Báo cáo 1 năm của Đạo luật Giảm lạm phát: IRS cung cấp dịch vụ mùa khai thuế năm 2023 được cải thiện đáng kể, hiện đại hóa công nghệ, truy đuổi các cá nhân có thu nhập cao trốn thuế

Những cột mốc mới trong Khởi xướng Xử lý không giấy: Số mẫu được quét nhiều hơn 225 lần so với năm 2022, 51 mẫu và thư bổ sung có sẵn để phản hồi trực tuyến

IR-2023-148, ngày 16 tháng 8, 2023

Những cải tiến mới đối với tùy chọn gọi lại khách hàng để phục vụ người đóng thuế tốt hơn trong thời gian có khối lượng cuộc gọi cao, tùy chọn gọi lại khách hàng giờ đây sẽ có sẵn cho tới 95% người gọi đang tìm kiếm hỗ trợ trực tiếp

WASHINGTON – Một năm sau nỗ lực hiện đại hóa theo Đạo luật Giảm lạm phát, IRS đã đạt được tiến bộ đáng kể đối với các mục tiêu cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới, nâng cấp công nghệ và đảm bảo người đóng thuế có thu nhập cao, các công ty cổ phần lớn và công ty hợp danh phức tạp trả các khoản nợ thuế.

Khi IRS đánh dấu kỷ niệm Đạo luật Giảm lạm phát, IRS công bố hai cột mốc mới như một phần của Khởi xướng Xử lý không giấy: Quét số mẫu nhiều gấp 225 lần so với năm 2022 và cho phép người đóng thuế trả lời thêm 51 mẫu và thư trực tuyến.

Ngoài ra, IRS đã đạt được các mục tiêu của mình nhằm cải thiện hơn nữa tùy chọn gọi lại khách hàng, vì vậy người đóng thuế không cần phải chờ máy trong thời gian có số lượng cuộc gọi cao. Tùy chọn gọi lại khách hàng giờ đây sẽ có sẵn cho tới 95% người gọi đang tìm kiếm hỗ trợ trực tiếp.

Dịch vụ được cải thiện đáng kể trong mùa khai thuế 2023

Nhờ các nguồn trợ giúp của Đạo luật Giảm lạm phát, IRS đã cung cấp dịch vụ được cải thiện đáng kể trong Mùa khai thuế 2023. IRS đã đạt được Mức dịch vụ 87% trên đường dây trợ giúp người đóng thuế chính của cơ quan này.

Cho đến cuối Mùa khai thuế 2023, IRS đã trả lời thêm 3 triệu cuộc gọi, giảm thời gian chờ máy xuống còn ba phút từ 28 phút, trực tiếp phục vụ thêm 140.000 người đóng thuế, số hóa lượng tờ khai thuế nhiều hơn 80 lần so với năm 2022 thông qua việc áp dụng công nghệ quét mới, xóa hồ sơ tồn đọng của các tờ khai thuế cá nhân năm 2022 chưa được xử lý mà không có lỗi, ra mắt hai công cụ kỹ thuật số mới và kích hoạt tùy chọn hoàn thuế gửi qua hình thức ký thác trực tiếp mới cho người đóng thuế với các tờ khai thuế sửa đổi.

Khởi xướng xử lý không giấy mới giúp loại bỏ tồn đọng giấy tờ, tăng tốc độ hoàn thuế – quét lượng tờ khai thuế nhiều gấp 225 lần so với năm 2022

Sử dụng các nguồn trợ giúp của Đạo luật Giảm lạm phát, IRS đã triển khai một kế hoạch đầy tham vọng – Khởi xướng ​​Xử lý không giấy – để đảm bảo rằng vào Mùa khai thuế ăm 2024, người đóng thuế sẽ có thể không giấy nếu họ chọn như vậy và đến Mùa khai thuế năm 2025, IRS sẽ đạt được quá trình xử lý không giấy, số hóa tất cả các tờ khai thuế giấy khi nhận được. Trên thực tế, điều này có nghĩa là tất cả giấy tờ sẽ được chuyển đổi thành dạng kỹ thuật số ngay khi nó đến IRS.

IRS đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc quét và nộp điện tử các tờ khai thuế giấy. IRS đã quét khoảng 849.000 mẫu trong năm nay, bao gồm khoảng 481.400 Mẫu 940, 304.000 Mẫu 941 và 64.000 Mẫu 1040. Số mẫu nhiều gấp 225 lần so với số mẫu được quét vào năm trước.

