E-file với phần mềm khai thuế thương mại

Quý vị có thể sử dụng phần mềm khai thuế thương mại để khai thuế bằng điện tử. Quý vị cũng có thể trả tiền thuế bằng điện tử.

Làm thuế của quý vị

Thâu thập các thông tin thuế của quý vị và mua phần mềm khai thuế thương mại. Phần mềm sử dụng định dạng các câu hỏi và câu trả lời giúp làm thuế của quý vị dễ dàng hơn. Qúy vị phải ký tên điện tử vào tờ khai nộp qua e-file. Quý vị có thể ký tên bằng PIN tự chọn hoặc bằng tổng thu nhập được điều chỉnh của năm trước.

Nộp thuế của quý vị

Khi quý vị nộp tờ khai thuế thì tờ khai sẽ được gửi một cách an toàn qua kênh điện tử đã được phê chuẩn của IRS. Tờ khai không được gửi qua email vì email không an toàn bằng kênh an ninh của chúng tôi.

Trong tiến trình gửi, máy điện toán của IRS tự động kiểm tra tờ khai của quý vị để tìm lỗi. Nếu chúng tôi tìm ra lỗi dễ sửa như lỗi về tính toán hoặc số An Sinh Xã Hội không đúng thì chúng tôi sẽ gửi trả ngay tờ khai đó cho quý vị. Quý vị có thể sửa lỗi và gửi lại ngay cho chúng tôi. Việc này tiếc kiệm thời gian và không để những lỗi đơn giản làm trì hoãn tiền hoàn thuế của quý vị.

Trả tiền thuế của quý vị

Qua cách e-file, quý vị có thể khai thuế ngay khi sẵn sàng nhưng có thể lên lịch trả tiền thuế vào bất cứ ngày nào cho đến ngày đáo hạn. Các Mẫu loạt 1040 hết hạn vào tháng 4 cho hầu hết những người đóng thuế, nhưng các mẫu khác thì có ngày đáo hạn khác. Vào mục trả tiền để biết thêm thông tin. Chúng tôi có một số cách tiện lợi, an toàn và an ninh để trả tiền thuế bằng điện tử, bao gồm:

  • e-file và trả tiền bằng cách cho phép trích ngân điện tử và được thông báo ngay sau khi chúng tôi nhận tiền trả
  • trả tiền trực tuyến hoặc qua thiết bị di động của quý vị bằng Direct Pay miễn phí và được xác nhận ngay đã trả tiền
  • trả tiền trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thiết bị di động của quý vị bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, trả phí cho nhà điều hành thẻ
  • gửi séc hoặc lệnh phiếu (trả cho United States Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)) bằng cách sử dụng Mẫu 1040-V, Phiếu Trả Tiền.

Lấy tiền hoàn thuế

Đến Tiền hoàn thuế của tôi đâu? để tìm tiền hoàn thuế của quý vị trong danh sách các tờ khai thuế đang được chúng tôi cứu xét. Quý vị cần cho biết SSN hoặc mã số thuế cá nhân, tình trạng khai thuế và số tiền hoàn thuế chính xác của quý vị.

Nếu quý vị không chắc mình muốn tự khai thuế? Trở lại Tùy chọn e-file