Làm rõ những lầm tưởng về tiền hoàn thuế liên bang

Mẹo thuế IRS 2024-35, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Sau khi mọi người hoàn thành và nộp tờ khai thuế, nhiều người trong số họ háo hức chờ đợi bất kỳ khoản hoàn thuế nào mà họ có thể được trả. Phân biệt giữa giữa sự thật và hư cấu có thể giúp kiểm soát những kỳ vọng khi họ chờ đợi tiền của mình.

Lầm tưởng: Gọi cho IRS, nhà cung cấp phần mềm thuế hoặc chuyên gia về thuế sẽ cung cấp ngày hoàn thuế chính xác hơn.

Sự thật : Cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng hoàn thuế là thông qua công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go.

Người đóng thuế có thể gọi đường dây nóng về tiền hoàn thuế tự động theo số 800-829-1954. Đường dây nóng này có thông tin tương tự về khoản tiền hoàn thuế trong năm thuế hiện tại như công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? Không cần gọi cho IRS trừ khi Tiền hoàn Thuế của tôi ở đâu? cho biết nên làm như vậy

Lầm tưởng: Công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? chắc hẳn phải phải sai nếu nó chưa cập nhật.

Sự thật : Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? có thông tin mới nhất về tình trạng hoàn thuế. Nó được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm. Mặc dù IRS phát hành hầu hết các khoản hoàn thuế trong vòng 21 ngày, nhưng việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn . Nếu IRS cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế, cơ quan này sẽ liên hệ với người đóng thuế qua thư. Người đóng thuế cũng nên cân nhắc thời gian cần thiết để ngân hàng gửi khoản hoàn thuế vào tài khoản của người đóng thuế. Những người đang chờ tiền hoàn thuế qua đường bưu điện nên cho phép thêm thời gian.

Lầm tưởng: Công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? chắc hẳn phải phải sai vì số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến.

Sự thật : Có một số yếu tố có thể khiến số tiền hoàn thuế ít hơn dự kiến. IRS sẽ gửi thư giải thích qua đường bưu điện cho người đóng thuế nếu những điều chỉnh này được thực hiện. Một số người đóng thuế cũng có thể nhận được thư từ Cục Dịch vụ Tài khóa của Bộ Tài chính nếu số tiền hoàn thuế của họ bị giảm xuống để bù trừ các nợ tài chính nhất định. Trước khi gọi điện, người đóng thuế nên chờ thư để hiểu lý do thay đổi xảy ra

Lầm tưởng: Nhận được tiền hoàn thuế trong năm nay có nghĩa là không cần phải điều chỉnh khoản khấu lưu cho năm thuế 2024.

Sự thật : Để tránh bất ngờ vào năm tới, người đóng thuế nên thực hiện thay đổi ngay bây giờ đối với khoản khấu lưu thuế của họ. Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế có thể giúp người đóng thuế xác định xem chủ lao động của họ có khấu lưu đúng số tiền hay không. Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công cụ Ước tính Khấu lưu Thuế để hoàn thành Mẫu W-4, Chứng nhận khấu lưu thuế của Nhân viên mới và nộp cho chủ lao động của họ càng sớm càng tốt. Việc khấu lưu diễn ra quanh năm, vì vậy tốt hơn hết bạn nên thực hiện bước này càng sớm càng tốt.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)