Những điều người đóng thuế Nên Làm và Không Nên Làm khi nhận được thư hoặc thông báo từ IRS

Mẹo Thuế của IRS số 2021-52, Ngày 19/4/2021

IRS gửi thư hoặc thông báo đến người đóng thuế vì nhiều lý do, bao gồm nếu:

 • Họ có một số nợ thuế đến hạn trả.
 • Họ nhận được một khoản hoàn thuế lớn hơn hoặc nhỏ hơn.
 • Sở có thắc mắc về tờ khai thuế của họ.
 • Họ cần xác minh danh tính.
 • Sở cần thông tin bổ sung.
 • Sở đã thay đổi tờ khai thuế của họ.

Dưới đây là một số điều nên làm và không nên làm đối với những người đóng thuế nhận được thư hoặc thông báo:

 • Không nên bỏ qua nó. Hầu hết các thư và thông báo của IRS là về tờ khai thuế liên bang hoặc trương mục thuế. Thông báo hoặc thư sẽ giải thích lý do quý vị được IRS liên lạc và đưa ra hướng dẫn về những việc cần làm.
   
 • Không nên lo lắng. IRS và các cơ quan thu phí tư nhân được ủy quyền thường liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện. Hầu hết, tất cả những gì người đóng thuế cần làm là đọc kỹ bức thư và thực hiện hành động thích hợp.
   
 • Nên đọc thông báo. Nếu IRS thay đổi tờ khai thuế, người đóng thuế nên so sánh thông tin được cung cấp trong thông báo hoặc thư với thông tin trong tờ khai ban đầu của họ. Nói chung, không cần liên lạc với IRS nếu người đóng thuế đồng ý với thông báo.
   
 • Nên phản hồi kịp thời. Nếu thông báo hoặc thư yêu cầu phải trả lời vào một ngày cụ thể, người đóng thuế phải trả lời kịp thời để:
   
  • giảm thiểu tiền lãi và phí phạt bổ sung.
  • bảo lưu quyền kháng cáo của họ nếu họ không đồng ý.
    
 • Nên trả số tiền nợ thuế . Người đóng thuế nên trả nợ thuế càng nhiều càng tốt, ngay cả khi họ không thể trả toàn bộ. Mọi người có thể trả trực tuyến hoặc đăng ký Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến hoặc Đề Nghị Thỏa Hiệp. IRS cung cấp một số tùy chọn chi trả.
   
 • Nên giữ một bản sao của thông báo hoặc thư. Điều quan trọng là phải giữ một bản sao của tất cả các thông báo hoặc thư cùng với các hồ sơ thuế khác. Người đóng thuế có thể cần những tài liệu này sau này.
   
 • Nên nhớ thường không cần phải gọi điện đến IRS. Nếu người đóng thuế phải liên lạc với IRS qua điện thoại, họ nên sử dụng số ở góc trên bên phải của thông báo. Người đóng thuế nên có một bản sao của tờ khai thuế và thư khi gọi điện. Thông thường, người đóng thuế chỉ cần liên lạc với Sở nếu họ không đồng ý với thông tin, nếu IRS yêu cầu thông tin bổ sung hoặc nếu người đóng thuế có số nợ đến hạn. Người đóng thuế cũng có thể viết thư cho Sở theo địa chỉ trên thông báo hoặc thư. Nếu người đóng thuế viết thư, họ nên đợi ít nhất 30 ngày để nhận phản hồi.
   
 • Nên tránh bị lừa đảo. IRS sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên lạc đầu tiên từ IRS thường đến bằng đường bưu điện. Những người đóng thuế không chắc chắn liệu họ có nợ IRS hay không có thể xem thông tin trương mục thuế của họ trên IRS.gov.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)