Sau đây là những điều có thể xảy ra sau khi yêu cầu kháng cáo về vấn đề thuế

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-80, ngày 13 tháng 6 năm 2023

Nếu người đóng thuế không đồng ý với quyết định của IRS, thì họ có thể tránh mất thời gian và chi phí cho một phiên tòa xét xử bằng cách yêu cầu Văn Phòng Kháng Cáo Độc Lập của IRS xem xét trường hợp của họ. Văn phòng này tách biệt với phần còn lại của IRS. Khi các cán bộ của Văn Phòng Kháng Cáo xem xét các trường hợp do người đóng thuế đệ trình, thì họ tiến hành gặp không chính thức người đóng thuế và xem xét quan điểm của người đóng thuế cũng như quan điểm của IRS một cách công bằng và không thiên vị.

Tổng quan về tiến trình kháng cáo/khiếu nại

Sau đây là những điều người đóng thuế cần biết nếu họ muốn khiếu nại trường hợp của mình:

 1. Để gửi yêu cầu kháng cáo, người đóng thuế gửi yêu cầu của họ bằng văn bản qua đường bưu điện đến văn phòng đã gửi thư cùng với quyền kháng cáo của họ. Để biết thông tin về việc gửi văn bản phản đối chính thức hoặc Yêu Cầu Vụ Việc Nhỏ, người đóng thuế nên xem Ấn Phẩm 5, Quyền Kháng Cáo Của Quý Vị và Cách Chuẩn Bị Đơn Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý (tiếng Anh)PDF. Cơ quan chức năng IRS nhận được yêu cầu sẽ xem xét đơn phản đối của người đóng thuế và cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế đang tranh chấp. Nếu văn phòng đó không thể giải quyết các vấn đề của người đóng thuế, thì họ sẽ chuyển vụ việc đến Văn Phòng Kháng Cáo để xem xét.
   
 2. Sau khi yêu cầu được gửi đến Văn Phòng Kháng Cáo, thì cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo sẽ liên lạc với người đóng thuế trong vòng 45 ngày qua thư bưu điện để sắp xếp một cuộc họp không chính thức để xem xét tình trạng của người đóng thuế. Văn Phòng Kháng Cáo tiến hành các cuộc họp qua điện thoại, trực tiếp và qua video. Người đóng thuế có thể chọn loại cuộc họp nào họ muốn.
   
 3. Tại cuộc họp, cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo thảo luận với người đóng thuế về luật áp dụng cho các tình tiết của vụ việc, bao gồm cả phán quyết của tòa án về các trường hợp tương tự.
   
 4. Nếu người đóng thuế chưa nhận được thông tin gì về kháng cáo của họ đã hơn 120 ngày kể từ khi họ gửi yêu cầu, thì người đóng thuế có thể yêu cầu cập nhật trạng thái (tiếng Anh) bằng cách liên lạc với văn phòng kiểm tra hoặc truy thâu của IRS mà họ đã làm việc trong thời gian gần nhất.
   
 5. Nếu người đóng thuế gửi thông tin hoặc tài liệu mới đến Văn Phòng Kháng Cáo, thì cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo có thể cần gửi vụ việc trở lại bộ phận chức năng ban đầu của IRS để xem xét thông tin mới. Văn Phòng Kháng Cáo sẽ không đưa ra vấn đề mới hoặc mở lại vấn đề đã được người đóng thuế hoặc IRS đồng ý trừ trường hợp có khả năng gian lận hoặc hành vi sai trái.
   
 6. Các cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo xem xét các dữ kiện, luật pháp, ý kiến của người đóng thuế và thông tin do người đóng thuế và văn phòng kiểm tra hoặc truy thâu của IRS trình bày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Họ cũng sẽ giải thích cho người đóng thuế lý do đưa ra quyết định và các lựa chọn của họ. Nói chung, có ba kết quả đối với một kháng cáo:
   
  • Có lợi cho IRS: Nếu các dữ kiện và luật ủng hộ lập trường của chính phủ, thì cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo khuyến nghị người đóng thuế nên thừa nhận và từ bỏ vấn đề.
  • Có lợi cho người đóng thuế: Nếu luật và các dữ kiện ủng hộ lập trường của người đóng thuế hoặc tòa án đã phán quyết có lợi cho người đóng thuế trong các vụ việc tương tự, thì cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo đề nghị IRS thừa nhận và từ bỏ vấn đề.
  • Thỏa hiệp: Cán bộ Văn Phòng Kháng Cáo có thể đề nghị một thỏa hiệp khi các dữ kiện hoặc luật không rõ ràng, hoặc tòa án đã đưa ra các phán quyết khác nhau về các vụ việc tương tự. Trong trường hợp này, Văn Phòng Kháng Cáo có thể đề xuất một dàn xếp trong đó người đóng thuế trả một tỷ lệ phần trăm của số thuế phải trả.

Tiền lãi tiếp tục tăng lên đối với bất kỳ số dư chưa thanh toán nào mà người đóng thuế còn nợ khi Văn Phòng Kháng Cáo xem xét một vụ việc.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)