Lý do tại sao việc phát hành tiền hoàn thuế được nộp theo phương thức điện tử có thể mất hơn 21 ngày

IR-2022-65, ngày 23 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON — Mặc dù Sở Thuế Vụ phát hành hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế khai thuế điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp, một số khoản hoàn thuế sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn.

Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế sau khi IRS nhận được tờ khai thuế. Việc duyệt xét thủ công có thể cần thiết khi một tờ khai thuế có lỗi, không đầy đủ hoặc bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận hoặc trộm cắp danh tính.

Những tờ khai thuế khác cũng có thể mất nhiều thời gian để xử lý hơn, việc này bao gồm cả trường hợp tờ khai thuế cần điều chỉnh khoản tiền của  Tín Thuế Trẻ Em  hoặc Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, bao gồm yêu cầu về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hay Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (tiếng Anh), hoặc bao gồm Mẫu 8379, Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Thương Tật (tiếng Anh)PDF, vốn có thể mất đến 14 tuần để xử lý.

Cách nhanh nhất để nhận được khoản hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn phương thức ký thác trực tiếp. Người đóng thuế không có tài khoản ngân hàng có thể tìm hiểu thêm về cách mở tài khoản tại Ngân hàng được FDIC bảo trợ (tiếng Anh) hoặc Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh).

IRS cảnh báo người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận khoản tiền hoàn thuế vào một ngày nhất định nào đó, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền hoàn thuế có thể cần duyệt xét thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, hãy nhớ cân nhắc về thời gian mà tổ chức tài chánh cần để chuyển khoản tiền hoàn thuế vào tài khoản hoặc để nhận khoản tiền đó qua đường bưu điện.

Để kiểm tra trạng thái của khoản hoàn thuế, người đóng thuế nên sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov. Thông tin cho niên thuế gần nhất mà quý vị nộp của tờ khai thuế thường có sẵn trong vòng 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai thuế điện tử từ người đóng thuế. Nếu nộp tờ khai thuế bản giấy, người đóng thuế nên kiểm tra trạng thái của tờ khai thuế sau bốn tuần.

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện khi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế. Người đại diện trả lời điện thoại và tiếp đón người đóng thuế của IRS chỉ có thể tìm kiếm trạng thái của tiền hoàn thuế nếu đã qua:

  • 21 ngày trở lên kể từ khi IRS nhận được tờ khai thuế nộp bằng phương thức điện tử (hoặc kể từ ngày bắt đầu mùa khai thuế của IRS – tùy theo ngày nào muộn hơn),
  • Sáu tuần trở lên kể từ khi gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện, hoặc khi
  • Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? yêu cầu người đóng thuế liên lạc với IRS.

Trước khi nộp tờ khai thuế, người đóng thuế nên bắt đầu bằng việc truy cập IRS.gov để tìm các công cụ trực tuyến giúp lấy thông tin cần thiết để khai thuế. Những công cụ này rất dễ sử dụng và có sẵn bất cứ lúc nào. Hàng triệu người sử dụng những công cụ này để giúp khai và nộp thuế, tìm thông tin về tài khoản của mình, nhận câu trả lời cho các câu hỏi về thuế và nhận các mẹo khai thuế (tiếng Anh).

Tờ khai thuế năm 2020

Quý vị đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2020? Những người có tờ khai thuế từ năm 2020 chưa được xử lý vẫn nên nộp tờ khai thuế năm 2021 trước ngày đến hạn vào tháng 4 hoặc yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế.

Những người khai thuế điện tử trong nhóm này cần nắm được Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh, hay AGI, từ tờ khai thuế gần đây nhất của họ. Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2020 của mình, hãy đảm bảo quý vị nhập $0 (0 đô la) cho AGI của năm ngoái trên tờ khai thuế năm 2021. Truy cập Xác Minh Tờ Khai Thuế Điện Tử Của Quý Vị để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, nếu tự khai thuế và nộp tờ khai thuế điện tử thì người đóng thuế phải ký tên và xác minh tờ khai thuế điện tử bằng cách nhập Tổng Thu Nhập Điều Chỉnh (AGI) của năm trước hoặc Số PIN Tự Chọn (SSP) của năm trước. Những người đã khai thuế điện tử vào năm ngoái có thể đã tạo một Số PIN Tự Chọn gồm năm chữ số để sử dụng làm chữ ký điện tử. Thông thường, phần mềm thuế sẽ tự động nhập thông tin cho khách hàng đã sử dụng trước đây. Người đóng thuế đang sử dụng một sản phẩm phần mềm lần đầu tiên thì có thể phải nhập thông tin này.

Người đóng thuế nên xem lại hướng dẫn đặc biệt để xác minh tờ khai thuế điện tử năm 2021 nếu tờ khai năm 2020 của họ chưa được xử lý, hoặc họ đã sử dụng công cụ Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2021 để đăng ký nhận Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba vào năm 2021.