Miễn thuế do COVID: IRS cung cấp biện pháp miễn hình phạt trên diện rộng đối với một số tờ khai thuế năm 2019 và 2020 do đại dịch; $1,2 tỷ tiền phạt được hoàn lại cho 1,6 triệu người đóng thuế

IR-2022-155, ngày 24 tháng 8 năm 2022

WASHINGTON – Để giúp những người đóng thuế đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hôm nay, Sở Thuế Vụ đã ban hành Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh)PDF, cung cấp biện pháp miễn hình phạt cho hầu hết những người và doanh nghiệp nộp một số tờ khai thuế trễ hạn năm 2019 hoặc 2020.

IRS cũng đang thực hiện một bước bổ sung để giúp đỡ những người đã trả những khoản tiền phạt này. Gần 1,6 triệu người đóng thuế sẽ tự động nhận được hơn $1,2 tỷ tiền hoàn thuế hoặc tín thuế. Nhiều khoản thanh toán trong số này sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 9.

Bên cạnh việc miễn phạt cho cả cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bước này được thiết kế để cho phép IRS tập trung nguồn lực của mình vào việc xử lý các tờ khai thuế bị tồn đọng và thư từ của người đóng thuế để giúp trở lại hoạt động bình thường cho mùa khai thuế năm 2023.

"Trong suốt đại dịch, IRS đã làm việc chăm chỉ để hỗ trợ quốc gia và cung cấp miễn giảm cho người dân theo nhiều cách khác nhau," Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Việc miễn phạt được ban hành hôm nay là một cách khác mà cơ quan đang hỗ trợ người dân trong thời gian chưa từng có này. Việc miễn phạt này là tự động đối với những người hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện; không cần phải gọi điện."

Việc miễn áp dụng đối với hình phạt do không khai thuế. Tiền phạt thường được định mức theo tỉ lệ 5% mỗi tháng và lên đến 25% số thuế chưa nộp khi tờ khai thuế thu nhập liên bang được nộp trễ hạn. Việc miễn áp dụng cho các mẫu trong cả sê-ri Mẫu 1040 và 1120, cũng như các mẫu khác được liệt kê trong Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh)PDF, được đăng hôm nay trên IRS.gov.

Để đủ điều kiện được miễn, mọi tờ khai thuế thu nhập đủ điều kiện phải được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Ngoài ra, IRS đang miễn hình phạt cho các ngân hàng, chủ lao động và các doanh nghiệp khác được yêu cầu nộp các tờ khai thông tin khác nhau, chẳng hạn như các tờ khai trong sê-ri 1099. Để đủ điều kiện được miễn, thông báo nêu rõ rằng các tờ khai thuế đủ điều kiện năm 2019 phải được nộp trước ngày 1 tháng 8 năm 2020 và các tờ khai thuế đủ điều kiện năm 2020 phải được nộp trước ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Bởi vì cả hai thời hạn này đều rơi vào cuối tuần, nên tờ khai thuế năm 2019 sẽ vẫn được coi là kịp thời cho mục đích được miễn được cung cấp theo thông báo nếu nó được nộp trước ngày 3 tháng 8 năm 2020 và tờ khai thuế năm 2020 sẽ được coi là kịp thời cho các mục đích được miễn được cung cấp theo thông báo nếu nó được nộp trước ngày 2 tháng 8 năm 2021. Thông báo cung cấp chi tiết về bản kê khai dữ kiện để khai thuế đủ điều kiện để được miễn.

Thông báo cũng cung cấp chi tiết về việc miễn cho những người nộp tờ khai thông tin quốc tế khác nhau, chẳng hạn như khai báo giao dịch với các quỹ tín thác nước ngoài, nhận quà tặng nước ngoài và tiền lời từ quyền sở hữu trong các công ty nước ngoài. Để đủ điều kiện được miễn, mọi tờ khai thuế đủ điều kiện phải được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Việc miễn là tự động; hầu hết số tiền hoàn lại $1,2 tỷ được giao cho người đóng thuế đủ điều kiện vào tháng tới

Việc miễn hình phạt là tự động. Điều này có nghĩa là những người đóng thuế đủ điều kiện không cần phải đăng ký. Nếu đã được định mức, các khoản tiền phạt sẽ được giảm bớt. Nếu đã thanh toán, người đóng thuế sẽ nhận được một khoản tín thuế hoặc tiền hoàn thuế.

Kết quả là, gần 1,6 triệu người đóng thuế đã nộp tiền phạt đang nhận được các khoản tiền hoàn thuế với tổng trị giá hơn $1,2 tỷ. Hầu hết những người đóng thuế đủ điều kiện sẽ nhận được tiền hoàn thuế vào cuối tháng 9.

Việc miễn hình phạt không áp dụng trong một số trường hợp, chẳng hạn như trường hợp nộp tờ khai thuế gian lận, khi hình phạt là một phần của đề nghị thỏa hiệp được chấp nhận hoặc thỏa thuận đóng thuế, hoặc khi hình phạt cuối cùng đã được tòa án xác định. Để biết chi tiết, hãy xem Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh)PDF, có trên IRS.gov.

Việc miễn được giới hạn trong các hình phạt mà thông báo nêu rõ là đủ điều kiện để được miễn. Các hình phạt khác, chẳng hạn như tiền phạt do không trả thuế, không đủ điều kiện. Nhưng đối với những hình phạt không đủ điều kiện này, người đóng thuế có thể sử dụng các quy trình miễn hình phạt hiện có, chẳng hạn như nộp đơn xin miễn theo tiêu chí nguyên nhân hợp lý hoặc chương trình Vi Phạm Lần Đầu. Truy cập IRS.gov/freefile để biết chi tiết.

"Miễn hình phạt là một vấn đề phức tạp đối với IRS trong việc quản lý," Rettig nói. "Chúng tôi đã thực hiện sáng kiến này trong nhiều tháng sau những lo ngại mà chúng tôi nhận được từ người đóng thuế, cộng đồng thuế và những người khác, bao gồm cả Quốc hội. Đây là một bước quan trọng khác để giúp người đóng thuế và chúng tôi khuyến khích những người bị ảnh hưởng bởi việc này xem lại các hướng dẫn."