IRS: Việc sử dụng dịch vụ Khai Miễn Phí tăng vọt; người đóng thuế vẫn có thời gian để khai thuế miễn phí

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-74, ngày 16 tháng 4 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong việc sử dụng các sản phẩm Khai Miễn Phí để nhập thông tin và khai thuế thu nhập liên bang và nhắc người đóng thuế rằng họ nên thông qua trang IRS.gov để đảm bảo nhận được các dịch vụ miễn phí mà họ đáng được hưởng.

Tính đến ngày 10 tháng 4, IRS đã nhận được 2.9 triệu tờ khai thuế thông qua chương trình Khai Miễn Phí kể từ tháng 1. Con số đó thể hiện mức tăng 28% so với 2.3 triệu tờ khai nhận được trong cùng thời gian này năm ngoái và đã nhiều hơn con số 2.8 triệu tờ khai nhận được trong cả năm 2019.

"IRS đã làm việc với Liên minh Khai Miễn Phí để cải thiện chương trình này trong năm nay và mức tăng kỷ lục này là một dấu hiệu đáng khích lệ", Ủy viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục cải thiện chương trình này. Với thời hạn khai thuế được gia hạn đến ngày 15 tháng 7, chúng tôi nhắc những người đóng thuế đủ điều kiện mà chưa khai thuế nên xem xét các lựa chọn Khai Miễn Phí. Các sản phẩm trực tuyến Khai Miễn Phí cho phép việc chuẩn bị tờ khai thuế liên bang miễn phí, khai thuế điện tử miễn phí và chuyển khoản trực tiếp tiền hoàn thuế miễn phí để giúp quý vị nhận được tiền nhanh hơn."

Ngoài việc dịch vụ Khai Miễn Phí vẫn có sẵn cho đến hạn khai thuế mới là ngày 15 tháng 7, IRS nhắc người đóng thuế rằng hai sản phẩm Khai Miễn Phí cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Khoản thanh toán Tác động Kinh tế: Lựa chọn đặc biệt dành cho những người thường không khai thuế

Liên minh Khai Miễn Phí cũng giúp cung cấp cho những người thường không khai thuế, và không có kế hoạch khai thuế cho năm 2019, một cách dễ dàng để đăng ký hưởng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế. Công cụ đặc biệt này, mà chỉ có trên IRS.gov, có thể được tìm thấy tại trang Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (tiếng Anh).

IRS, hợp tác với Free File Inc., đã cung cấp mục nhập hợp lý này để mọi người có thể nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành bằng cách sử dụng thông tin chuyển khoản trực tiếp của họ và nộp qua đường điện tử cho IRS. Sản phẩm dễ sử dụng này tuân thủ các giao thức bảo mật giống như tất cả các sản phẩm phần mềm thuế khác.

Lưu ý đặc biệt cho những người cần phải khai thuế cho năm 2019

Những người chưa nộp tờ khai thuế và cần phải hoặc có kế hoạch nộp Mẫu đơn 1040 cho năm 2019 thì không nên sử dụng lựa chọn Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây. Việc sử dụng tùy chọn này có thể làm chậm quá trình xử lý tờ khai thuế và Khoản thanh toán Tác động Kinh tế của họ. Những người cần phải nộp tờ khai thuế cho năm 2019 có thể sử dụng các lựa chọn Khai Miễn Phí khác hoặc khai thuế theo cách họ thường làm.

Những người đủ điều kiện hưởng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế bao gồm công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú mà:

  • Có số An sinh Xã hội hợp lệ,
  • Không thể được khai là người phụ thuộc của người đóng thuế khác, và
  • Có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới mức giới hạn nhất định.

Một số đối tác Khai Miễn Phí cũng cung cấp lựa chọn miễn phí cho các cá nhân mà không buộc phải khai thuế nhưng đủ điều kiện nhận khoản thanh toán. Xin nhắc lại, hãy luôn truy cập trang IRS.gov để tìm kiếm các lựa chọn Khai Miễn Phí này.

Người đóng thuế mà chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2019 vẫn sẽ nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế dựa trên tờ khai thuế năm 2018 của họ, nếu họ đã nộp. IRS đã bắt đầu phân phát các khoản thanh toán đó cho những người có thông tin chuyển khoản trực tiếp. Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh) trên trang web của chúng tôi để kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của họ.

Dưới đây là cách công cụ Khai Miễn Phí hoạt động:

Người đóng thuế có thu nhập từ 69,000 đô la trở xuống vào năm ngoái thì có đủ điều kiện dùng phần mềm miễn phí này. Ngoài ra còn có các Mẫu đơn Khai Miễn Phí có thể điền, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS. Các mẫu đó không có giới hạn về thu nhập. Lựa chọn Khai Miễn Phí có sẵn ở trang IRS.gov/freefile.

  1. Hãy vào trang IRS.gov/freefile để xem tất cả các lựa chọn Khai Miễn Phí.
  2. Duyệt từng dịch vụ hoặc sử dụng công cụ "tra cứu" để giúp quý vị tìm sản phẩm phù hợp. Mỗi đối tác Khai Miễn Phí tự đặt ra các tiêu chuẩn đủ điều kiện của riêng họ, thường dựa trên thu nhập, độ tuổi và tiểu bang cư trú. Nhưng nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của người đóng thuế là từ 69,000 đô la trở xuống thì họ sẽ tìm thấy ít nhất một sản phẩm miễn phí để sử dụng.
  3. Chọn một nhà cung cấp và theo các liên kết để đến trang web của họ và bắt đầu khai thuế.
  4. Người đóng thuế chỉ nên hoàn thành và nộp tờ khai thuế điện tử khi họ có tất cả các hồ sơ thu nhập và khấu trừ mà họ cần. Cách nhanh nhất để được hoàn thuế là nộp tờ khai điện tử và chọn chuyển khoản trực tiếp. Đối với những người nợ thuế, hãy sử dụng lựa chọn thanh toán trực tiếp hoặc qua đường điện tử.

Xin lưu ý: Do dịch COVID-19, IRS không xử lý tờ khai thuế trên giấy tại thời điểm này. Các lựa chọn khai thuế điện tử là vẫn có sẵn. Để nhận được tiền hoàn thuế qua đường điện tử, hãy sử dụng lựa chọn khai thuế điện tử khi dùng dịch vụ Khai Miễn Phí và chọn chuyển khoản trực tiếp.

Cảnh giác với lừa đảo

Những kẻ lừa đảo đang sử dụng Khoản thanh toán Tác động Kinh tế và các trang web có các mẫu đơn giả có thể điền vào để cố gắng lừa mọi người cung cấp thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng. Xin hãy cẩn thận với các thư điện tử, tin nhắn và cuộc gọi điện thoại giả mạo về khoản thanh toán này. Đừng để bị lừa - hãy luôn truy cập IRS.gov để biết thông tin chính thức.