Body

Đối với nhân viên, khấu lưu là số tiền thuế thu nhập liên bang khấu lưu từ tiền lương của bạn. Số tiền thuế thu nhập chủ lao động của bạn khấu lưu từ tiền lương thông thường phụ thuộc vào hai điều sau đây:

  • Số tiền bạn kiếm được.
  • Thông tin bạn cung cấp cho chủ lao động trên Mẫu W–4

Để được trợ giúp về khoản khấu lưu, bạn có thể sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế. Bạn có thể sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế để ước tính thuế thu nhập của mình cho năm kế tiếp. Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế so sánh ước tính đó với khoản khấu lưu thuế hiện tại và có thể giúp bạn quyết định xem mình có cần thay đổi khoản khấu lưu với chủ lao động của mình hay không.

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết về Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế và các bảng khấu lưu thuế mới nhất tại FAQ của Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế (tiếng Anh)

Cá nhân

Nếu bạn là nhân viên thì chủ lao động có thể khấu lưu thuế thu nhập từ tiền lương của bạn. Thuế cũng có thể được khấu lưu từ thu nhập khác — bao gồm hưu bổng, tiền thưởng, hoa hồng và thắng cờ bạc.

 

Xem thêm

Chủ lao động

Luật pháp đòi hỏi chủ lao động phải khấu lưu thuế việc làm từ nhân viên của họ. Thuế việc làm bao gồm khấu lưu thuế thu nhập liên bang và thuế An sinh Xã hội và Medicare.

 

 

Người nước ngoài

Phần lớn các loại thu nhập có nguồn ở Hoa Kỳ của người nước ngoài phải chịu thuế của Hoa Kỳ là 30 phần trăm. Tiền thuế thường được khấu lưu (khấu lưu của Người nước ngoài tạm trú) từ tiền trả cho người nước ngoài.