Body

Bạn có một số lựa chọn để khai thuế của bạn trực tuyến miễn phí.

Khai thuế với đối tác Free File của IRS

Free File của IRS cho phép người đóng thuế đủ điều kiện chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm khai thuế có hướng dẫn. Nó an toàn, dễ dàng và không mất phí cho bạn. Những người không đủ điều kiện vẫn có thể sử dụng các Mẫu Free File tự điền.

Gia hạn nộp tờ khai thuế: Bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu, bạn có thể gia hạn nộp tờ khai thuế với đối tác Free File của IRS đáng tin cậy (tiếng Anh). Bạn phải ước tính và thanh toán số thuế bạn nợ và nộp trước hạn chót vào tháng 4.

Chọn từ Free File của IRS:

Phần mềm khai thuế có hướng dẫn
(cho Tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) (tiếng Anh) từ $79.000 trở xuống)

Hãy để phần mềm làm việc

 • Trả lời các câu hỏi đơn giản
 • Chọn giữa các đối tác của IRS đáng tin cậy mà bạn đủ điều kiện
 • Đảm bảo tính toán chính xác
 • Khai và nộp thuế tiểu bang miễn phí với một số đối tác đáng tin cậy
 • Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế liên bang bằng tiếng Tây Ban Nha

Khám phá phần mềm thuế có hướng dẫn miễn phí (tiếng Anh)

Mẫu đơn tự điền

E-file mẫu khai thuế liên bang bằng hướng dẫn của mẫu

 • Có sẵn cho mọi mức thu nhập
 • Không có hướng dẫn và tính toán hạn chế được cung cấp
 • Không chuẩn bị và nộp thuế tiểu bang

Sử dụng Mẫu đơn tự điền (tiếng Anh)

Free File của IRS là gì?

Chương trình Free File của IRS là mối quan hệ đối tác công tư giữa IRS và nhiều công ty trong ngành phần mềm khai và nộp tờ khai thuế, những công ty này cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí. Chương trình này cung cấp hai cách để người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang trực tuyến miễn phí:

 • Khai thuế có hướng dcung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí trên trang web đối tác của IRS. Các đối tác của chúng tôi cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện. Những người đóng thuế có AGI (tiếng Anh)ở mức từ $79.000 trở xuống đủ điều kiện được khai thuế liên bang miễn phí.
 • Mu đơFree File t đilà các mẫu đơn thuế liên bang điện tử, tương đương với mẫu 1040 giấy. Bạn nên biết cách tự khai tờ khai thuế của mình bằng cách sử dụng các hướng dẫn mẫu đơn và ấn phẩm của IRS nếu cần. Cách này cung cấp một tùy chọn miễn phí dành cho những người đóng thuế có thu nhập (AGI) (tiếng Anh)nhiều hơn $79.000.

Tìm hiểu những gì bạn cần để bắt đầu, các biện pháp bảo vệ và bảo mật của bạn, các mẫu có sẵn và nhiều thông tin khác về Free File của IRS

Các chủ đề trợ giúp của Free File

Tìm hiểu những gì bạn cần để bắt đầu, các biện pháp bảo vệ và bảo mật của bạn, các mẫu có sẵn và nhiều thông tin khác về Free File của IRS.

Use tab to go to the next focusable element

 1. Bạn phải bắt đầu tùy chọn khai thuế của mình tại IRS.gov. Việc truy cập trực tiếp vào trang web của một công ty sẽ không nhận được các lợi ích được đưa ra ở đây.
 2. Chọn một tùy chọn Free File của IRS, khai thuế có hướng dẫn hoặc các Mẫu đơn Free File tự điền.
 3. Bạn sẽ được chuyển đến trang web của đối tác IRS để tạo tài khoản mới hoặc nếu bạn đã là người dùng, hãy đăng nhập vào tài khoản hiện có.
 4. Khai và e-file  tờ khai thuế liên bang của bạn. 
 5. Nhận email khi IRS đã chấp nhận tờ khai thuế của bạn.

Chương trình Free File của IRS cung cấp các mẫu đơn phổ biến nhất được nộp (tiếng Anh) và bảng liệt kê cho người đóng thuế.

