Đây là cách để biết được trạng thái của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên về Thuế trong Đại Dịch COVID số 2020-128, ngày 29 tháng Chín, 2020

Những người hội đủ điều kiện có thể truy cập IRS.gov và sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh) để biết được trạng thái của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình. Công cụ này sẽ hiển thị xem liệu rằng khoản chi trả đã được cấp hay chưa và khoản chi trả đó được gửi trực tiếp vào trương mục hay qua đường bưu điện.

Trong một số tình huống nhất định, công cụ này cũng sẽ cho phép mọi người chọn cung cấp thông tin trương mục nhà băng của mình để nhận khoản chi trả bằng cách gửi tiền trực tiếp vào trương mục. Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày.

Dưới đây là một số điều quan trọng cần biết về công cụ này và những ai có thể sử dụng nó.

 • Trước khi sử dụng công cụ, mọi người phải xác minh danh tính của mình bằng cách trả lời các câu hỏi bảo mật.
 • Nếu câu trả lời không khớp với hồ sơ của Sở Thuế Vụ thì sau nhiều lần thử, người dùng sẽ bị khóa công cụ trong vòng 24 giờ. Điều này là vì lý do bảo mật. Những người không thể xác minh danh tính của mình sẽ không thể sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi. Nếu điều này xảy ra, mọi người không nên liên lạc với Sở Thuế Vụ.
 • Nếu công cụ trả về thông báo "không có thông tin về trạng thái chi trả" thì có thể có nghĩa là Sở Thuế Vụ không thể xác định tính hợp lệ của người đó đối với khoản chi trả ngay bây giờ. Có một số lý do dẫn đến tình trạng này. Hai lý do phổ biến là:
  • Tờ khai thuế năm 2018 hoặc 2019 không có trong hồ sơ và Sở cần thêm thông tin (Tiếng Anh) hoặc,
  • Cá nhân này có thể được tuyên bố là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác.
 • Trong một số trường hợp, nếu người đóng thuế đã khai trên tờ khai thuế năm 2019 nhưng Sở Thuế Vụ vẫn chưa xử lý thì họ có thể nhận được thông báo "không có thông tin về trạng thái chi trả". Những người đóng thuế mà đã khai thuế thì không cần thực hiện bất kỳ hành động nào. Sở Thuế Vụ tiếp tục cấp Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế khi tờ khai thuế được xử lý.
 • Những người không bắt buộc phải khai thuế và đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế: Nhập Thông Tin Chi Trả Tại Đây (Tiếng Anh) để đăng ký nhận khoản chi trả có thể kiểm tra trạng thái chi trả của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi. Những người này cần phải đợi hai tuần sau khi gửi thông tin của mình. Nếu họ được yêu cầu khai tờ khai thuế năm 2019 và họ đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế thì điều này có thể làm chậm quá trình xử lý tờ khai thuế và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ.
 • Những người nhận phúc lợi SSA-1099, RRB-1099, SSI hoặc VA có thể chưa khai thuế hoặc sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế. Những người này có thể kiểm tra công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi để biết trạng thái chi trả của mình, nếu họ có thể xác minh danh tính. Nếu người nhận phúc lợi chưa nhận được khoản chi trả thì Sở Thuế Vụ có thể cần thêm thông tin. Nếu những người này không thể khai là người phụ thuộc và không bắt buộc phải khai thuế thì họ nên sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế để đăng ký nhận khoản chi trả.
 • Hầu hết mọi người chỉ nhận được một khoản chi trả, nhưng có một số trường hợp họ có thể nhận được một khoản chi trả bổ sung. Điều này bao gồm những người nhận phúc lợi liên bang cụ thể về An Sinh Xã Hội, SSI, RRB hoặc VA, những người có thể nhận được khoản chi trả trị giá lên tới $500 cho mỗi đứa con đủ điều kiện. Công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi sẽ hiển thị trạng thái chi trả gần đây nhất của họ.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)