Tùy chọn e-file để nộp tờ khai của bạn

E-file nhanh chóng, dễ dàng và an toàn. Phần mềm thuế sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Nếu bạn nợ thuế, bạn có thể lên lịch thanh toán tự động từ tài khoản ngân hàng của mình.

Nếu bạn e-file và chọn ký gửi trực tiếp, bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế nhanh hơn.

Tùy chọn e-file

Khai thuế với đối tác Free File của IRS

Tùy chọn A: Duyệt qua các đối tác đáng tin cậy của IRS và khai thuế miễn phí bằng phần mềm thuế của họ nếu bạn:

  • Có tổng thu nhập được điều chỉnh từ $79.000 trở xuống
  • Đáp ứng các tiêu chí khác

Tùy chọn B: Sử dụng các mẫu đơn tự điền của IRS để khai miễn phí

E-file bằng cách sử dụng mẫu đơn khai thuế trực tuyến. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này bất kể bạn kiếm được bao nhiêu.

Thử Free File của IRS

Nhận trợ giúp miễn phí từ IRS

Các chương trình Tình nguyện hỗ trợ Thuế thu nhập (VITA) và Tư vấn thuế cho Người cao niên (TCE) của IRS cung cấp trợ giúp về thuế và e-file miễn phí cho những người đóng thuế

  • Kiếm được $64.000 trở xuống
  • Có khuyết tật
  • Cần hỗ trợ ngôn ngữ
  • Từ 60 tuổi trở lên

Nhận trợ giúp thông qua VITA và TCE

Sử dụng phần mềm khai thuế

Chuẩn bị và e-file thuế của bạn bằng phần mềm khai thuế mà bạn chọn. Bạn cũng có thể thanh toán bằng điện tử. Phần mềm bạn chọn sẽ gửi tờ khai của bạn một cách an toàn cho IRS.

E-file với phần mềm khai thuế

Tìm người khai thuế được phép e-file

Tìm kiếm dữ liệu trực tuyến của chúng tôi để tìm nhà cung cấp e-file được IRS ủy quyền. Để tìm kiếm:

  • Nhập mã ZIP gồm 5 chữ số của bạn hoặc
  • Chọn một tiểu bang hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ

Tìm nhà cung cấp e-file (tiếng Anh)

Direct File của IRS được đóng kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024

Nếu bạn đã khai thuế bằng Direct File, hãy đăng nhập an toàn vào tài khoản Direct File của bạn để xem và tải xuống tờ khai của bạn.

Đến Direct File của IRS (tiếng Anh)