Tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đã phát hành; cha mẹ của trẻ sinh năm 2021, người giám hộ và những người đủ điều kiện khác không nhận được tất cả các khoản EIP thứ ba có thể yêu cầu lên đến $1,400 cho mỗi người thông qua Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021

IR-2022-19, ngày 26 tháng 01 năm 2022

WASHINGTON – Sở Thuế vụ hôm nay đã thông báo rằng tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đã được phát hành và nhắc nhở mọi người cách yêu cầu bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế còn lại nào mà họ được hưởng trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 như một phần của Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021.

Cha mẹ của một trẻ sinh năm 2021 – hoặc cha mẹ và người giám hộ đã thêm một trẻ đủ điều kiện mới vào gia đình của họ vào năm 2021 – đã không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho trẻ đó và có thể đủ điều kiện nhận tới $1,400 cho trẻ này bằng cách yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Mặc dù một số Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế từ năm 2021 vẫn có thể được gửi qua thư, bao gồm, các khoản thanh toán bổ sung cho những người đầu năm nay đã nhận các khoản thanh toán dựa trên tờ khai thuế năm 2019 của họ nhưng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán mới hoặc lớn hơn dựa trên các tờ khai thuế năm 2020 được xử lý gần đây. IRS không còn phát hành các khoản thanh toán theo yêu cầu của pháp luật. Tính đến hết ngày 31 tháng 12, IRS đã phát hành hơn 175 triệu khoản thanh toán đợt ba với tổng trị giá hơn $400 tỷ cho các cá nhân và gia đình trên toàn quốc đồng thời quản lý mùa khai thuế kéo dài vào năm 2021.

Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là các khoản ứng trước Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. Vào cuối tháng 1, IRS đã bắt đầu phát hành Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Của Quý Vị, cho những người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Thư này sẽ giúp những người nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế xác định xem họ có được hưởng và có nên yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2021 khi họ nộp hồ sơ vào năm 2022 hay không.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021, được ký thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021, cho phép thực hiện Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và yêu cầu phát hành khoản này trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. IRS bắt đầu phát hành các khoản thanh toán này vào ngày 12 tháng 3 năm 2021 và tiếp tục đến cuối năm.

Cha mẹ đủ điều kiện của trẻ sinh năm 2021 và các gia đình có thêm người phụ thuộc đủ điều kiện vào năm 2021 nên yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021; hầu hết những người đủ điều kiện khác đã nhận được toàn bộ số tiền và sẽ không cần yêu cầu tín thuế trên tờ khai thuế của họ

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là khoản ứng trước Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm thuế 2021. Số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba dựa trên thu nhập và số người phụ thuộc được liệt kê trên tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc năm 2020 của một cá nhân. Số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 dựa trên thu nhập và số người phụ thuộc được liệt kê trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của một cá nhân.

Các gia đình và cá nhân trong các trường hợp sau đây, trong số những người khác, có thể không nhận đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ vì hoàn cảnh của họ vào năm 2021 khác với năm 2020. Những gia đình và cá nhân này có thể đủ điều kiện để nhận nhiều tiền hơn bằng cách yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của họ:

  • Cha mẹ của một trẻ sinh năm 2021 khai trẻ đó là người phụ thuộc trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của họ có thể đủ điều kiện để nhận KhoảnTín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 lên đến $1,400 cho trẻ này.
    • Tất cả các bậc cha mẹ đủ điều kiện của trẻ đủ điều kiện được sinh ra hoặc được chào đón thông qua việc nhận con nuôi hoặc chăm sóc thay thế tại gia đình vào năm 2021 cũng được khuyến khích yêu cầu tín thuế trẻ em – trị giá lên đến $3,600 cho mỗi trẻ sinh năm 2021 – trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của họ.
  • Các gia đình có thêm người phụ thuộc – chẳng hạn như cha mẹ, cháu trai/gái con của anh/chị/em hoặc các cháu nội/ngoại – trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của họ, những người không được liệt kê là người phụ thuộc trên tờ khai thuế thu nhập năm 2020 có thể đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 lên đến $1,400 cho người phụ thuộc này.
  • Những người khai thuế độc thân có thu nhập trên $80,000 vào năm 2020 nhưng ít hơn số tiền này vào năm 2021; các cặp vợ chồng đã kết hôn khai thuế chung và có thu nhập trên $160,000 vào năm 2020 nhưng ít hơn số tiền này vào năm 2021; và những người khai thuế là chủ hộ có thu nhập trên $120,000 vào năm 2020 nhưng ít hơn số tiền này vào năm 2021 có thể đủ điều kiện nhận Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 lên đến $1,400 cho mỗi người.
  • Những người khai thuế độc thân có thu nhập từ $75,000 đến $80,000 vào năm 2020 nhưng có thu nhập thấp hơn vào năm 2021; các cặp vợ chồng đã khai thuế chung và có thu nhập từ $150,000 đến $160,000 vào năm 2020 nhưng có thu nhập thấp hơn vào năm 2021; và những người khai thuế là chủ hộ có thu nhập từ $112,500 đến $120,000 vào năm 2020 nhưng có thu nhập thấp hơn vào năm 2021 có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021.

Các cá nhân phải yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2021 của mình để nhận được số tiền này; IRS sẽ không tự động tính Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. IRS bắt đầu chấp nhận tờ khai thuế thu nhập năm 2021 vào ngày 24 tháng 01.

