Người đóng thuế có thể tìm kiếm các tổ chức từ thiện hợp pháp bằng cách sử dụng công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế

Mẹo Thuế của IRS 2021-158, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Khi người đóng thuế quyết định ủng hộ động cơ từ thiện mà họ quan tâm, họ muốn khoản đóng góp của mình mang lại nhiều lợi ích nhất có thể. Việc thực hiện một số nghiên cứu có thể giúp các nhà tài trợ đảm bảo các khoản đóng góp được chuyển đến tổ chức từ thiện hợp pháp đủ điều kiện, đồng thời tránh bị lừa đảo. Công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (tiếng Anh) của IRS là bước khởi đầu tuyệt vời cho việc tìm hiểu.

Dưới đây là một số tính năng và chức năng chính của công cụ này:

  • Cung cấp thông tin về tình trạng thuế vụ và việc khai thuế liên bang của tổ chức.
  • Các nhà tài trợ có thể sử dụng công cụ này để xác nhận rằng một tổ chức được miễn thuế và đủ điều kiện để nhận các khoản đóng góp thiện nguyện có thể khấu trừ.
  • Người dùng có thể tìm hiểu được liệu một tổ chức có tình trạng miễn thuế bị hủy bỏ (tiếng Anh) hay không.
  • Người dùng có thể tìm kiếm các tổ chức theo tên pháp lý hoặc hoạt động kinh doanh đang diễn ra có tên trong hồ sơ với IRS hoặc Số Nhận Diện Chủ Lao Động
  • Kết quả tìm kiếm có thể được sắp xếp theo tên, số EIN, tiểu bang và quốc gia.

Người dùng cũng có thể tải xuống danh sách đầy đủ các tổ chức đủ điều kiện nhận các khoản đóng góp có thể khấu trừ, các tổ chức bị hủy bỏ tự động tình trạng miễn thuế và trình gửi Bưu Thiếp Điện Tử qua các liên kết trên trang Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế của IRS.gov.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)