Sẵn sàng cho năm tới: Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế của IRS giúp đảm bảo số tiền khấu lưu chính xác cho năm 2024

IR-2024-112, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Washington IRS khuyến khích người đóng thuế sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế của IRS để đảm bảo họ khấu lưu đúng số tiền thuế từ tiền lương của mình vào năm 2024.

Công cụ điện tử này cung cấp cho người lao động, cá nhân tự kinh doanh và người về hưu với thu nhập từ tiền lương một nguồn tài nguyên thân thiện với người dùng để điều chỉnh một cách hiệu quả số tiền thuế thu nhập được khấu lưu từ tiền lương của họ.

Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế sẽ giúp người đóng thuế tránh được những kết quả không mong muốn vào năm 2024 nếu số tiền hoàn thuế cho tờ khai thuế năm 2023 của họ quá lớn, quá nhỏ hoặc nếu họ nhận được số tiền thuế bất ngờ đến hạn.

Lợi ích của việc sử dụng Công cụ Ước tính

Đối với các cá nhân có việc làm, khoản khấu lưu là số tiền thuế thu nhập liên bang được khấu trừ từ tiền lương của họ. Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả của Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế để quyết định xem họ có nên điền vào Mẫu W-4 mới và đưa cho chủ lao động của họ hay không. Ví dụ, quá trình này có thể:

  • Đảm bảo số tiền thuế được khấu lưu chính xác, ngăn ngừa hóa đơn thuế bất ngờ hoặc hình phạt trong mùa thuế và
  • Quyết định xem có nên giảm khoản khấu lưu thuế trả trước, tăng tiền lương mang về nhà và có khả năng giảm bất kỳ khoản hoàn thuế nào vào cuối năm thuế hay không.

Khi nào người đóng thuế nên sử dụng công cụ này?

IRS đề nghị người đóng thuế xem xét khoản khấu lưu của họ ít nhất một lần mỗi năm. Đối với bất kỳ ai gần đây đã hoàn thành việc khai thuế năm 2023, bây giờ là thời điểm lý tưởng để làm điều đó. Bạn cũng nên sử dụng công cụ này sau những sự kiện quan trọng trong cuộc đời như kết hôn, ly hôn, mua nhà hoặc sinh con.

Khi sử dụng công cụ tính khấu lưu, người đóng thuế nên xem xét tất cả các hình thức thu nhập, bao gồm công việc bán thời gian, công việc phụ hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ thường được báo cáo trên Mẫu 1099-K.

Cần có những hồ sơ gì?

Kết quả của Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế chỉ chính xác như thông tin được nhập. Để giúp chuẩn bị, IRS khuyến nghị người đóng thuế nên thu thập:

  • Báo cáo lương gần đây nhất của họ, và nếu đã kết hôn, cho vợ/chồng của họ,
  • Thông tin về các nguồn thu nhập khác, và
  • Tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất của họ vào năm 2023, nếu có thể.

Mặc dù Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế có hiệu quả đối với hầu hết người đóng thuế, nhưng những người gặp tình huống thuế phức tạp hơn nên sử dụng hướng dẫn trong Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh). Điều này bao gồm những người đóng thuế nợ thuế tối thiểu thay thế hoặc một số loại thuế khác và những người có lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Thông tin bổ sung