12 Trò dơ bẩn: IRS cảnh báo về các yêu cầu không đúng về Tín thuế Nhiên liệu; người đóng thuế nên cảnh giác với những kẻ lừa đảo, tăng cường kiểm tra

IR-2024-89, ngày 2 tháng 4 năm 2024

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế vụ đã cảnh báo người đóng thuế hãy đề phòng những kẻ thúc đẩy đưa ra các yêu cầu Tín Thuế Nhiên liệu không phù hợp trong ngày thứ tư của danh sách lừa đảo thuế 12 Trò dơ bẩn năm 2024 (tiếng Anh).

Tín Thuế Nhiên liệu chỉ dành cho việc sử dụng trong nông nghiệp và kinh doanh ngoài cao tốc chứ không dành cho hầu hết người đóng thuế. Nhưng IRS tiếp tục chứng kiến những trường hợp trong đó những người thúc đẩy hoặc người khai thuế vô đạo đức đã đánh lừa người đóng thuế về việc sử dụng nhiên liệu và tạo ra các tài liệu hoặc biên lai hư cấu cho nhiên liệu.

IRS đã nhận thấy ngày càng có nhiều yêu cầu hư cấu về tín thuế nhiên liệu trên Mẫu 4136, Tín thuế cho Thuế Liên bang đã trả cho nhiên liệu (tiếng Anh). Bằng cách yêu cầu nộp thuế nhiên liệu, những người thúc đẩy này đang tìm kiếm lợi ích tài chính cho chính họ bằng cách tính phí tăng cao cho người đóng thuế. Nhưng người đóng thuế nên nhận ra rằng IRS đã tăng cường giám sát kỹ lưỡng về trò lừa đảo này và những người yêu cầu tín thuế này một cách không chính đáng có nguy cơ bị IRS thực hiện hành động tuân thủ trong tương lai.

Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết: “Những người thúc đẩy đang thúc đẩy các yêu cầu bồi thường Tín thuế Nhiên liệu xấu và khiến những người đóng thuế trung thực phải đưa ra một lựa chọn tồi”. “Những người thúc đẩy này thường xuyên tính một khoản phí lớn cho người đóng thuế để đưa ra những tuyên bố sai sự thật này. Trong khi những kẻ lừa đảo lấy đi các khoản phí thì người đóng thuế lại phải chịu một yêu cầu bồi thường không tốt cũng như mọi rủi ro và trách nhiệm phải giải quyết đúng. Người đóng thuế phải thận trọng và tìm kiếm một chuyên gia thuế có uy tín thay vì một người thúc đẩy liều lĩnh.”

Tín thuế Nhiên liệu đánh dấu ngày thứ tư của 12 Trò dơ bẩn. Bắt đầu vào năm 2002, chiến dịch 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) hàng năm của IRS liệt kê 12 trò lừa đảo và âm mưu khiến người đóng thuế, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia thuế có nguy cơ bị mất tiền, thông tin cá nhân, dữ liệu, và hơn thế. Mặc dù 12 Trò dơ bẩn không phải là một tài liệu pháp lý hay một danh sách chính thức về các ưu tiên thực thi của cơ quan, nhưng nỗ lực giáo dục này được thiết kế để nâng cao nhận thức và bảo vệ người đóng thuế cũng như các chuyên gia thuế khỏi các âm mưu và lừa đảo thuế phổ biến, bao gồm cả Tín Thuế Nhiên liệu.

Cảnh giác với những người thúc đẩy Tín thuế nhiên liệu bên thứ ba

IRS tiếp tục tập trung vào việc ngăn chặn các yêu cầu Tín Thuế Nhiên liệu không phù hợp. Bất kỳ người đóng thuế nào dự định tham gia vào bất kỳ chương trình thuế đáng ngờ nào đều nên biết rằng IRS đã triển khai các bộ lọc và hệ thống xử lý sàng lọc hành vi trộm cắp danh tính mới nhằm ngăn chặn nhiều yêu cầu hoàn lại Tín thuế Nhiên liệu đáng ngờ. Yêu cầu sai về Tín thuế Nhiên liệu là một hành vi gian lận với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các hình phạt dân sự và hình sự.

Người đóng thuế phải thận trọng khi nộp tờ khai thuế và đảm bảo rằng họ chỉ yêu cầu các khoản tín thuế mà họ được hưởng. Nếu không, họ có thể bị phạt tiền và bị truy truy tố hình sự liên bang và bỏ tù (tiếng Anh). Nếu các cá nhân có nghi ngờ về tính hợp pháp của một khoản tín thuế cụ thể, họ nên tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia thuế có trình độ.

Báo cáo gian lận

Là một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức của 12 Trò dơ bẩn về các âm mưu thuế và những người khai thuế vô đạo đức, IRS kêu gọi các cá nhân báo cáo những người thúc đẩy các hành vi lạm dụng thuế và những người khai thuế cố tình khai không đúng.

Để báo cáo một âm mưu lạm dụng thuế hoặc một người khai thuế lạm dụng, các cá nhân nên sử dụng Mẫu 14242, Báo cáo nghi ngờ thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế (tiếng Anh) trực tuyến hoặc gửi thư hoặc fax Mẫu 14242 (tiếng Anh)PDF đã hoàn thành, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào tới Trung tâm Khai thác đầu mối (LDC) của IRS tại Văn phòng Điều tra Người thúc đẩy.

Gửi thư:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677 3405
Fax: 877 477 9135

Người đóng thuế và chuyên gia thuế cũng có thể gửi thông tin này đến Văn phòng Người tố cáo IRS (tiếng Anh), nơi họ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng tiền. Để biết chi tiết, hãy tham khảo các phần về Âm mưu lạm dụng thuế và Người khai thuế lạm dụng .