Người đóng thuế nên bao gồm vấn đề an toàn tài chính trong kế hoạch chuẩn bị cho thiên tai của mình

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS số 2022-80, ngày 24 tháng 5 năm 2022

Sau một thảm họa thiên nhiên, hồ sơ tài chính cá nhân, bảo hiểm, y tế và các hồ sơ khác có thể rất quan trọng để bắt đầu quá trình phục hồi. Dưới đây là một số điều người đóng thuế có thể làm để giúp bảo vệ sự an toàn tài chính của họ trong tình huống thiên tai.

Cập nhật kế hoạch khẩn cấp. 

Thiên tai có thể ập đến bất cứ lúc nào. Các tình huống cá nhân và doanh nghiệp không ngừng diễn biến vì vậy người đóng thuế nên xem xét các kế hoạch khẩn cấp của mình hàng năm.

Tạo bản sao điện tử của tài liệu. 

Người đóng thuế nên giữ tài liệu ở một nơi an toàn. Việc này bao gồm bản sao kê ngân hàng, tờ khai thuế và hợp đồng bảo hiểm. Hiện điều này đặc biệt dễ dàng vì nhiều tổ chức tài chánh cung cấp bản sao kê và tài liệu dưới dạng điện tử. Nếu tài liệu gốc chỉ có trên giấy, thì người đóng thuế có thể sử dụng máy quét và lưu chúng trên ổ cứng di động USB hoặc trên đám mây.

Ghi lại những thứ có giá trị.

Việc ghi lại những thứ có giá trị bằng cách chụp ảnh hoặc quay phim trước khi thiên tai xảy ra giúp dễ dàng yêu cầu các quyền lợi bảo hiểm và thuế hơn, nếu cần. IRS.gov có một sổ tay về tổn thất do thiên tai (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế lập danh sách đồ đạc theo từng phòng.

Hiểu rằng chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế có sẵn trong các tình huống thiên tai.

Thông tin về Hỗ Trợ Thiên Tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) có sẵn tại IRS.gov. Người đóng thuế cũng nên xem lại Ấn Phẩm 547, Tai Họa, Thiên Tai Và Trộm Cắp.

Những người đóng thuế sống trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, có thể truy cập Trên Khắp Quốc Gia (tiếng Anh) trên IRS.gov và nhấp vào tiểu bang của họ để xem xét chương trình giảm nhẹ thuế do thiên tai hiện có. Những người sống ở các quận đủ điều kiện để được cứu trợ thiên tai sẽ được gia hạn khai thuế và nộp thuế tự động đối với nhiều mẫu thuế hiện đang đến hạn và không cần liên lạc với cơ quan này để được cứu trợ.

Những người có câu hỏi liên quan đến thiên tai có thể liên lạc với IRS theo số 866-562-5227 để nói chuyện với một chuyên gia của IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai. Họ có thể yêu cầu bản sao của các tờ khai thuế và tệp đính kèm đã nộp trước đây bằng cách nộp Mẫu 4506 (tiếng Anh), yêu cầu bản ghi hiển thị hầu hết các dòng mục thông qua Nhận Bản Ghi trên IRS.gov hoặc gọi 800-908-9946 để lấy bản ghi.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)