu cầu cả hai vợ chồng có tên trên tài khoản để gửi tiền hoàn thuế từ một tờ khai thuế chung. Người đóng thuế nên kiểm tra với ngân hàng của mình để biết các quy tắc gửi tiền trực tiếp.

Gửi tiền vào ngân hàng

Người đóng thuế không có tài khoản ngân hàng có thể truy cập trang web FDIC (tiếng Anh) để biết thông tin về các ngân hàng cho phép họ mở tài khoản trực tuyến và cách chọn tài khoản phù hợp. Cựu chiến binh có thể sử dụng Chương Trình Ngân Hàng Phúc Lợi Dành Cho Cựu Chiến Binh (tiếng Anh) để tiếp cận các dịch vụ tài chánh tại các ngân hàng tham gia. Người giúp khai thuế cũng có thể đưa ra các tùy chọn thanh toán điện tử.

Ứng dụng di động có thể là một lựa chọn

Một số ứng dụng di động và thẻ ghi nợ trả trước cho phép ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế. Chúng phải có số định tuyến và số tài khoản được liên kết mà có thể được điền vào tờ khai thuế. Người đóng thuế nên kiểm tra với nhà cung cấp ứng dụng di động hoặc tổ chức tài chánh để xác nhận số điện thoại sẽ sử dụng.

Người đóng thuế phải có sẵn số định tuyến và số tài khoản để ký gửi trực tiếp khi họ sẵn sàng nộp hồ sơ. IRS không thể chấp nhận thông tin này sau khi tờ khai thuế đã được nộp.

giới hạn (tiếng Anh) ba lần ký gửi trực tiếp tiền hoàn thuế vào một tài khoản tài chánh hoặc thẻ ghi nợ trả trước.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)