Chương trình Free File của IRS là Quan hệ đối tác công-tư (Public-Private Partnership, PPP) giữa IRS và Liên minh Free File (Free File Alliance), một liên minh của các công ty phần mềm khai thuế hàng đầu. Các đối tác của Free File của IRS là các công ty khai thuế trực tuyến cung cấp chương trình được gọi là “IRS Free File”, cung cấp dịch vụ khai thuế và nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện (một số cũng có thể cung cấp tờ khai thuế tiểu bang miễn phí). PPP của chương trình Free File của IRS không phải là một thỏa thuận hợp đồng truyền thống; quan hệ đối tác này thể hiện sự cân bằng về trách nhiệm chung và sự hợp tác phục vụ lợi ích của người đóng thuế và chính phủ Liên Bang. Các đối tác phần mềm khai thuế trực tuyến là một phần của  Liên minh Free File (tiếng Anh), tổ chức này phối hợp với IRS để cung cấp dịch vụ khai và nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí cho bạn. Quan hệ đối tác công-tư phi lợi nhuận này được dành để giúp hàng triệu người khai và nộp tờ khai thuế liên bang của họ trực tuyến miễn phí.  

IRS không kiểm nhận bất kỳ công ty đối tác riêng lẻ nào.

Thông tin cá nhân cần có

Thu nhập và các biên nhận

 • Các quyền lợi An sinh Xã hội
 • Bồi thường thất nghiệp
 • Tất cả các biên nhận liên quan đến doanh nghiệp nhỏ của bạn, nếu có
 • Các biên nhận thu nhập từ cho thuê nhà, bất động sản, tiền bản quyền, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty S, quỹ tín thác

Thu nhập khác

Những người khai ACA

Nộp bằng điện tử

 • Khi tự khai thuế và nộp tờ khai điện tử, bạn phải ký tên và xác thực tờ khai thuế điện tử của mình. Để xác minh danh tính, hãy sử dụng AGI của năm trước hoặc số nhận dạng cá nhân (PIN) có chữ ký tự chọn của năm trước. Để ký vào tờ khai thuế điện tử, hãy sử dụng mã PIN tự chọn gồm 5 chữ số, năm số bất kỳ (trừ mã gồm tất cả các số 0) mà bạn chọn dùng làm chữ ký điện tử của mình.
 • Nếu bạn không biết AGI của năm trước, không có bản sao tờ khai thuế năm trước của mình, bạn có thể tìm thấy thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn. Đây là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xem tổng thu nhập điều chỉnh (AGI) của năm trước và truy cập hồ sơ thuế của bạn.
 • ếu bạn không thể truy cập tài khoản trực tuyến của mình, bạn có thể lấy bạn có thể nhận bản ghi tờ khai thuế qua đường bưu điện có ghi AGI năm trước của bạn.

Thông tin liên hệ

 • Để nhận được thông báo từ công ty phần mềm Free File rằng tờ khai của bạn đã được IRS chấp nhận, bạn cần có địa chỉ email hợp lệ.

Thông tin của bạn được bảo vệ khỏi bất kỳ truy cập trái phép nào trong khi được gửi đến IRS. Các công ty đối tác của Free File không được tiết lộ hoặc sử dụng thông tin khai thuế cho các mục đích khác ngoài việc khai tờ khai thuế mà không có sự đồng ý tự nguyện và được thông tin của bạn. Các công ty này cũng phải tuân theo Quy tắc Bảo vệ và Quyền riêng tư của Ủy ban Thương mại Liên bang và các quy định về e-file của IRS.

Chúng tôi không thu thập hoặc lưu giữ thông tin về bạn khi bạn sử dụng dịch vụ Free File của IRS. Chính sách của chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng các cookie Internet vĩnh viễn. Đôi khi chúng tôi sử dụng cookie "tạm thời" hoặc "phiên" để đảm bảo rằng bạn là người nhận chính xác đối với thông tin mà bạn yêu cầu. Chúng sẽ bị xóa khi lượt truy cập Internet của bạn kết thúc.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể nộp tờ khai thuế năm hiện tại của mình bằng cách dùng dịch vụ Free File của IRS. Bạn không thể xử lý tờ khai thuế của năm trước bằng dịch vụ Free File của IRS.