Tùy chọn gọi lại khách hàng được mở rộng để cải thiện hơn nữa dịch vụ điện thoại, hiện có sẵn cho tới 95% người gọi đang tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp

IRS thông báo họ đã mở rộng tính sẵn có của tùy chọn gọi lại khách hàng để đáp ứng tới 95% người gọi đang tìm kiếm sự hỗ trợ trực tiếp. Mở rộng tùy chọn gọi lại khách hàng là một trong số nhiều cải tiến đối với dịch vụ người đóng thuế được nêu trong Kế hoạch Hoạt động Chiến lược (tiếng Anh) của cơ quan này.

Mục tiêu chính của tính năng gọi lại khách hàng là nâng cao trải nghiệm của người đóng thuế bằng cách cung cấp cho họ nhiều lựa chọn hơn khi khối lượng cuộc gọi cao. Việc mở rộng bao gồm việc thêm tùy chọn gọi lại khách hàng vào thêm 73 ứng dụng miễn phí, nâng tổng số ứng dụng có tùy chọn gọi lại khách hàng lên 116 ứng dụng làm việc với người đóng thuế.

Khả năng trả lời thông báo và nộp trực tuyến mới

 • Người đóng thuế hiện có thể trả lời các thông báo trực tuyến và có các lựa chọn khai thuế trực tuyến mới. Cho đến Mùa khai thuế năm 2023, khi người đóng thuế nhận được thông báo về những việc như xác minh tài liệu, họ phải trả lời qua thư bưu điện. Trong Mùa khai thuế năm 2023, người đóng thuế đã có thể trả lời 10 trong số các thông báo phổ biến nhất cho các khoản tín thuế như Tín thuế Thu nhập kiếm được và Tín thuế Bảo hiểm Y tế trực tuyến, giúp họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 • IRS hiện đang áp dụng tính năng này cho thêm 51 thông báo và thư nhận được từ IRS. Các thông báo và thư cập nhật này của IRS, mà người đóng thuế sẽ nhận được trong những tuần tới, sẽ bao gồm các hướng dẫn chỉ họ đến công cụ tải lên thích hợp.
 • Trong Mùa khai thuế 2023, IRS cũng đã ra mắt một cổng thông tin trực tuyến để cho phép các doanh nghiệp nộp bản kê khai dữ kiện để khai thuế theo loạt Mẫu 1099 bằng phương thức điện tử. Những mẫu này trước đây cần phải được gửi qua thư bưu điện. Các chủ doanh nghiệp nhỏ thường tự khai thuế, thay vì thuê chuyên viên khai thuế chuyên nghiệp và công cụ mới này đang tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho hàng ngàn chủ doanh nghiệp nhỏ.

Thoại và chatbot mới cải thiện trải nghiệm của người đóng thuế

IRS đã cung cấp thoại và chatbot mới để giúp người đóng thuế giải quyết một loạt các vấn đề, bao gồm bảo mật bản ghi tài khoản, nhận câu trả lời cho các câu hỏi về số dư đến hạn và nhận trợ giúp từ Dịch vụ Biện hộ Người đóng thuế. Cho dù mọi người gọi cho IRS hay truy cập trực tuyến, có các tùy chọn tự phục vụ mới có sẵn suốt ngày đêm.

Trong giờ hành chính, nhiều chatbot và thoại của IRS cung cấp tùy chọn kết nối với người hỗ trợ trực tiếp nếu cần. Tổng cộng, IRS có chín voicebot làm việc với người đóng thuế hiện đang hoạt động, bên cạnh 10 chatbot. Đến nay, người đóng thuế có số dư đến hạn đã nhắn tin trực tuyến với chatbot về truy thâu hơn 1,6 triệu lần.

Hơn 13 triệu người đóng thuế đã gọi điện và nhận thông tin thành công thông qua voicebot. Gần 24.000 kế hoạch chi trả đã được thiết lập thông qua voicebot với tổng doanh thu dự kiến hơn $152 triệu kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 2022 – làm lu mờ khoản chi phí dự án là $13 triệu, mang lại cho người đóng thuế của Mỹ lợi tức đầu tư lớn.

Tùy chọn hoàn thuế qua ký gửi trực tiếp mới

IRS đã kích hoạt tùy chọn hoàn thuế qua ký thác trực tiếp cho các tờ khai được điều chỉnh 1040-X. Các khoản tiền hoàn thuế này trước đây chỉ có sẵn bằng chi phiếu giấy, do đó, làm chậm trễ việc nhận tiền hoàn thuế của người đóng thuế.

