Đề Nghị Thỏa Hiệp có thể giúp một số người đóng thuế giải quyết nợ thuế

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-58, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Khi người đóng thuế không thể thanh toán đầy đủ nợ thuế của mình hoặc nếu việc thanh toán sẽ gây ra khó khăn về tài chánh, thì họ có thể cân nhắc đăng ký Đề Nghị Thỏa Hiệp. Thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS này xử lý một khoản nợ thuế với ít hơn toàn bộ số tiền nợ. Mục tiêu là một thỏa hiệp phù hợp với quyền lợi tốt nhất của cả người đóng thuế và cơ quan này. Lệ phí đăng ký cho một đề nghị thỏa hiệp là $205. Người đóng thuế có thu nhập thấp không phải trả khoản phí này và họ nên kiểm tra xem họ có đáp ứng định nghĩa về thu nhập thấp trong hướng dẫn dành cho Mẫu 656, Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) hay không.

Khi duyệt xét các đơn đăng ký, IRS xem xét tập hợp các dữ kiện riêng của người đóng thuế và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ bao gồm:

 • Thu nhập.
 • Chi phí.
 • Vốn sở hữu tài sản.

Cẩm Nang Đề Nghị Thỏa Hiệp có thông tin chi tiết

Cẩm nang này bao gồm tất cả mọi thứ (tiếng Anh)PDF mà người đóng thuế cần biết về việc gửi một Đề Nghị Thỏa Hiệp, bao gồm:

 • Tính đủ điều kiện.
 • Chi phí áp dụng.
 • Quy trình đăng ký.
 • Các mẫu.

Cẩm nang này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha. Người đóng thuế nên tải xuống và sử dụng phiên bản mới nhất của cẩm nang Đề Nghị Thỏa Hiệp để tránh bị chậm trễ trong quá trình xử lý.

Người đóng thuế cũng có thể xem loạt video hướng dẫn về Đề Nghị Thỏa Hiệp

IRS loạt video (tiếng Anh) hướng dẫn miễn phí về Đề Nghị Thỏa Hiệp có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung giản thể. Danh sách phát có thông tin dễ tìm mà người đóng thuế cần biết khi họ xem xét và nộp đơn xin Đề Nghị Thỏa Hiệp. Các chủ đề trong loạt này bao gồm:

 • Tổng quan về quy trình Đề Nghị Thỏa Hiệp, các mẫu và công cụ kiểm tra tiêu chuẩn.
 • Hướng dẫn từng bước để hoàn thành Mẫu 433-A và 433-B Đề Nghị Thỏa Hiệp. Đây là những tuyên bố thông tin về truy thâu được yêu cầu cho cả các đề nghị cá nhân và liên quan đến doanh nghiệp.
 • Ví dụ từng bước về cách hoàn thành Mẫu 656, Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh).
 • Danh sách kiểm tra mọi thứ cần thiết để gửi đề nghị hợp lệ.

Người đóng thuế có thể xem liệu họ có đủ điều kiện hay không bằng công cụ kiểm tra tiêu chuẩn (tiếng Anh) 

Người đóng thuế có thể nhập thông tin tài chánh và tư cách khai thuế của họ vào công cụ để tính toán số tiền đề nghị sơ bộ. Công cụ này chỉ là một hướng dẫn. IRS sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận đơn đăng ký của người đóng thuế hay không.

Cẩn thận với các nhà máy đề nghị thỏa hiệp

Đề nghị thỏa hiệp là một chương trình quan trọng để giúp những người không có khả năng chi trả giải quyết các khoản nợ thuế liên bang của họ. Nhưng "các nhà máy đề nghị thỏa hiệp" có thể quảng bá tích cực các đề nghị thỏa hiệp theo những cách gây hiểu lầm cho những người rõ ràng không đáp ứng đủ điều kiện, việc đó thường khiến người đóng thuế phải trả hàng ngàn đô la. Người đóng thuế có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của họ miễn phí bằng cách sử dụng Công Cụ Kiểm Tra Tiêu Chuẩn cho Đề Nghị Thỏa Hiệp của IRS.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)