Danh sách các trò lừa đảo thuế "Dirty Dozen" 2019 của IRS nêu bật các khoản khấu trừ, tín thuế tăng cao

IR-2019-36, ngày 12 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã cảnh báo người đóng thuế để tránh việc tăng cao các khoản khấu trừ hoặc tín thuế một cách sai trái trên tờ khai thuế như là một phần trong danh sách các trò lừa đảo thuế "Dirty Dozen" 2019 của họ.

Người đóng thuế nên để ý các lĩnh vực thường xuyên bị nhắm đến bởi những người khai thuế vô đạo đức bao gồm các khoản khấu trừ quá mức như đóng góp từ thiện, chi phí y tế, thêm vào chi phí kinh doanh hoặc yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động, Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ và các quyền lợi về thuế một cách sai trái. Một số người đóng thuế tự chuẩn bị tờ khai của họ, cũng như những người sử dụng người khai thuế vô đạo đức, cũng có thể thêm vào các khoản khấu trừ và tín thuế của họ để tăng tiền hoàn thuế hoặc giảm hóa đơn tính thuế.

Việc thêm vào các khoản khấu trừ và tín thuế nằm trong danh sách các trò lừa đảo thuế phổ biến “Dirty Dozen” trong năm nay. Người đóng thuế có thể gặp phải các âm mưu này bất cứ lúc nào, nhưng nhiều trong số chúng đạt đỉnh trong mùa khai thuế khi mọi người chuẩn bị khai thuế hoặc thuê người khác để giúp đỡ về thuế cho họ.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng họ vẫn gặp rủi ro cá nhân, ngay cả khi ai đó đề nghị sử dụng các chiến lược này hoặc người khai thuế có trả phí thực sự chuẩn bị tờ khai thuế cho họ. Vào thời điểm IRS liên lạc với người đóng thuế về những vấn đề này, người khởi xướng hoặc người khai thuế thường đã xong việc từ lâu.

Tránh lừa đảo, nộp hồ sơ khai thuế chính xác

Việc chuẩn bị tờ khai thuế chính xác là cách bảo vệ tốt nhất cho người đóng thuế chống lừa đảo - và cách tốt nhất để tránh tạo lý do cho việc kiểm toán. Các khoản tiền phạt đáng kể có thể áp dụng cho những người khai thuế không chính xác bao gồm:

  • 20 phần trăm số tiền không được phép đối với việc nộp một yêu cầu sai trái để được hoàn thuế hoặc tín thuế.
  • $5,000 nếu IRS xác định người đóng thuế đã nộp "tờ khai thuế không đúng". Đây là một loại tờ khai không bao gồm đủ thông tin để tính thuế chính xác hoặc có chứa thông tin cho thấy rõ ràng rằng thuế được báo cáo là không chính xác.
  • Ngoài toàn bộ số tiền thuế còn nợ, người đóng thuế có thể bị áp mức phạt 75 phần trăm số tiền còn nợ nếu việc trả thiếu trên tờ khai thuế là do gian lận thuế.

Người đóng thuế có thể bị truy tố hình sự và bị đưa ra xét xử vì những hành động như cố tình không khai thuế; không cung cấp thông tin; hoặc không trả bất kỳ khoản thuế nào đến hạn; khai báo gian lận và sai sự thật; chuẩn bị và nộp một hồ sơ gian lận và mạo danh.

Một cách để người đóng thuế đảm bảo họ khai thuế chính xác và chỉ yêu cầu các quyền lợi về thuế mà họ đủ điều kiện nhận được là sử dụng phần mềm khai thuế. Các định dạng câu hỏi và câu trả lời dẫn người đóng thuế qua từng phần của tờ khai thuế.

Người đóng thuế cũng nên nhớ rằng họ có thể chuẩn bị và khai thuế điện tử tờ khai thuế liên bang miễn phí với Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Người đóng thuế có thu nhập từ $66,000 trở xuống có thể khai thuế bằng phần mềm thuế có thương hiệu miễn phí. Những người có thu nhập nhiều hơn có thể sử dụng Mẫu Đơn Khai Miễn Phí Có Thể Điền, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS. Dù bằng cách nào thì mọi người đều có tùy chọn khai thuế điện tử miễn phí. Cách duy nhất để truy cập dịch vụ Khai Miễn Phí là trên IRS.gov.

Các tình nguyện viên tại cộng đồng trên khắp đất nước cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ về thuế trực tiếp miễn phí cho người đóng thuế đủ điều kiện. Các tình nguyện viên giúp người đóng thuế khai thuế chính xác, chỉ yêu cầu các khoản tín thuế và các khoản khấu trừ mà họ có quyền được hưởng theo luật.

Xin nhớ rằng, người đóng thuế rằng họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những gì có trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi nó được chuẩn bị bởi người khác.

www.irs.gov/chooseataxpro có thêm thông tin để giúp người đóng thuế, bao gồm những lời khuyên để chọn người khai thuế, sự khác biệt về bằng cấp và trình độ cũng như cách gửi khiếu nại về một người khai thuế vô đạo đức.

Thông tin thêm về kiểm toán của IRS, quy trình truy thu tiền còn thiếu đến hạn và các hình phạt dân sự và hình sự có thể có đối với việc không tuân thủ là có tại trang web của IRS.