Đây là cách người đóng thuế có thể kiểm tra trạng thái tờ khai thuế liên bang

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-70, Ngày 5/19/2021

Cách thuận tiện nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?. Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế của mình trong vòng 24 giờ sau khi tờ khai điện tử được tiếp nhận. Công cụ này cũng cung cấp thông tin về thời điểm hoàn thuế cho từng cá nhân sau khi tờ khai được xử lý và khoản tiền hoàn thuế được chấp thuận.

Người đóng thuế có thể truy cập công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? theo hai cách:

  • Truy cập IRS.gov
  • Tải xuống ứng dụng IRS2Go

Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế sẽ cần:

  • Số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân của họ.
  • Tư cách khai thuế:
  • Số tiền hoàn thuế chính xác được yêu cầu trên tờ khai thuế của họ

Công cụ hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn:

  • Tờ Khai Thuế được tiếp nhận
  • Khoản tiền hoàn thuế được phê duyệt
  • Khoản tiền hoàn thuế đã được gửi

Khi trạng thái chuyển sang được phê duyệt, điều này có nghĩa là Sở Thuế Vụ đang chuẩn bị gửi tiền hoàn thuế dưới dạng một khoản tiền gửi trực tiếp vào trương mục ngân hàng của người đóng thuế hoặc gửi trực tiếp cho người đóng thuế bằng chi phiếu, qua thư đến địa chỉ được sử dụng trên tờ khai thuế của họ.

Sở Thuế Vụ cập nhật công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy người đóng thuế không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn thế.

Người đóng thuế tính cả thời gian để tổ chức tài chánh của họ gửi tiền hoàn thuế vào trương mục của họ hoặc gửi qua đường bưu điện. Gọi cho Sở Thuế Vụ sẽ không đẩy nhanh quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? là thông tin tương tự mà các trợ tá qua điện thoại của Sở Thuế Vụ có.

Đọc thêm thông tin:

Video YouTube Của Sở Thuế Vụ:

  • Khi Nào Tôi Nhận Được Tiền Hoàn Thuế Của Mình? (tiếng Anh) (không dùng nữa)

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)