Sau thiên tai, những người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể đủ điều kiện miễn giảm thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-67, ngày 15 tháng 5, 2023

Miễn giảm thuế có sẵn cho những người sống ở các khu vực được Cơ quan Quản lý trường hợp khẩn cấp Liên bang tuyên bố là thiên tai. Để tìm hiểu xem một khu vực có đủ điều kiện nhận cứu trợ thiên tai của liên bang hay không, người đóng thuế nên kiểm tra DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).

Tìm thông tin hỗ trợ thiên tai từ IRS

Thông tin cập nhật có sẵn từ các nguồn trợ giúp IRS này:

Người đóng thuế bị ảnh hưởng có thêm thời gian để nộp và trả tiền thuế

Nếu người đóng thuế sống ở địa chỉ nằm trong khu vực đủ điều kiện để được áp dụng chương trình miễn giảm thuế do thiên tai của IRS thì họ sẽ tự động được thêm thời gia từ IRS để nộp tờ khai và trả tiền thuế.

Khấu trừ thuế do mất mát do thiệt hại

Nếu người bị thương tổn hoặc mất tài sản do một thảm họa thiên tai được liên bang tuyên bố thì họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ tổn thất do tai họa hoặc nhận được một khoản tiền hoàn thuế lớn hơn. Họ có thể yêu cầu khoản này trên tờ khai thuế năm hiện tại hoặc năm trước.

Khôi phục lại hồ sơ bị mất với bản ghi tờ khai thuế

Nếu mọi người bị mất hồ sơ thuế thì họ có thể yêu cầu bản ghi tờ khai thuế và bản sao tờ khai thuế của họ từ IRS.

Để đẩy nhanh quá trình, người đóng thuế nộp Mẫu 4506-T hoặc 4506 nên:

  • Viết trên mẫu rằng yêu cầu có liên quan đến thiên tai.
  • Viết loại thiên tai và tiểu bang nơi xảy ra.

Những người chuyển nơi ở cần phải đệ trình thay đổi địa chỉ

Sau thiên tai, mọi người có thể cần phải di dời tạm thời. Những người chuyển đi nên thông báo cho IRS về địa chỉ mới (tiếng Anh) của họ bằng cách gửi Mẫu 8822, Thay đổi địa chỉ (tiếng Anh).

Các khoản vay và trợ cấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA)

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ cung cấp hỗ trợ thiên tai (tiếng Anh) cho chủ doanh nghiệp, chủ nhà và người thuê nhà trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố. Để đủ điều kiện nhận khoản vay và trợ cấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ, người đóng thuế phải nộp tất cả các tờ khai thuế được yêu cầu.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)