Tờ khai thuế của năm trước chỉ có thể được nộp bằng phương thức điện tử bởi những người khai thuế đã đăng ký (tiếng Anh) cho hai năm thuế trước đó. IRS không cho phép nộp điện tử đối với các tờ khai của năm trước thông qua các trang web tự khai. Bạn phải in, ký tên và gửi qua bưu điện các tờ khai của năm trước đó. Danh bạ Người khai thuế Liên bang có Chứng chỉ và Tiêu chuẩn chọn lọc (tiếng Anh) của chúng tôi có thể giúp bạn tìm những người giúp khai thuế trong khu vực của bạn, những người hiện có chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận hoặc có Hồ sơ hoàn thành Chương trình Mùa khai thuế hàng năm. Bạn cũng có thể kiểm tra các tổ chức chuyên nghiệp (tiếng Anh) mà nhiều người giúp khai thuế làm việc cho họ.

 • Bạn có thể nhận tờ khai thuế liên bang miễn phí. Nếu chưa từng sử dụng Free File, bạn có thể chọn dịch vụ Free File của một công ty Free File dựa trên đánh giá của mình về các tiêu chuẩn dịch vụ được liệt kê trên IRS.gov. Nếu bạn chọn một chương trình và đủ điều kiện, bạn sẽ không bị tính phí cho việc khai và nộp điện tử tờ khai thuế liên bang.
 • Nếu bạn đã sử dụng Free File của IRS vào năm trước, thì bạn sẽ nhận được email từ chính công ty mà bạn đã sử dụng dịch vụ này, chào mừng bạn trở lại với dịch vụ Free File của IRS chính thức của họ. Email phải bao gồm một liên kết đến trang web Free File của IRS của công ty và giải thích cách khai thuế với trang web đó. Nếu bạn chọn liên kết email này và đủ điều kiện, bạn sẽ không bị tính phí cho việc khai và e-file tờ khai thuế liên bang.
 • Phí khai thuế liên bang của bạn bị cấm:  Không người nào tham gia Chương trình Free File sẽ tính bất kỳ khoản phí nào với bạn để khai thuế liên bang nếu bạn đủ điều kiện. Bạn sẽ không bị yêu cầu mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào (ví dụ, giảm giá khuyến mại) để đổi lấy việc người tham gia chương trình Free File khai tờ khai thuế Liên bang của bạn.
 • Các sản phẩm có phí của ngân hàng không phải là một phần của Free File. Là một phần của Free File của IRS, bạn không bị mời chào các sản phẩm ngân hàng thường tính phí sản phẩm, chẳng hạn như các sản phẩm chuyển tiền hoàn thuế (ví dụ, các khoản vay dự kiến tiền hoàn thuế (refund anticipation loans, RAL)).
 • Có thể có sẵn tờ khai miễn phí của tiểu bang: Một số công ty đối tác của Chương trình Free File của IRS cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí. Một số khác tính phí tiểu bang. Hãy nhớ đọc kỹ thông tin của từng công ty.
 • Mỗi công ty Free File đảm bảo tính chính xác của các tính toán tiền hoàn thuế : Mỗi công ty nêu sự đảm bảo này trên trang web Free File của mình. Bạn có thể trực tiếp theo dõi bất kỳ mối quan tâm nào về độ chính xác đối với công ty đã khai thuế của bạn.
 • Bạn có các lựa chọn: Nếu bạn không đủ điều kiện nhận dịch vụ Free File Của IRS sau khi truy cập trang web Free File của một công ty, bạn có thể quay lại trang web Free File IRS.gov để tìm kiếm một dịch vụ Free File có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Mỗi công ty Free File của IRS sẽ cung cấp cho bạn thông tin khi bạn không đủ điều kiện, với một liên kết quay lại trang web Free File IRS.gov.
 • Tìm kiếm trợ giúp nếu bạn cần: Nếu bạn cần trợ giúp khi đang ở trang web Free File của IRS của công ty và thực hiện việc khai thuế của mình, thì bạn có thể tham khảo các tùy chọn dịch vụ khách hàng miễn phí của công ty đó.
 • IRS có thể giúp tìm một lựa chọn miễn phí cho bạn. Free File của IRS có công cụ tra cứu trực tuyến Free File của IRS để giúp bạn tìm được một dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.

 

Direct File của IRS đã đóng kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2024

Nếu bạn đã đóng thuế bằng Direct File, hãy đăng nhập an toàn vào tài khoản Direct File của bạn để xem và tải xuống tờ khai của bạn.

Đến Direct File của IRS (tiếng Anh)