Các cân nhắc về thuế đối với những người đang ly thân hoặc ly hôn

Mẹo thuế của IRS 2023-97, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Khi các cặp vợ chồng ly thân hoặc ly hôn, sự thay đổi tình trạng mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến tình trạng thuế của họ. IRS coi một cặp đôi là đã kết hôn cho mục đích khai thuế cho đến khi họ nhận được phán quyết cuối cùng về việc ly hôn hoặc bảo trì ly thân.

Cập nhật khấu lưu thuế

Khi người đóng thuế ly hôn hoặc ly thân, họ thường cần cập nhật khoản khấu lưu thuế thích hợp của mình bằng cách nộp cho chủ lao động Mẫu W-4, Chứng nhận Khấu lưu thuế của Nhân viên mới. Nếu nhận tiền trợ cấp ly hôn, họ có thể phải nộp các khoản tiền thuế ước tính. Người đóng thuế có thể tìm hiểu xem họ có khấu lưu đúng số tiền không với Công cụ Ước tính khấu lưu thuế trên IRS.gov.

Tính thuế đối với tiền trợ cấp ly hôn và tiền cấp dưỡng ly thân

  • Số tiền trả cho người phối ngẫu hoặc người phối ngẫu trước đây theo phán quyết ly hôn, phán quyết chính thức về ly thân hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản có thể là các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân cho các mục đích thuế liên bang.
  • Một số khoản tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân có thể khấu trừ cho người phối ngẫu trả tiền, và người phối ngẫu nhận phải bao gồm khoản tiền này trong thu nhập.

Các quy tắc liên quan đến trẻ phụ thuộc và hỗ trợ

Nói chung, cha mẹ có quyền giám hộ đối với một đứa trẻ có thể khai trẻ đó trên tờ khai thuế của họ. Nếu cha mẹ chia quyền giám hộ mỗi người một nửa và không khai thuế chung, họ sẽ phải quyết định cha mẹ nào khai trẻ đó. Nếu cha mẹ không thể thỏa thuận, thì người đóng thuế nên tham khảo các quy tắc quyết định trong Ấn phẩm 504, Cá nhân đã ly hôn hoặc ly thân (tiếng Anh). Các khoản chi trả trợ cấp con cái không được khấu trừ cho người trả tiền và không phải chịu thuế đối với người được trả tiền.

Không phải tất cả các khoản chi trả theo văn kiện ly hôn hoặc ly thân – bao gồm phán quyết ly hôn, phán quyết chính thức về ly thân hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản – là các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân. Tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân không bao gồm:

  • Trợ cấp con cái
  • Giải quyết tài sản không dùng tiền mặt – cho dù một lần hay trả góp
  • Các khoản thanh toán là một phần thu nhập tài sản cộng đồng của vợ/chồng quý vị
  • Các khoản thanh toán để duy trì tài sản của bên trả tiền
  • Sử dụng tài sản của bên trả tiền
  • Thanh toán tự nguyện

Trợ cấp con cái không bao giờ được khấu trừ và không được coi là thu nhập. Ngoài ra, nếu một văn kiện ly hôn hoặc ly thân cung cấp tiền trợ cấp li hôn  trợ cấp con cái người phối ngẫu trả tiền trả ít hơn tổng số tiền được yêu cầu, thì các khoản thanh toán sẽ áp dụng cho khoản trợ cấp con cái trước. Chỉ số tiền còn lại được coi là tiền trợ cấp ly hôn.

Khai báo chuyển tài sản, nếu cần

Thông thường, nếu người đóng thuế chuyển nhượng tài sản cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng cũ do ly hôn, thì không có lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận đối với giao dịch chuyển nhượng. Mọi người có thể phải khai báo giao dịch này trên tờ khai thuế quà tặng.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)