IRS tiếp tục mở lại các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế đã đóng cửa; bắt đầu một loạt các Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng đặc biệt để giúp người đóng thuế ở 8 tiểu bang mở rộng dịch vụ cho những người không ở gần văn phòng cơ quan này

Cơ quan này tiếp tục mở lại các văn phòng không cần hẹn trước; 35 Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế được mở lại hoặc bổ sung sau chương trình tài trợ theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát

IR-2023-127, ngày 14 tháng 7 năm 2023

WASHINGTON — Là một phần trong nỗ lực mở rộng nhằm cải thiện dịch vụ, Sở Thuế Vụ tiếp tục mở rộng các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế trên toàn quốc đồng thời bắt đầu một loạt sự kiện đặc biệt để giúp đỡ người đóng thuế ở những khu vực không gần các văn phòng trực tiếp của cơ quan này.

Trong các Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng mới này, IRS sẽ thành lập một Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế tạm thời để trao cho người đóng thuế từ các khu vực khó khăn cơ hội gặp mặt trực tiếp với những người hỗ trợ của IRS. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn đang được tiến hành để chuyển đổi IRS và cải thiện dịch vụ cho người đóng thuế như một phần của Kế Hoạch Hoạt Động Chiến Lược mới với nguồn tài trợ được cung cấp thông qua Đạo Luật Giảm Lạm Phát.

IRS đã tổ chức sự kiện đầu tiên vào tháng trước tại Paris, Texas và có kế hoạch tổ chức các sự kiện tương tự ở nhiều tiểu bang hơn. Hiện tại, bảy địa điểm bổ sung đã được xác định ở Michigan, Nebraska, Idaho, Alaska, Hawaii, Oregon và New Mexico.

Ủy Viên IRS Danny Werfel cho biết: "Một phần quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi của IRS là giúp người đóng thuế nhận được sự trợ giúp mà họ cần." "Mặc dù một phần quan trọng của việc này liên quan đến việc cung cấp các công cụ và dịch vụ trực tuyến được cải thiện, nhưng hỗ trợ trực tiếp là một phần quan trọng mà IRS không thể bỏ qua. Chúng tôi tiếp tục bổ sung nhân viên và mở lại các văn phòng đã đóng cửa trước đó. Nhưng để giúp đỡ những người ở xa hơn, những chuyến thăm cộng đồng đặc biệt này được thiết kế để đến những nơi xa văn phòng IRS hoặc không thuận tiện cho một số người đóng thuế. Chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người đóng thuế và IRS đang dành nguồn tài trợ bổ sung của chúng tôi để thực hiện các dự án quan trọng như thế này."

Đạo Luật Giảm Lạm Phát, được thông qua vào tháng 8, đã cung cấp nguồn tài trợ dài hạn cho IRS để cơ quan này chuyển đổi hoạt động và cải thiện dịch vụ người đóng thuế, tăng cường thực thi và công nghệ. Các dự án như Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng đại diện cho một phần của Kế Hoạch Hoạt Động Chiến Lược của IRS (tiếng Anh), đây là kế hoạch chi tiết cho công tác chuyển đổi của cơ quan này.

Trong nhiều năm, các nhà quan sát đã lưu ý rằng các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS có số lượng quá hạn chế hoặc ở quá xa nên không thể giúp đỡ nhiều người cần hỗ trợ trực tiếp hoặc những người không tiếp cận được các công cụ trực tuyến.

Để giải quyết vấn đề này, IRS đã mở hoặc mở lại 35 Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế kể từ khi chương trình tài trợ của Đạo Luật Giảm Lạm Phát được phê duyệt tại các địa điểm trên toàn quốc; dưới đây là danh sách đầy đủ. Ngoài ra, IRS đã thuê hơn 600 nhân viên trong các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế để hỗ trợ trực tiếp.

IRS tin rằng các Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng sẽ giúp giải quyết nhu cầu của những người đóng thuế không thể đến văn phòng trực tiếp. Paris, Texas đã được chọn, một phần, dựa trên khoảng cách đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế thường trực gần nhất của IRS. Trung tâm gần nhất cách đó khoảng 90 dặm.

