IRS nhắc nhở người đóng thuế: Lựa chọn chuyên gia thuế cẩn thận

IR-2023-13, ngày 24 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế vụ đã nhắc nhở người đóng thuế nên cẩn thận khi chọn chuyên viên khai thuế. Mặc dù hầu hết các chuyên viên khai thuế cung cấp dịch vụ trung thực, chất lượng, nhưng một số có thể gây tổn hại thông qua hành vi gian lận, trộm cắp danh tính và các trò gian lận khác.

Khi thuê một cá nhân hoặc công ty khai tờ khai thuế, người khai thuế cần hiểu họ đang chọn ai và những câu hỏi quan trọng nào cần hỏi.

Nhu cầu của người đóng thuế sẽ quyết định loại chuyên viên khai thuế nào là tốt nhất cho họ. Cho dù người đóng thuế thường xuyên sử dụng một chuyên gia thuế để giúp họ khai thuế hay đã quyết định làm việc với một chuyên gia thuế lần đầu tiên, thì việc chọn một chuyên gia thuế một cách cẩn thận là rất quan trọng. Người đóng thuế chịu trách nhiệm cuối cùng về tất cả thông tin trên tờ khai thuế thu nhập của họ, bất kể ai là người chuẩn bị tờ khai thuế.

Khi chọn một chuyên gia thuế, IRS khuyến khích người đóng thuế truy cập IRS.gov. Trang Chọn Một Chuyên Gia Thuế có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của chuyên viên khai thuế. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc Của IRS (tiếng Anh) có thể giúp xác định nhiều chuyên viên khai thuế theo loại chứng chỉ hoặc trình độ chuyên môn.

Dấu hiệu cảnh báo

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang đều phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh) hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký và bao gồm PTIN của họ trên bất kỳ tờ khai thuế nào họ khai.

Việc không ký vào tờ khai thuế là một dấu hiệu cảnh báo rằng chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm lợi nhanh chóng bằng cách hứa hẹn một khoản tiền hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn tiền. Người đóng thuế nên tránh những chuyên viên khai thuế "ma" phi đạo đức này.

Chuyên viên khai thuế ma là người không ký vào tờ khai thuế mà họ chuẩn bị. Những chuyên viên khai thuế ma vô đạo đức thường in tờ khai thuế và yêu cầu người đóng thuế ký tên và gửi đến IRS. Đối với các tờ khai được nộp bằng phương thức điện tử, chuyên viên khai thuế ma sẽ chuẩn bị tờ khai thuế nhưng từ chối ký điện tử với tư cách là chuyên viên khai thuế được trả tiền.

Mẹo chọn chuyên viên khai thuế

Dưới đây là một số mẹo để xem xét khi chọn một chuyên viên khai thuế:

 • Hãy tìm một chuyên viên sẵn sàng đồng hành trong cả năm. Nếu có thắc mắc về tờ khai thuế, người đóng thuế có thể cần liên lạc với chuyên viên khai thuế sau khi mùa khai thuế kết thúc.
   
 • Xem lại lịch sử của chuyên viên. Kiểm tra trang web của Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh (tiếng Anh) để biết thông tin về chuyên viên. Tìm các hình thức kỷ luật và tình trạng giấy phép đối với những chuyên viên có chứng chỉ. Đối với kế toán viên chứng thực, hãy kiểm tra trang web của Ban Kế Toán Tiểu Bang và đối với luật sư, hãy kiểm tra với Luật Sư Đoàn Tiểu Bang. Đối với các đại diện đã đăng ký, hãy truy cập Xác Minh Tình Trạng Của Một Đại Diện Đã Đăng Ký (tiếng Anh) hoặc kiểm tra Danh Mục Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Của IRS (tiếng Anh).
   
 • Hỏi về phí dịch vụ. Người đóng thuế nên tránh những chuyên viên khai thuế tính phí dựa trên phần trăm số tiền hoàn thuế hoặc những người đề nghị ký thác toàn bộ hoặc một phần tiền hoàn thuế vào tài khoản tài chánh của chính họ. Hãy cảnh giác với những chuyên viên khai thuế tuyên bố rằng họ có thể nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
   
 • Đảm bảo chuyên viên của họ cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử của IRS. IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp.
   
 • Cung cấp hồ sơ và biên nhận. Những chuyên viên khai thuế tốt yêu cầu được xem những tài liệu này. Họ cũng sẽ đặt câu hỏi để xác định tổng thu nhập, các khoản khấu trừ, tín thuế và các mục khác của khách hàng. Không thuê chuyên viên khai thuế điện tử bằng cách sử dụng cuống phiếu lương thay vì Mẫu W-2. Điều này trái với các quy tắc về khai thuế điện tử của IRS.
   
 • Hiểu chứng chỉ và trình độ chuyên môn của chuyên viên khai thuế. Luật sư, kế toán viên chứng thực và đại diện đã đăng ký có thể đại diện cho mọi khách hàng trước IRS trong bất kỳ tình huống nào. Những người tham gia Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (tiếng Anh) có thể đại diện cho người đóng thuế trong một số trường hợp hạn chế nếu họ đã chuẩn bị và ký vào tờ khai thuế.
   
 • Không bao giờ ký vào tờ khai trống hoặc không đầy đủ. Người đóng thuế có trách nhiệm khai thuế đầy đủ và chính xác.
   
 • Xem lại tờ khai thuế trước khi ký. Hãy chắc chắn đặt câu hỏi nếu có điều gì đó không rõ ràng hoặc có vẻ không chính xác. Bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào cũng phải được chuyển trực tiếp cho người đóng thuế – chứ không phải vào tài khoản ngân hàng của chuyên viên khai thuế. Xem lại số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên tờ khai thuế hoàn chỉnh và đảm bảo số đó chính xác.

Người đóng thuế có thể khai báo hành vi sai trái của chuyên viên khai thuế cho IRS bằng cách sử dụng Mẫu 14157, Khiếu Nại: Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh) PDF. Nếu người đóng thuế nghi ngờ chuyên viên khai thuế đã nộp hoặc thay đổi tờ khai thuế của họ mà không có sự đồng ý của họ, thì nên nộp Mẫu 14157-A, Bản Khai Về Gian Lận Hay Sai Phạm Của Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh) PDF.

Thêm thông tin: