Các doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế mua xe sạch thương mại đủ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế xe sạch lên tới $40.000 theo Bộ luật Thuế vụ (IRC) 45W. Khoản tín thuế bằng số nhỏ hơn trong số:

 • 15% số tiền gốc của bạn dành cho xe (30% nếu xe không chạy bằng xăng hoặc dầu diesel)
 • Chi phí gia tăng của chiếc xe

Khoản tín thuế tối đa là $7.500 cho các xe đủ tiêu chuẩn có tổng trọng lượng xe (GVWR) dưới 14.000 pound và $40.000 cho tất cả các xe khác.

Ai đủ điều kiện

Các doanh nghiệp và tổ chức được miễn thuế đủ điều kiện nhận tín thuế.

Không có giới hạn về số tín thuế mà doanh nghiệp của bạn có thể yêu cầu. Đối với các doanh nghiệp, các khoản tín thuế không được hoàn lại, vì vậy bạn không thể lấy lại khoản tín thuế nhiều hơn số tiền bạn nợ thuế. Khoản tín thuế 45W có thể được chuyển sang dưới dạng tín thuế tổng quát cho doanh nghiệp.

Xe đủ điều kiện

Để đủ điều kiện, một chiếc xe phải được hưởng trợ cấp khấu hao, ngoại trừ những chiếc xe được một tổ chức được miễn thuế đưa vào sử dụng và không phải cho thuê.

Xe cũng phải:

 • Được sản xuất bởi nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn như được định nghĩa trong IRC 30D(d)(1)(C) (tiếng Anh). Xem chỉ mục (tiếng Anh) về các nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn
 • Được sử dụng trong kinh doanh của bạn, không phải để bán lại
 • Được sử dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ
 • Chưa được cấp tín thuế theo đoạn 30D hoặc 45W

Ngoài ra, xe đó phải:

 • Được coi là phương tiện cơ giới theo mục đích của Tiêu đề II của Đạo luật Không khí Sạch và được sản xuất chủ yếu để sử dụng trên đường công cộng (không bao gồm các xe vận hành duy nhất trên một đường ray hoặc các đường ray); hoặc
 • Máy móc di động như được định nghĩa trong IRC 4053(8) (tiếng Anh) (bao gồm cả các xe không được thiết kế để thực hiện chức năng vận chuyển tải trọng trên đường cao tốc công cộng)

Phương tiện hoặc máy móc cũng phải:

 • Hoặc là một xe điện cắm sạc lấy lực đẩy đáng kể từ động cơ điện có dung lượng pin ít nhất là:
  • 7 kilowatt giờ nếu tổng trọng lượng xe (GVWR) dưới 14.000 pound
  • 15 kilowatt giờ nếu GVWR là 14.000 pound trở lên; hoặc
 • Một xe cơ giới dùng pin nhiên liệu đáp ứng các yêu cầu của IRC 30B(b)(3)(A) và (B) (tiếng Anh)

Làm cách nào để yêu cầu tín thuế này

Các công ty hợp danh và công ty S phải nộp Mẫu 8936, Tín thuế cho Xe sạch (tiếng Anh).

Tất cả những người đóng thuế khác không bắt buộc phải hoàn thành Mẫu 8936 nếu nguồn tín thuế duy nhất của họ là một công ty hợp danh hoặc công ty S. Thay vào đó, họ có thể khai báo khoản tín thuế này trực tiếp trên dòng 1aa trong Phần III của Mẫu 3800, Tín thuế tổng quát cho Doanh nghiệp (tiếng Anh).

Có liên quan