Các công ty hứa xóa nợ thuế đôi khi đặt người đóng thuế vào tình huống khó khăn

Mẹo Thuế của IRS 2022-103, ngày 7 tháng 7, 2022

Như châm ngôn xưa có nói: Khi điều gì đó nghe có vẻ quá tốt đến khó tin, thì hẳn là thế. Người đóng thuế có hóa đơn tính thuế chưa thanh toán có thể bị cám dỗ bởi các doanh nghiệp quảng cáo và đề nghị giúp họ giảm nợ thuế. Những doanh nghiệp này, thường được gọi là các nhà máy Đề Nghị Thỏa Hiệp, đưa ra những tuyên bố khủng về việc giảm các khoản thuế chưa trả với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu. Thật không may, những công ty này đôi khi không giữ lời hứa và tính phí cao.

Một Đề Nghị Thỏa Hiệp với IRS có thể giúp đỡ một số người đóng thuế không thể trả hóa đơn tính thuế.

Đề Nghị Thỏa Hiệp là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS, trong đó xử lý một khoản nợ thuế với ít hơn toàn bộ số tiền quý vị nợ. Chương trình đề nghị cung cấp cho những người đóng thuế đủ điều kiện một hướng để trả hết nợ khi họ không thể hoặc sẽ gặp khó khăn về tài chánh.

Các nhà máy OIC không trung thực lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người đóng thuế để kiếm tiền nhanh chóng.

Các nhà máy OIC này kêu gọi mọi người thuê công ty của họ nộp đơn đăng ký OIC, mặc dù người đóng thuế sẽ không đủ điều kiện. Họ thường tính những khoản phí lớn để chuẩn bị các đơn đăng ký mà họ biết rằng IRS sẽ từ chối. Việc làm gian lận này gây lãng phí thời gian và tiền bạc của người đóng thuế.

Những người đóng thuế đủ điều kiện tham gia OIC có thể nhận được thỏa thuận tương tự khi làm việc trực tiếp với IRS mà không phải trả thêm phí.

Các nhà máy OIC không trung thực là vấn đề trong suốt cả năm, nhưng họ đẩy mạnh quảng cáo sau khi mùa khai thuế kết thúc, khi những người đóng thuế đang cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế của họ.

Dưới đây là những điều mà người đóng thuế đang xem xét OIC nên biết:

  • Cá nhân đóng thuế có thể sử dụng Công Cụ Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) của IRS để xem liệu mình có đủ điều kiện không.
  • Khi người đóng thuế sẵn sàng nộp đơn, họ có thể xem danh sách phát video OIC (tiếng Anh), trong đó hướng dẫn họ qua một loạt các bước và mẫu đơn để tính toán một đề nghị phù hợp dựa trên tài sản, thu nhập, chi phí và tiềm năng thu nhập trong tương lai của họ.
  • Người đóng thuế phải đưa ra đề nghị dựa trên khả năng trả nợ thực sự của họ.
  • Việc nộp đơn không đảm bảo rằng IRS sẽ chấp nhận đề nghị của người đóng thuế.

Tìm trợ giúp về thuế có uy tín

Những người muốn được trợ giúp từ một chuyên gia thuế uy tín có thể duyệt xét trang Chọn Một Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov để tìm thông tin về chứng chỉ và trình độ của chuyên viên khai thuế. Sau đó, họ có thể sử dụng Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc Của IRS (tiếng Anh) để tìm kiếm một chuyên viên theo loại chứng chỉ hoặc trình độ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)