Mở rộng dịch vụ trực tiếp để tiếp cận người đóng thuế nông thôn, khó khăn

IRS đã thuê gần 700 nhân viên để mở hoặc mở lại 42 Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế trên toàn quốc, đồng thời bắt đầu một loạt các sự kiện đặc biệt để giúp người đóng thuế sống ở các khu vực xa văn phòng trực tiếp của cơ quan này. Các Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế mới hoặc mới mở cửa trở lại là:

Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế Ngày mở/mở cửa trở lại 
Hickory, NC Ngày 7 tháng 8 năm 2023
Rome, GA Ngày 7 tháng 8 năm 2023
Plantation, FL Ngày 3 tháng 8 năm 2023
Panama City, FL Ngày 31 tháng 7 năm 2023
Peoria, IL Ngày 24 tháng 7 năm 2023
Huntington, WV Ngày 5 tháng 7 năm 2023
Lincoln, NE Ngày 23 tháng 5 năm 2023
La Vale, MD Ngày 15 tháng 5 năm 2023
Altoona, PA Ngày 8 tháng 5 năm 2023
Fredericksburg, VA Ngày 1 tháng 5 năm 2023
Parkersburg, WV Ngày 1 tháng 5 năm 2023
Bend, OR Ngày 17 tháng 4 năm 2023
Greenville, MS Ngày 10 tháng 4 năm 2023
Trenton, NJ Ngày 10 tháng 4 năm 2023
Bellingham, WA Ngày 3 tháng 4 năm 2023
Augusta, ME Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Jackson, TN Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Joplin, MO Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Colorado Springs, CO Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Glendale, AZ Ngày 27 tháng 3 năm 2023
Cranberry Township, PA Ngày 22 tháng 3 năm 2023
La Crosse, WI Ngày 20 tháng 3 năm 2023
Charlottesville, VA Ngày 17 tháng 3 năm 2023
Queensbury, NY Ngày 9 tháng 3 năm 2023
Santa Fe, NM Ngày 27 tháng 2 năm 2023
Longview, TX Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Overland Park, KS Ngày 17 tháng 1 năm 2023
West Nyack, NY Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Binghamton, NY Ngày 3 tháng 1 năm 2023
Casper, WY Ngày 3 tháng 1 năm 2023
Fort Myers, FL Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Grand Junction, CO Ngày 19 tháng 12 năm 2022
Rockford, IL Ngày 12 tháng 12 năm 2022
Hagerstown, MD Ngày 1 tháng 12 năm 2022
DASE (Guaynabo), PR Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Johnson City, TN Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Prestonsburg, KY Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Vienna, VA Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Greensboro, NC Ngày 22 tháng 11 năm 2022
Bloomington, IL Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Ponce, PR Ngày 14 tháng 11 năm 2022
Humacao, PR Ngày 22 tháng 8 năm 2022

Trung tâm pop-up Hỗ trợ Người đóng thuế

Với các Trung tâm pop-up Hỗ trợ Người đóng thuế mới, IRS đang tạo cơ hội cho người đóng thuế từ các khu vực khó tiếp cận gặp gỡ trực tiếp với các đại diện dịch vụ khách hàng của IRS. IRS đã tiến hành các sự kiện đầu tiên vào tháng 6 tại Paris, Texastháng 7 tại Alpena, Michigan; và vào tháng 8 tại Hastings, Nebraska và Twin Falls, Idaho. Hiện tại, bốn địa điểm bổ sung đã được xác định để tổ chức các Trung tâm pop-up Hỗ trợ Người đóng thuế Juneau, Alaska; Lihue, Hawaii; Baker City, Oregon; và Gallup, New Mexico. Trong những điểm nổi bật:

