Chủ đề số 101, Các dịch vụ của IRS – Tình nguyện hỗ trợ thuế , các Chương trình tiếp cận và Trộm cắp danh tính

IRS bảo trợ các chương trình hỗ trợ tình nguyện giúp đỡ người đóng thuế tại nhiều địa điểm trong cộng đồng.

VITA

Chương trình Tình nguyện hỗ trợ thuế thu nhập (VITA) cung cấp sự trợ giúp về thuế miễn phí bởi các tình nguyện viên được đào tạo cho những người đóng thuế có thu nhập thấp đến trung bình. Các địa điểm VITA cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí cho các cá nhân và có sẵn tại địa phương ở hầu hết các địa điểm cộng đồng. Để xem bạn có đủ điều kiện cho dịch vụ này hay không, hãy xem Chuẩn bị khai thuế miễn phí cho Người đóng thuế đủ điều kiện.

Các tình nguyện viên được đào tạo có thể giúp bạn xác tính đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế đặc biệt như tín thuế thu nhập kiếm được, tín thuế trẻ em và tín thuế cho người cao niên hoặc người khuyết tật.

Địa điểm VITA có khai thuế điện tử miễn phí (e-file). Các cá nhân sử dụng chương trình e-file được hưởng lợi từ thời gian xử lý ngắn hơn và thường nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn. Người đóng thuế sử dụng e-file và nhận tiền trực tiếp thường có thể nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 21 ngày. Ghi chú: Bạn chỉ nên chọn nhận tiền trực tiếp tiền hoàn thuế vào các tài khoản đứng tên bạn, tên vợ / chồng của bạn hoặc cả hai nếu đó là tài khoản chung.

Để tìm vị trí và ngày giờ làm việc của các địa điểm tình nguyện ở gần bạn thì nên dùng công cụ định vị VITA (tiếng Anh), xem Ấn phẩm 5136 (tiếng Anh) PDF, tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887.

TCE

Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) (tiếng Anh) là một chương trình tài trợ khác được thiết kế để cung cấp hỗ trợ thuế miễn phí cho các cá nhân từ 60 tuổi trở lên có thu nhập từ thấp đến trung bình. Các địa điểm của TCE được đặt tại các địa điểm cộng đồng thuận tiện. Các cố vấn của TCE cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí. AARP tham gia vào chương trình TCE. Muốn tìm địa điểm VITA/TCE gần nhất thì nên dùng công cụ định vị VITA (tiếng Anh), xem Ấn phẩm 5136 (tiếng Anh) PDF, tải ứng dụng IRS2Go miễn phí, hoặc gọi số 800-906-9887. Truy cập AARP (tiếng Anh) hay gọi số 888-AARPNOW (888-227-7669) để tìm địa điểm AARP gần nhất.

Tự hỗ trợ

Tại một số địa điểm VITA và TCE chọn lọc, bạn cũng có một lựa chọn tự chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang và tiểu bang cơ bản của mình miễn phí bằng cách dùng phần mềm chuẩn bị tờ khai thuế trên mạng cùng với một tình nguyện viên có chứng nhận của IRS để giúp hướng dẫn bạn các bước của quá trình. Để biết thêm thông tin, xin xem Chuẩn bị khai thuế miễn phí cho Người đóng thuế đủ điều kiện.

Cần mang theo những gì khi đến địa điểm VITA hoặc TCE tại địa phương

Trước khi đến địa điểm VITA hay TCE tại địa phương, xem Ấn phẩm 3676-B (tiếng Anh) PDF để biết các dịch vụ được cung cấp và xem trang Cần mang theo những gì khi đến địa điểm VITA hoặc TCE tại địa phương.

Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp

Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC) độc lập với IRS và Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế. LITC đại diện cho những cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và những người cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. LITC có thể đại diện cho người đóng thuế trong các cuộc kiểm xét, kháng cáo, và tranh chấp về truy thu thuế trước IRS và trước tòa. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về quyền và trách nhiệm của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những cá nhân nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc một khoản phí nhỏ.

Khi việc chuẩn bị tờ khai thuế là cần thiết để giải quyết tranh chấp với IRS, LITC có thể chuẩn bị tờ khai thuế. Quyết định của người đóng thuế để có được sự đại diện từ LITC sẽ không dẫn đến việc IRS dành sự ưu đãi trong việc xử lý tranh chấp của người đóng thuế.

Để biết thêm thông tin, hoặc tìm LITC gần bạn, xem Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (LITC) (tiếng Anh) hoặc Ấn phẩm 4134, Danh sách Trung tâm cho Người đóng thuế có thu nhập thấp (tiếng Anh) PDF.

Trộm cắp danh tính

Xem Trung tâm thông tin về Trộm cắp danh tính để biết thêm thông tin.