Sở Thuế Vụ gia hạn thời gian nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đến ngày 21 tháng Mười Một để giúp những người không phải khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-229, ngày 5 tháng Mười, 2020

WASHINGTON - Hôm nay, Sở Thuế vụ đã thông báo rằng hạn chót để đăng ký nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Economic Impact Payment, EIP) là ngày 11 tháng Mười Một, 2020. Thời hạn mới này sẽ kéo dài thêm năm tuần so với thời hạn ban đầu.

Sở Thuế Vụ kêu gọi những người thường không phải khai thuế - và chưa nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế - đăng ký càng nhanh càng tốt bằng cách sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế: Nhập Thông Tin Tại Đây (Tiếng Anh) trên IRS.gov. Công cụ này sẽ không khả dụng sau ngày 21 tháng Mười Một.

"Chúng tôi đã thực hiện bước đi này nhằm giúp những người chưa nhận khoản chi trả có thêm thời gian đăng ký nhận tiền, bao gồm cả những người trong cộng đồng có lợi tức thấp và có hoàn cảnh khó khăn", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Sở Thuế Vụ tham gia sâu vào quá trình xử lý và lên kế hoạch chương trình mà trùng lặp trong mùa khai thuế. Bất kỳ sự gia hạn nào sau tháng Mười Một sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến công việc của chúng tôi trong mùa khai thuế vào năm 2020 và 2021. Cổng thông tin Người Không Phải Khai Thuế đã có từ mùa xuân và đã được hàng triệu người Mỹ sử dụng thành công".

Đặc biệt lưu ý: Thời gian gia hạn vào tháng Mười Một này chỉ dành cho những người chưa nhận được EIP và thường không phải khai thuế. Đối với những người đóng thuế đã yêu cầu gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế năm 2019 thì thời hạn chót đó vẫn là ngày 15 tháng Mười.

Để hỗ trợ nỗ lực đang triển khai về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, nhiều nhóm đối tác đã làm việc với Sở Thuế Vụ, giúp chuyển ngữ và cung cấp thông tin và các nguồn tài nguyên của Sở Thuế Vụ về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng 35 ngôn ngữ.

Để giúp phổ biến thông tin, vào tháng Chín, Sở Thuế Vụ đã gửi gần 9 triệu lá thư tới những người có thể hội đủ điều kiện nhận Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trị giá $1,200 nhưng thường không phải khai thuế. Bước đi mang tính thúc đẩy này khuyến khích mọi người sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế (Tiếng Anh) trên IRS.gov.

"Sắp hết thời gian dành cho những người thường không phải khai thuế để nhận các khoản chi trả của mình", Rettig nói thêm. "Việc ghi danh khá nhanh chóng và dễ dàng, và chúng tôi kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin này để tiếp cận được nhiều người nhất có thể trước thời hạn trên".

Trong khi hầu hết những người đóng thuế đủ điều kiện của Hoa Kỳ đã tự động nhận được (Tiếng Anh) Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình, thì những người khác mà không có nghĩa vụ khai thuế cần sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế để ghi danh với Sở Thuế Vụ và nhận tiền. Thông thường, việc chi trả này bao gồm những người có ít hoặc không có lợi tức.

Công cụ Người Không Phải Khai Thuế (Tiếng Anh) là an toàn và dựa trên Các Mẫu Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí, một phần trong việc cung cấp các sản phẩm miễn phí của Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí trên IRS.gov.

Công cụ Người Không Phải Khai Thuế được thiết kế cho những người có lợi tức thường dưới $24,400 đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và $12,200 đối với những người độc thân mà không thể kê khai là người phụ thuộc. Việc chi trả này bao gồm cả các cặp vợ chồng và cá nhân đang trong tình trạng vô gia cư.

Bất kỳ ai sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế đều có thể sớm nhận được khoản chi trả bằng cách chọn nhận khoản chi trả thông qua hình thức gửi tiền trực tiếp. Những người không chọn phương án này sẽ nhận được séc.

Bắt đầu từ hai tuần sau khi ghi danh, mọi người có thể theo dõi trạng thái chi trả của mình bằng cách sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh), chỉ có trên IRS.gov.