IRS: Các gia đình bắt đầu nhận được khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em cho tháng 10; vẫn còn thời gian cho các gia đình đủ điều kiện đăng ký nhận khoản tín thuế ứng trước

IR-2021-201, Ngày 15 Tháng 10, 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố đã ra thông báo hôm nay cho biết hàng triệu gia đình Mỹ sẽ nhận được khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em ứng trước (CTC) cho tháng 10.

Đợt thanh toán ứng trước hàng tháng thứ tư có trị giá khoảng 15 tỉ đô la đang đến tay 36 triệu gia đình trên khắp cả nước.  Phần lớn thanh toán được cấp dưới hình thức ký gửi trực tiếp.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, hầu hết các gia đình đủ điều kiện đã nhận được khoản thanh toán vào ngày 15 tháng 7, 13 tháng 8, và 15 tháng 9. Các khoản chi trả trong tương lai được lên lịch vào ngày 15 tháng 11 và 15 tháng 12.  Với những gia đình này, mỗi khoản chi trả sẽ lên đến 300 đô la mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến 250 đô la mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Phần đông các gia đình sẽ được cấp khoản thanh toán dưới hình thức ký gửi trực tiếp.

Dưới đây là chi tiết về các khoản thanh toán:

  • Các gia đình sẽ thấy tiền chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp trong trương mục của mình bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Tương tự những khoản thanh toán trước, phần đông các gia đình sẽ nhận được khoản tín thuế dưới hình thức ký gửi trực tiếp.
  • Với các gia đình nhận thanh toán bằng chi phiếu giấy, hãy đảm bảo dự trù thêm thời gian, qua đến cuối tháng 10, để chúng tôi gửi chi phiếu qua đường bưu điện. Những người có mong muôn được nhân khoản thanh toán trong tương lai dưới hình thức ký gửi trực tiếp có thể thực hiện thay đổi bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em chỉ có trên IRS.gov. Để truy cập cổng hoặc nhận hướng dẫn theo từng bước mới dành cho việc sử dụng cổng cập nhật, ghé thăm trang IRS.gov/childtaxcredit2021
  • Các khoản thanh toán dành cho những gia đình đủ tiêu chuẩn đã nộp tờ khai thuế lợi tức năm 2019 hoặc 2020. Các tờ khai đã xử lý trước ngày 4 tháng 10 được thể hiện trong khoản thanh toán này. Điều này bao gồm người đóng thuế thường không phải nộp tờ khai nhưng trong năm 2020 đã đăng ký thành công Khoản Thanh toán Tác Động Kinh tế sử dụng Công Cụ Đăng Ký Khoản Ứng Trước CTC Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế  cũng chỉ có trên IRS.com
  • Các khoản thanh toán được thực hiện tự động. Bên cạnh việc nộp tờ khai thuế, bao gồm một tờ khai giản lược từ Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải thực hiện bất kì điều gì nếu họ có đủ điều kiện nhận thanh toán.
  • Các gia đình không nhận được khoản thanh toán trong tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 9, và bắt đầu nhận được khoản thanh toán hàng tháng đầu tiên trong tháng này sẽ nhận được tổng số tiền thanh toán ứng trước trong năm. Điều này có nghĩa rằng tổng số tiền chi trả sẽ được dàn trải trong ba tháng thay vì sáu tháng, từ đó khoản thanh toán hàng tháng của quý vị sẽ lớn hơn.

IRS hiện đang gửi thư báo đển một số người dân Hoa Kỳ nhắc nhở họ rằng chưa phải là quá muộn cho các gia đình không phải nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2020 — bao gồm những gia đình thường không phải khai thuế do thu nhập của họ quá thấp — để đăng ký để nhận khoản thanh toán CTC ứng trước. Đa phần các gia đình có thu nhập thấp có thể được nhận khoản thanh toán hàng tháng. IRS kêu gọi các gia đình thường không phải nộp tờ khai thuế hãy ghé thăm IRS.gov để có thêm thông tin về cách thức nộp tờ khai và nhận được khoản tín thuế của mình.

Cập nhật các khoản thanh toán Tín Thuế Trẻ Em ứng trước

Trong tháng chín, IRS đã gửi đi thành công một phần ba số tiền chi trả Tín Thuế Trẻ Em hàng tháng trị giá khoảng 36 triệu trên tổng số tiền hơn 15 tỉ đô la. Với một số yếu tố mới của chương trình này, IRS sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để thực hiện những cải tiến và cung cấp khoản thanh toán kịp thời.

Sau khi khoản chi trả tháng chín được cấp phát, IRS đã giải quyết một vấn đề kỹ thuật, trong đó, cơ quan có ước tính rằng vấn đề trên đã gây ra cho chưa đến 2% người hưởng CTC không nhận được thanh toán vào tháng 9 theo ngày chi trả đã sắp xếp.  Các khoản thanh toán đã và đang được gửi đến các cá nhân chịu ảnh hưởng.

Nhóm chịu ảnh hưởng chủ yếu bao gồm người đóng thuế gần đây đã thực hiện cập nhật trương mục ngân hàng hoặc thông tin địa chỉ sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em của IRS. Cụ thể, vấn đề gây ảnh hưởng đến khoản chi trả dành cho người đóng thuế đã kết hôn nộp chung tờ khai mà chỉ có duy nhất một người phối ngẫu thực hiện thay đổi về trương mục ngân hàng hoặc địa chỉ, điều này thường dẫn đến các khoản thanh được phân ra làm hai (giữa trương mục hoặc địa chỉ hiện có và trương mục hoặc địa chỉ mới).

Với một vài trong số các trường hợp này, khoản chi trả được chia đôi gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện thanh toán, và hơn nữa, điều đó khiến các cá nhân nhận được khoản chi trả dư ra hơn một chút so với số tiền thanh toán chính xác vào tháng chín. Để giải quyết tình trạng này, khoản thanh toán mà mỗi người phối ngẫu nhận được trong tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai sẽ được giảm đi một chút để điều chỉnh cho số tiền chi trả nhiều hơn mức quy định. Với cá nhân người đóng thuế nhận được thanh toán, số tiền chi trả nhiều hơn mức quy định thường là 31,25 đô la với mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi và 37,5 đô la với mỗi trẻ dưới 6 tuổi.  Điều này sẽ dẫn đến số tiền giảm thiểu từ 10 đô la đến 13 đô la trên mỗi trẻ mà quý vị sẽ nhận được trong khoản thanh toán hàng tháng của ba tháng còn lại.

IRS sẽ gửi thư báo đến các cá nhân chịu ảnh hưởng bởi thông tin này. IRS hiện tiếp tục giám sát chặt chẽ chương trình này và chúng tôi lấy làm cảm kích vì sự kiên nhẫn của các quý vị đang có khoản thanh toán chịu ảnh hưởng.

IRS kêu gọi các đối tác và nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và  công cụ và bộ công cụ trực tuyến hiện có để trợ giúp những người chưa khai thuế, gia đình có thu nhập thấp và những nhóm người thiệt thòi đăng ký nhận quyền lợi này.

Liên kết đến công cụ trực tuyến, hướng dẫn theo từng bước cho việc sử dụng Công cụ đăng ký dành cho người không phải nộp tờ khai, trả lời các câu hỏi thường gặp và các nguồn lực hữu ích khác hiện có sẵn trên trang CTC ứng trước đặc biệt năm 2021 của IRS. Thông tin này nằm trên trang  IRS.gov/childtaxcredit2021.