Người đóng thuế nên tránh những lỗi phổ biến này khi khai thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-07, ngày 24 tháng 1 năm 2023

Hầu hết các lỗi phổ biến mà người đóng thuế mắc phải khi khai thuế đều có thể dễ dàng tránh được. Bằng cách xem xét cẩn thận tờ khai thuế, người đóng thuế có thể tiết kiệm thời gian và công sức nhờ việc không phải sửa tờ khai sau này. Khai thuế điện tử cũng giúp tránh sai sót. Phần mềm thuế tính toán, gắn cờ các lỗi phổ biến và nhắc người đóng thuế về thông tin còn thiếu. Nó cũng có thể giúp người đóng thuế yêu cầu các khoản tín thuế và khấu trừ có giá trị. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể sử dụng Free File của IRS để nộp tờ khai thuế điện tử miễn phí.

Dưới đây là một số lỗi để tránh:

 • Khai thuế quá sớm. Mặc dù người đóng thuế không nên khai thuế muộn, nhưng họ cũng không nên khai thuế sớm. Họ nên đợi cho đến khi họ chắc chắn rằng nhận được tất cả các tài liệu báo cáo thuế của mình rồi mới khai thuế, nếu không họ có nguy cơ phạm sai lầm mà có thể dẫn đến việc xử lý chậm trễ.
   
 • Số An Sinh Xã Hội bị thiếu hoặc không chính xác. Mỗi số SSN trên tờ khai thuế phải được điền chính xác như được in trên thẻ An Sinh Xã Hội.
   
 • Tên sai chính tả. Tên của tất cả những người đóng thuế và người phụ thuộc được liệt kê trên tờ khai thuế phải khớp với tên trên thẻ An Sinh Xã Hội của họ.
   
 • Thông tin không chính xác. Người đóng thuế nên nhập cẩn thận bất kỳ khoản tiền lương, cổ tức, tiền lãi ngân hàng và thu nhập nào khác mà họ nhận được để đảm bảo rằng họ báo cáo số tiền chính xác. Điều này bao gồm bất kỳ thông tin nào mà người đóng thuế cần để tính toán các khoản tín thuế và khấu trừ.
   
 • Tư cách khai thuế không đúng. Một số người đóng thuế chọn sai tư cách khai thuế. Ấn Phẩm 501 (tiếng Anh) có thông tin chi tiết về tư cách khai thuế.
   
 • Sai lầm về tính toán. Lỗi toán học là một trong các lỗi phổ biến nhất. Chúng bao gồm các lỗi từ phép cộng và phép trừ đơn giản đến các phép tính phức tạp hơn. Người đóng thuế phải luôn kiểm tra lại việc tính toán của họ. Hay tốt hơn, phần mềm khai thuế sẽ tự động kiểm tra.
   
 • Tính các khoản tín thuế hoặc khấu trừ. Người đóng thuế có thể phạm sai lầm khi tính toán những thứ như tín thuế thu nhập kiếm được, tín thuế chăm sóc con nhỏ và người sống phụ thuộc (tiếng Anh)tín thuế trẻ em. Phần mềm thuế sẽ tính toán các khoản tín thuế và khấu trừ này, đồng thời bao gồm mọi mẫu và bảng bắt buộc.
   
 • Số tài khoản ngân hàng không chính xác. Những người đóng thuế được hưởng tiền hoàn thuế nên chọn ký thác trực tiếp. Đây là cách nhanh nhất để họ nhận được tiền. Tuy nhiên, người đóng thuế cần đảm bảo rằng họ sử dụng đúng số định tuyến và số tài khoản trên tờ khai thuế của mình.
   
 • Các mẫu chưa ký. Tờ khai thuế không có chữ ký là không hợp lệ. Trong hầu hết các trường hợp, cả hai vợ chồng phải ký vào tờ khai thuế chung. Các trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho các thành viên của lực lượng vũ trang (tiếng Anh) hoặc những người đóng thuế khác có giấy ủy quyền (tiếng Anh) hợp lệ.
   
 • Chuyên viên khai thuế tai tiếng. Người đóng thuế nên nhớ rằng họ, chứ không phải chuyên viên khai thuế, chịu trách nhiệm về thông tin trên tờ khai thuế của họ. IRS có các nguồn trợ giúp để giúp người đóng thuế tìm người khai thuế cho họ. Một số người đóng thuế thậm chí có thể nhận được sự giúp đỡ miễn phí từ các thiện nguyện viên có chứng nhận của IRS. Kế toán viên chứng thực, đại diện đã đăng ký (tiếng Anh) hoặc các chuyên gia thuế khác cũng có thể giúp người đóng thuế tránh sai sót.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)