Đừng để sai lầm về thuế phá hỏng hạnh phúc mới cưới

Mẹo Thuế của IRS 2022-188, ngày 8 tháng 12, 2022

Khi mọi người kết hôn, tình trạng thuế của họ thường thay đổi. Tình trạng hôn nhân của người đóng thuế tính đến ngày 31 tháng 12 xác định các tùy chọn khai thuế của họ cho cả năm, nhưng đó không phải là tất cả mọi thứ mà các cặp vợ chồng mới cưới cần biết.

Đây là danh sách kiểm tra về thuế cho các cặp vợ chồng mới cưới:

Thay đổi tên và địa chỉ

  • Tên – Khi thay đổi tên do kết hôn, điều quan trọng là phải báo cáo sự thay đổi đó cho Sở An Sinh Xã Hội. Tên trên tờ khai thuế của một người phải khớp với tên trong hồ sơ tại SSA. Nếu không, điều này có thể trì hoãn việc nhận bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào. Để cập nhật thông tin, người đóng thuế nên nộp Mẫu SS-5, Đơn Xin Cấp Thẻ An Sinh Xã Hội. Mẫu này có sẵn trên SSA.gov (tiếng Anh), bằng cách gọi 800-772-1213 hoặc tại văn phòng SSA địa phương.
     
  • Địa chỉ – Nếu kết hôn đồng nghĩa với việc thay đổi địa chỉ, thì IRS và Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ cần phải biết. Để làm điều đó, mọi người nên hoàn thành và gửi cho IRS Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh). Người đóng thuế cũng nên thông báo cho dịch vụ bưu chính để chuyển tiếp thư của họ bằng cách truy cập trực tuyến tại USPS.com (tiếng Anh) hoặc tới bưu điện địa phương của họ.

Khấu lưu

Tình trạnh khai thuế

  • Những người đã kết hôn có thể chọn khai thuế thu nhập liên bang chung hoặc riêng mỗi năm. Mặc dù khai thuế chung thường có lợi hơn, nhưng tốt nhất quý vị nên tính thuế theo cả hai cách để tìm ra cách nào hợp lý nhất. Người đóng thuế nên nhớ rằng nếu một cặp đôi đã kết hôn tính đến ngày 31 tháng 12, thì luật quy định họ đã kết hôn cho cả năm cho mục đích thuế vụ.

Lừa đảo

  • Tất cả những người đóng thuế nên biết và tránh những trò lừa đảo về thuế. IRS sẽ không bao giờ bắt đầu liên lạc bằng email, gọi điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên thường đến trong thư qua đường bưu điện. Những người thắc mắc liệu họ có nợ tiền IRS hay không có thể xem thông tin về tài khoản thuế của họ trên IRS.gov để tìm hiểu.

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)