Hiện tại, IRS có kế hoạch tổ chức thêm các Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng tại ít nhất bảy địa điểm cho đến tháng 10. Danh sách ban đầu bao gồm Alpena, Michigan; Hastings, Nebraska; Twin Falls, Idaho; Juneau, Alaska; Lihue, Hawaii; Baker City, Oregon; và Gallup, New Mexico.

Đối với chuyến thăm Paris, IRS đã hợp tác với tổ chức United Way tại địa phương. IRS sẽ làm việc với các nhóm cộng đồng khác về các chuyến thăm trong tương lai để có được không gian an toàn nhằm giúp đỡ người đóng thuế. Để được trợ giúp, người đóng thuế phải mang theo giấy tờ tùy thân hiện tại có ảnh do tiểu bang hoặc chính phủ cấp và bất kỳ thư hoặc thông báo liên quan nào mà họ nhận được từ IRS, cùng với bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

Trong sự kiện này, IRS cũng chào đón các chuyên gia thuế, luật sư và chuyên viên khai thuế cùng với khách hàng của họ đến giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản.

Trong Chuyến Thăm Hỗ Trợ Cộng Đồng, người đóng thuế có thể gặp trực tiếp những người hỗ trợ của IRS để nhận các dịch vụ sau:

  • Hỏi về tài khoản (trợ giúp về thư từ, thông báo và thuế tiền lương hoặc tài khoản ngân hàng).
  • Điều chỉnh (thay đổi thông tin tài khoản thuế hoặc thanh toán).
  • Hỗ trợ luật thuế cơ bản (trả lời liên quan đến tờ khai thuế liên bang cá nhân).
  • Sắp xếp thanh toán. Do đây là một địa điểm tạm thời, nên những người hỗ trợ của IRS không thể nhận bất kỳ hình thức chi trả nào. Người đóng thuế được khuyến khích thực hiện chi trả trực tuyến.
  • Xác thực danh tính người đóng thuế như một phần của Chương Trình Bảo Vệ Người Đóng Thuế (TPP).
  • Bản ghi và mẫu thuế (chỉ khi yêu cầu).
  • Thông tin về các nguồn trợ giúp và công cụ của IRS.gov.

Thông dịch viên ngoại ngữ chuyên nghiệp sẽ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ thông qua dịch vụ dịch thuật qua điện thoại. Đối với những người bị điếc hoặc lãng tai cần dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, thì nhân viên IRS sẽ sắp xếp các cuộc hẹn sau. Ngoài ra, những người này có thể gọi TTY/TDD 800-829-4059 để đặt lịch hẹn.

Người đóng thuế muốn được trợ giúp có thể gọi số 844-545-5640 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, để đặt lịch hẹn đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế hiện có của IRS. Liên Lạc Với Văn Phòng Địa Phương Của Quý Vị có thông tin về các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS.

Danh sách các Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế được mở lại kể từ tháng 8 năm 2022 sau khi có chương trình tài trợ bởi Đạo Luật Giảm Lạm Phát

Thành phố Tiểu bang
Lincoln NE
La Vale MD
Altoona PA
Fredericksburg VA
Parkersburg WV
Bend OR
Greenville* MS
Trenton NJ
Bellingham WA
Augusta ME
Jackson TN
Joplin MO
Colorado Springs CO
Glendale AZ
Cranberry Township PA
La Crosse WI
Charlottesville VA
Queensbury NY
Santa Fe NM
Longview TX
Overland Park KS
West Nyack NY
Binghamton NY
Casper WY
Fort Myers FL
Grand Junction CO
Rockford IL
Hagerstown MD
DASE (Guaynabo)* PR
Johnson City TN
Prestonsburg KY
Vienna VA
Greensboro NC
Bloomington IL
Ponce* PR

*Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế đã được bổ sung. Những trung tâm khác đã được mở lại.