Chỉ Dẫn Bảo Vệ Danh Tánh

Mạo danh liên quan đến thuế vụ xảy ra khi có người trộm số An Sinh Xã Hội của quý vị để khai thuế và yêu cầu hoàn thuế theo cách lừa gạt. Quý vị không biết mình là nạn nhân cho đến khi nhận thông báo từ IRS hoặc khai thuế của mình nhưng bị từ chối vì số SSN của quý vị đã bị dùng rồi. Điều quan trọng là quý vị làm các bước sau đây để bảo vệ tất cả thông tin nhận diện danh tánh cá nhân.

Không bị lừa gạt theo cách phổ biến sau đây (Don't fall for common scams)

  • Điện thư nói rằng được gửi từ IRS luôn luôn là trò lừa gạt. IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư hoặc mạng xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Nếu quý vị nhận điện thư lừa gạt nói là được gửi từ IRS, gửi chuyển điện thư đó (forward the e-mail) đến phishing@irs.gov.
  • Cú gọi từ người khác cho biết họ là nhân viên của IRS, đe dọa quý vị sẽ bị bắt hoặc bị trục xuất nếu không trả tiền ngay, là trò lừa gạt Trong trường hợp khác, người gọi yêu cầu quý vị cho biết thông tin tài chánh để gửi tiền hoàn thuế. Hãy báo cáo những cú gọi này và những trò lừa gạt giả dối Tổng Thanh Tra Ngân Khố về Hành Chính Thuế (Treasury Inspector General for Tax Administration) theo số 800-366-4484 hoặc trực tuyến tại Báo Cáo Lừa Gạt Giả Dối IRS (IRS Impersonation Scam Reporting).  
  • Nếu quý vị thấy có một mạng lưới cho rằng họ là IRS nhưng không bắt đầu bằng 'www.irs.gov,' thì gửi chuyển đường nối đến phishing@irs.gov.

Chỉ dẫn để bảo vệ số SSN và thông tin nhận diện danh tánh của quý vị  (Tips to protect your SSN and identifiable information)

  • Để thẻ và bất cứ tài liệu nào khác có số An Sinh Xã Hội của quý vị ở nơi an toàn; KHÔNG thường xuyên mang theo thẻ hoặc tài liệu có số an sinh xã hội.
  • Cẩn thận khi cho biết số an sinh, ngay cả khi quý vị được yêu cầu cho biết; CHỈ cho biết số SSN khi thật sự cần thiết.
  • Bảo vệ thông tin tài chánh cá nhân của quý vị ở nhà và trên máy điện toán
  • Kiểm tra báo cáo tín dụng thường niên.
  • Kiểm tra bản khai lợi tức thường niên từ Cơ Quan An Sinh Xã Hội.
  • Bảo vệ máy điện toán cá nhân của quý vị bằng cách dùng tường lửa, nhu liệu chống vi-rút/chống thư rác, cập nhật các mảng an ninh, và thay đổi mật số cho các trương mục trên mạng lưới.
  • Bảo vệ thông tin nhận diện cá nhân; hãy giữ thông tin riêng tư. Chỉ cho biết số SSN khi QUÝ VỊ chủ động liên lạc hoặc quý vị biết chắc người đang yêu cầu mình.

Về vi phạm dữ liệu (About data breaches)

Không phải tất cả vi phạm dữ liệu hoặc xâm nhập máy điện toán đều dẫn đến mạo danh và không phải tất cả mạo danh đều là mạo danh liên quan đến thuế vụ. Điều quan trọng là cần biết loại thông tin nhận tiện danh tánh cá nhân nào bị lấy cắp. Ví dụ, vi phạm dữ liệu có làm lộ thẻ tín dụng hay có để làm lộ số SSN của quý vị không?

Nếu quý vị là nạn nhân bị vi phạm dữ liệu thì giữ liên lạc với hãng để biết họ đã làm gì để bảo vệ quý vị quý vị. Làm theo các bước do Ủy Ban Thương Mại Liên Bang khuyến cáo tại www.identitytheft.gov

Nếu số SSN của quý vị bị lộ thì làm theo các bước nêu tại Hướng Dẫn Người Đóng Thuế Bị Mạo Danh.

Bảo Vệ Danh Tánh Trang nhà.