Người đóng thuế nên xem các lời khuyên này trước khi lựa chọn chuyên viên khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-165, Ngày 12/3/2020

Khi người đóng thuế sẵn sàng nộp tờ khai thuế năm 2021, họ có thể thuê một chuyên viên khai thuế. Mọi người nên chọn một chuyên viên khai thuế một cách sáng suốt. Điều này rất quan trọng vì người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về tất cả thông tin trên tờ khai của họ, bất kể ai khai thuế cho họ.

Có nhiều loại chuyên viên khai thuế khác nhau và nhu cầu của người đóng thuế sẽ giúp xác định loại chuyên viên khai thuế nào tốt nhất cho họ. Do vậy, dưới đây là một số lời khuyên nhỏ để giúp mọi người khi chọn chuyên viên khai thuế.

Khi chọn một chuyên viên khai thuế, người đóng thuế nên:

 • Kiểm tra Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh). Mặc dù đây không phải là danh sách chuyên viên khai thuế đầy đủ, nhưng nó bao gồm những người là đại lý đã đăng ký, CPA và luật sư, cũng như những người tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm.
   
 • Kiểm tra thông tin của chuyên viên khai thuế với Văn Phòng Cải Thiện Kinh Doanh. Người đóng thuế có thể xác minh trạng thái của một đại lý đã đăng ký (Tiếng Anh) trên IRS.gov.
   
 • Câu hỏi về lệ phí. Người đóng thuế nên tránh những chuyên viên khai thuế căn cứ lệ phí của họ dựa trên phần trăm số tiền hoàn lại hoặc những chuyên viên ký gửi tất cả hoặc một phần tiền hoàn thuế của quý vị vào tài khoản tài chính của họ.
   
 • Hãy cảnh giác với những chuyên viên khai thuế, những người cho rằng họ có thể nhận được số tiền hoàn lại lớn hơn những người khác.
   
 • Hỏi xem họ có định sử dụng khai thuế điện tử không.
   
 • Hãy chắc chắn rằng chuyên viên khai thuế luôn sẵn sàng. Mọi người cần xem xét liệu cá nhân hoặc công ty đó sẽ hoạt động trong vài tháng hoặc nhiều năm sau khi nộp đơn khai thuế hay không. Người đóng thuế nên làm điều này vì họ có thể cần chuyên viên khai thuế trả lời các câu hỏi về việc nộp tờ khai thuế.
    
 • Bảo đảm rằng chuyên viên khai thuế ký và bao gồm Số Nhận Diện Chuyên Viên Khai Thuế (PTIN) của họ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải có số PTIN để nộp tờ khai thuế.
    
 • Kiểm tra thông tin đăng nhập của người đó. Chỉ luật sư, CPA và các đại lý đã đăng ký mới có thể đại diện cho người đóng thuế trước Sở Thuế Vụ trong các vấn đề về thuế. Những chuyên viên khai thuế khác tham gia vào Chương Trình Mùa Khai Thuế Hàng Năm (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ có quyền hành nghề hạn chế khi đại diện cho người đóng thuế trong quá trình kiểm xét các bản khai thuế mà họ đã nộp.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)