Hầu hết những người đủ điều kiện khác đã nhận trước toàn bộ số tiền tín thuế của mình và không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về khoản thanh toán này khi họ khai thuế năm 2021. IRS đã phát hành các khoản thanh toán bổ sung – được gọi là Khoản Thanh Toán "Cộng Thêm" – cho những cá nhân ban đầu nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba dựa trên thông tin trên tờ khai thuế năm 2019 của họ và đủ điều kiện nhận số tiền lớn hơn dựa trên thông tin trên tờ khai thuế năm 2020.

Tránh chậm trễ trong quá trình xử lý khi yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2021

IRS đặc biệt khuyến khích mọi người nên có tất cả thông tin họ cần để khai thuế chính xác nhằm tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý. Nếu tờ khai có sai sót hoặc chưa hoàn thiện, nó có thể cần xét duyệt thêm trong khi IRS sửa lỗi, điều này có thể làm chậm tiền hoàn thuế.

Để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, các cá nhân sẽ cần biết tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của họ, bao gồm bất kỳ Khoản Thanh Toán Cộng Thêm nào mà họ đã nhận được. Mọi người có thể xem tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của mình thông qua Tài Khoản Trực Tuyến cá nhân của họ. IRS cũng sẽ gửi Thư 6475 đến hết tháng 3 cho những người đã được phát hành khoản thanh toán thứ ba, trong đó xác nhận tổng số tiền cho năm thuế 2021. Đối với những cá nhân đã kết hôn, khai thuế chung với vợ/chồng của mình, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào Tài Khoản Trực Tuyến của mình hoặc xem lại thư của mình để biết phần của họ trong tổng số tiền thanh toán của hai vợ chồng.

IRS kêu gọi những người nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế nên xem xét cẩn thận tờ khai thuế của mình trước khi nộp hồ sơ. Có sẵn thông tin thanh toán này khi khai thuế sẽ giúp các cá nhân xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 cho các khoản chi trả kích thích kinh tế lần ba bị thiếu hay không. Nếu đủ điều kiện cho khoản tín thuế này, thì họ phải khai tờ khai thuế năm 2021. Việc sử dụng tổng số tiền của các khoản thanh toán thứ ba từ tài khoản trực tuyến của cá nhân hoặc Thư 6475 khi khai thuế có thể giảm sai sót và tránh chậm trễ trong quá trình xử lý trong khi IRS sửa tờ khai thuế.

Ứng dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi sẽ không còn kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2022 và các cá nhân được khuyến khích truy cập Tài Khoản Trực Tuyến để xem số tiền Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai và thứ ba của họ trong Hồ Sơ Thuế.

Nộp hồ sơ điện tử và chọn gửi tiền trực tiếp

Số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 sẽ làm giảm số tiền thuế nợ năm 2021 hoặc, nếu nó nhiều hơn số tiền thuế nợ, nó sẽ được bao gồm như một phần của khoản tiền hoàn thuế năm 2021 của cá nhân đó. Các cá nhân sẽ nhận được Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 được bao gồm trong khoản tiền hoàn thuế của họ sau khi tờ khai thuế năm 2021 được xử lý. Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 sẽ không được phát hành riêng biệt với khoản tiền hoàn thuế.

Để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý, IRS khuyến khích mọi người khai thuế đầy đủ và chính xác. Việc nộp hồ sơ điện tử cho phép phần mềm thuế tính toán các khoản tín thuế và khấu trừ, bao gồm cả Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. Tờ Lược Toán Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 trên các hướng dẫn về Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR cũng có thể hữu ích.

Cách nhanh nhất và an toàn nhất để các cá nhân đủ điều kiện nhận được tiền hoàn thuế năm 2021, bao gồm Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho phép vào năm 2021 là nộp hồ sơ điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Bất kỳ ai có thu nhập từ $73,000 trở xuống, kể cả những người không có yêu cầu khai thuế, đều có thể nộp tờ khai thuế liên bang điện tử miễn phí qua chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận được tiền hoàn thuế là nộp hồ sơ điện tử và chọn ký gửi trực tiếp – không tiếp xúc và miễn phí – vào tài khoản tài chánh của cá nhân. Tài khoản ngân hàng, nhiều thẻ ghi nợ trả trước và một số ứng dụng di động có thể được sử dụng để ký gửi trực tiếp khi người đóng thuế cung cấp số tài khoản và số định tuyến.

IRS.gov/filing có thông tin chi tiết về Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh), các trang giúp khai thuế miễn phí VITA hoặc TCE (tiếng Anh) trong cộng đồng hoặc tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy.

Yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 cho các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng một hoặc vòng hai bị thiếu

Tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng một và vòng hai đã được phát hành. Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế vòng một và vòng hai là khoản ứng trước Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm thuế 2020. Những người không đủ điều kiện nhận các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều kiện yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 trên tờ khai thuế thu nhập năm 2020. Các cá nhân sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020 nếu họ chưa nộp hoặc sửa đổi tờ khai thuế thu nhập năm 2020 nếu nó đã được xử lý.

Nếu tờ khai thuế thu nhập năm 2020 của cá nhân chưa được xử lý hoàn thiện thì cá nhân đó không nên khai thuế lần hai. Một số tờ khai thuế cần xử lý đặc biệt để sửa lỗi hoặc số tiền tín thuế, điều này có thể làm chậm trễ quá trình xử lý. IRS đang phải sửa nhiều lỗi hơn đáng kể trên tờ khai thuế năm 2020 so với những năm trước. Nếu IRS sửa khoản tín thuế được yêu cầu trong tờ khai, IRS sẽ gửi thư kèm theo lời giải thích.

Thêm thông tin