Tín Thuế Trẻ Em: Các gia đình có những sự thay đổi về thu nhập phải nhập chúng vào cổng thông tin trực tuyến IRS vào thứ Hai để tác động đến khoản chi trả vào ngày 15 tháng 11; Phiên bản tiếng Tây Ban Nha sẽ ra mắt vào cuối tháng 11

IR-2021-211, ngày 29 tháng 10 năm 2021

WASHINGTON — Vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 11, Sở Thuế Vụ ra mắt một tính năng mới cho phép bất kỳ gia đình nào nhận khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng có thể cập nhật thu nhập của họ qua Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em (CTC UP), chỉ có trên IRS.gov.

Để giúp các gia đình lập kế hoạch trước, hôm nay IRS cũng thông báo rằng sẽ ra mắt phiên bản CTC UP cho tiếng Tây Ban Nha vào cuối tháng 11.

IRS kêu gọi các gia đình nhập bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong thu nhập không muộn hơn nửa đêm ngày 1 tháng 11 để những sự thay đổi đó được xét đến trong khoản chi trả tháng 11, được lên lịch thực hiện vào ngày 15 tháng 11. Nếu một gia đình không thể thực hiện những thay đổi đó vào ngày 1 tháng 11, vui lòng nhập những khoản thay đổi không muộn hơn ngày 29 tháng 11 để chúng được xét đến trong khoản chi trả tháng 12. Sau khi thông tin được cập nhật, IRS sẽ điều chỉnh số tiền chi trả còn lại để đảm bảo mọi người nhận được toàn bộ khoản ứng trước trong năm. Đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn, nếu một trong hai người phối ngẫu cập nhật khoản thu nhập, thay đổi đó sẽ áp dụng cho cả hai vợ chồng và có thể ảnh hưởng đến các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng của cả hai người.

Quyền lợi từ tính năng về thu nhập dành cho một số người đóng thuế

Tính năng mới về thu nhập có thể giúp các gia đình đảm bảo rằng họ nhận được đúng Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em trong năm 2021. Vì lý do đó, tính năng này sẽ đặc biệt hữu ích cho bất kỳ gia đình nào muốn tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng của họ do thu nhập trong năm 2021 của họ đã tăng hoặc giảm đáng kể so với năm 2020.

Trong nhiề nhưng không phải mọi trường hợp, sự thay đổi lớn trong thu nhập có thể làm tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng của gia đình. Thông thường thì điều này có nghĩa là những thay đổi nhỏ trong thu nhập sẽ không ảnh hưởng đến khoản chi trả và không cần phải nhập những thay đổi này vào CTC UP.

Bất kỳ thay đổi nào trong khoản tiền trả hàng tháng sẽ được phản ánh trong cả khoản chi trả ngày 15 tháng 11 lẫn ngày 15 tháng 12, nhưng chỉ khi người đó hoàn tất cập nhật thu nhập của mình trước nửa đêm Giờ Miền Đông vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 11. Những thay đổi được thực hiện sau ngày đó nhưng lại trước nửa đêm ngày 29 tháng 11, sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoản chi trả ngày 15 tháng 12, vốn là khoản tiền trả hàng tháng được lên lịch cuối cùng trong năm 2021. IRS sẽ điều chỉnh khoản chi trả để phản ánh những thay đổi này và đảm bảo mọi người nhận được tổng số tiền ứng trước trong năm lên đến $1.800 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và $1.500 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Ai đủ điều kiện nhận khoản chi trả lớn hơn

Trong một số trường hợp, những gia đình hiện đang nhận các khoản chi trả hàng tháng thấp hơn so với mức tối đa có thể đủ điều kiện để được tăng những khoản tiền này. Điều này có thể xảy ra nếu chẳng hạn như họ bị mất việc làm trong năm 2021 hoặc vì một số lý do khác mà khiến thu nhập ít hơn đáng kể trong năm nay. Nếu mức giảm thu nhập đủ lớn, việc khai báo thay đổi đó ngay bây giờ có thể làm tăng khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) của họ cho thời gian còn lại trong năm nay.

Đối với bất kỳ gia đình nào đã nhận được khoản chi trả ở mức tối đa, khoản ứng trước của họ không được tăng nếu thu nhập có giảm đi. Thông thường, khoản chi trả CTC tối đa là $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ đủ tiêu chuẩn dưới 6 tuổi và $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Hầu hết các gia đình đang nhận một nửa trên toàn bộ CTC thông qua các khoản chi trả hàng tháng. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào được nhập vào CTC UP sẽ làm tăng hoặc giảm những khoản chi trả hàng tháng nhằm đảm bảo rằng họ nhận được một nửa trên toàn bộ khoản tín thuế dự kiến trước khi kết thúc năm 2021. Họ sẽ phải yêu cầu phần tiền còn lại trên tờ khai thuế năm 2021.