 • Dịch vụ Hỗ trợ thực địa của IRS đã giúp một người đóng thuế 81 tuổi là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính. Bà ấy sống dựa vào An sinh Xã hội, và trợ cấp của bà ấy đã bị tạm dừng do thu nhập bị báo cáo sai theo số An sinh Xã hội của bà ấy. Con trai bà chở bà đến sự kiện, và nhân viên IRS đã giúp bà báo cáo vấn đề trộm cắp danh tính và cung cấp một thư để bà mang đến Sở An sinh Xã hội.
 • Dịch vụ Hỗ trợ thực địa của IRS đã giúp đỡ một người đóng thuế đã lái xe hơn ba giờ đến sự kiện vì bà ấy không nhận được khoản tiền hoàn thuế liên bang gần đây nhất của mình. Nhân viên IRS đã nghiên cứu tài khoản của bà ấy và xác minh ngày tiền hoàn thuế của bà ấy sẽ được gửi đi và chỉ cho bà ấy cách sử dụng công cụ Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu? trong tương lai để tìm hiểu tiền hoàn thuế.
 • Dịch vụ Hỗ trợ thực địa của đã giúp đỡ một cặp vợ chồng từ Nebraska sống sót sau một cơn lốc xoáy. Công việc của kế toán thuế và hồ sơ thuế của họ đã bị phá hủy. Thông báo đã được gửi đến kế toán, nhưng cặp vợ chồng chưa từng nhận được chúng. Nhân viên IRS đã kiểm tra tài khoản của họ để giúp họ trả lời các thông báo.

Đảm bảo người đóng thuế thu nhập cao trả tiền nợ thuế

IRS đang làm việc để đảm bảo những người khai thuế có thu nhập cao trả các khoản thuế mà họ nợ. Trước Đạo luật Giảm lạm phát, hơn một thập kỷ cắt giảm ngân sách đã ngăn IRS bắt kịp bộ công cụ ngày càng phức tạp mà những người đóng thuế giàu có nhất sử dụng để che giấu thu nhập và trốn tránh việc trả phần của mình. IRS hiện đang thực hiện hành động nhanh chóng và tích cực để thu hẹp khoảng cách này.

 • Truy đuổi các triệu phú trốn thuế. Trong những tháng gần đây, Phòng Điều Tra Hình Sự của IRS đã khép lại một danh sách dài các trường hợp trong đó những người đóng thuế giàu có đã bị kết án vì trốn thuế, rửa tiền và khai thuế sai. Thay vì trả thuế nợ, những kẻ trốn thuế này đã tiêu tiền nợ chính phủ vào cờ bạc, kỳ nghỉ và hàng hóa xa xỉ.
 • Bắt các triệu phú trễ hạn phải trả tiền. Trong những tháng gần đây, IRS đã đóng khoảng 175 vụ việc về thuế quá hạn đối với các triệu phú, thu hồi $38 triệu. IRS sẽ tiếp tục truy đuổi các triệu phú không trả thuế khi cơ quan này tăng cường khả năng thực thi thông qua Đạo luật Giảm lạm phát. Ví dụ về các mưu đồ mà IRS hiện đang truy đuổi bao gồm:
  • Âm mưu lợi dụng Puerto Rico với số tiền lớn. IRS gần đây đã xác định khoảng 100 cá nhân có thu nhập cao yêu cầu trợ cấp ở Puerto Rico mà không đáp ứng các quy tắc cư trú và nguồn liên quan đến các khu vực thuộc sở hữu của Hoa Kỳ. Những cá nhân giàu có này đang cố gắng tránh thuế của Hoa Kỳ đối với thu nhập từ nguồn của Hoa Kỳ và IRS hy vọng nhiều trường hợp trong số này sẽ bị điều tra hình sự.
  • Sắp xếp lương hưu ở Malta. Là một phần trong nỗ lực của IRS nhằm truy đuổi các chiến thuật bất hợp pháp ở nước ngoài, Bộ Tài chính và IRS vào tháng 6 đã ban hành các quy tắc khởi xướng xác định các mưu đồ hưu trí cá nhân thuộc Malta được sử dụng để tránh thuế của Hoa Kỳ như các giao dịch được liệt kê. IRS đang làm việc để xác định những người đóng thuế đang sử dụng các quy tắc của hiệp ước Malta-Hoa Kỳ không hợp lệ để yêu cầu miễn trừ không hợp lệ. Các nguồn trợ giúp của Đạo luật Giảm lạm phát sẽ cho phép IRS phát hiện những người tận dụng các mưu đồ ở nước ngoài này.
  • Truy quét những triệu phú không khai thuế. IRS tiếp tục tăng cường công việc xung quanh những cá nhân giàu có không nộp tờ khai thuế. Đây là những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khi thay vì khai thuế và nộp thuế nợ, thì những cá nhân này đã sử dụng tiền đó để mua sắm xa hoa. Trong một vụ việc khép lại gần đây, một cá nhân đã sử dụng tiền nợ chính phủ để mua một chiếc Maserati và Bentley. IRS đang tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để buộc những cá nhân này phải chịu trách nhiệm.

Thêm thông tin: