Lời khuyên về thuế cho những người mới làm cha mẹ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-89, ngày 10 tháng 7 năm 2023

Trẻ em là điều đắt giá. Cho dù ai đó vừa đưa niềm vui từ bệnh viện về nhà, nhận nuôi một thiếu niên từ cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng hay đang nuôi nấng cháu. Có một số chương trình giảm thuế có thể hữu ích.

Dưới đây là một số lời khuyên về thuế cho những người mới làm cha mẹ

Kiểm tra tính đủ điều kiện cho các khoản tín thuế và khấu trừ này

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)