Ai nên giảm các khoản chi trả

Bất kỳ gia đình nào có thu nhập tăng đáng kể trong năm 2021 nên xem xét việc giảm các khoản chi trả của họ. Điều này đặc biệt đúng nếu họ hiện đang nhận được khoản chi trả hàng tháng ở mức tối đa và họ mong đợi bản thân đủ điều kiện nhận ít hơn so với mức tín thuế đầy đủ khi nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Để biết thêm thông tin về việc tính Tín Thuế Trẻ Em, vui lòng xem Chủ Đề C trong Câu Hỏi Thường Gặp của IRS. Đặc biệt, nếu một gia đình đủ điều kiện nhận ít hơn so với khoản tiền đầy đủ, xem QC 4 & QC 5.

Sử dụng cổng thông tin để khai báo những thay đổi về thu nhập

Chỉ những gia đình đã đủ điều kiện và nhận được khoản ứng trước CTC dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ mới có thể sử dụng CTC UP để cập nhật thu nhập của mình. Cần lưu ý rằng những người đã khai thuế chung trong năm 2020 chỉ có thể cập nhật thu nhập của mình nếu họ dự định khai thuế chung với cùng một người phối ngẫu trong năm 2021. Đại diện của IRS không thể xử lý những thay đổi về thu nhập qua điện thoại hoặc tại Trung tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế.

Sau khi đã cập nhật thay đổi trong thu nhập, Cổng Thông Tin Cập Nhật sẽ xác nhận rằng thay đổi đã được thực hiện nhưng không hiển thị thay đổi đó. Tương tự như vậy, đại diện của IRS sẽ không thể xác nhận rằng cập nhật đã được thực hiện.

Gia đình thu nhập thấp vẫn có thể đăng ký

Vẫn chưa quá muộn để các gia đình có thu nhập thấp đăng ký nhận khoản ứng trước CTC.

IRS kêu gọi bất kỳ gia đình nào chưa nhận các khoản chi trả và thường không bắt buộc phải nộp hồ sơ khai thuế tìm hiểu các công cụ có sẵn thông qua IRS.gov. Những công cụ này có thể giúp xác định khả năng đủ điều kiện được ứng trước CTC hoặc giúp họ nộp tờ khai thuế giản lược để đăng ký nhận những khoản chi trả này cũng như Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Hạn chót để đăng ký là ngày 15 tháng 11 năm 2021. Mọi người có thể nhận được những quyền lợi này, ngay cả khi họ không làm việc và không có thu nhập.

Các gia đình đã đăng ký thường sẽ nhận được một nửa trên toàn bộ Tín Thuế Trẻ Em vào ngày 15 tháng 12. Điều này đồng nghĩa với khoản chi trả tối đa $1.800 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và tối đa $1.500 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Chuẩn bị sẵn sàng để nộp hồ sơ khai thuế vào năm tới

Đầu năm 2022, các gia đình sẽ nhận được Thư 6419 để ghi lại bất kỳ khoản ứng trước nào được cấp cho họ trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện để tính toán các khoản ứng trước. Thư này có thể giúp họ đối chiếu một cách chính xác khoản Tín Thuế Trẻ Em ứng trước mà họ đã nhận và yêu cầu bất kỳ phần còn lại nào khi hoàn thành tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 vào năm tới.

Tính năng thay đổi thu nhập là một trong những dịch vụ có sẵn thông qua CTC UP đang ngày càng phổ biến. Chỉ có sẵn trên IRS.gov, cổng thông tin này cho phép các gia đình xác minh khả năng đủ điều kiện nhận những khoản chi trả, nếu họ chọn:

  • Chuyển từ nhận chi phiếu giấy sang ký gửi trực tiếp;
  • Thay đổi tài khoản khi khoảng chi trả của họ được ký gửi trực tiếp;
  • Cập nhật địa chỉ của họ hoặc
  • Ngừng khoản chi trả hàng tháng cho đến hết năm 2021.

Thông tin mới nhất có trên IRS.gov

IRS đã tạo trang đặc biệt về Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em 2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về tín thuế này và các khoản ứng trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021.

IRS khuyến khích đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng các công cụ và bộ công cụ trực tuyến có sẵn để trợ giúp việc đăng kí cho những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp, cũng như các nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ khác. Mọi người có thể kiểm tra khả năng đủ điều kiện của mình bằng cách sử dụng Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn cho Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em.

Trang mạng này đưa ra một bộ câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng cho Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em (Ấn Phẩm 5549) (tiếng Anh)PDF. Trang mạng cũng cung cấp các liên kết trực tiếp đến cổng thông tin, cũng như hai công cụ trực tuyến khác – Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và Công Cụ Trợ Lý Tiêu Chuẩn Cho Tín Thuế Trẻ Em – cũng như các tài nguyên hữu ích khác.