Người đóng thuế nên cập nhật các khoản thuế trong năm để tránh hóa đơn thuế bất ngờ

Mẹo Thuế của IRS 2022-158, ngày 17 tháng 10, 2022

Mùa thuế tiếp theo có vẻ còn xa, nhưng đây thực sự là thời điểm hoàn hảo để người đóng thuế duyệt xét các khoản thanh toán khấu lưuthuế ước tính của họ. Bởi vì thuế liên bang được trả theo phương pháp trả ngay, nên điều quan trọng là người đóng thuế phải khấu lưu đủ từ phiếu lương của họ hoặc trả đủ thuế ước tính. Nếu không, họ có nguy cơ bị phạt.

Điều chỉnh khấu lưu thuế

Đối với nhân viên, khấu lưu là số thuế thu nhập liên bang được khấu lưu từ phiếu lương của họ. Số thuế thu nhập mà chủ lao động khấu lưu từ tiền lương định kỳ của nhân viên phụ thuộc vào hai điều:

  • Số tiền họ kiếm được.
  • Thông tin họ cung cấp cho chủ lao động trên Mẫu W-4.

Tất cả những người đóng thuế nên xem lại số tiền khấu lưu thuế liên bang của họ mỗi năm để bảo đảm rằng họ không bị khấu lưu quá ít hoặc quá nhiều tiền thuế.

Cá nhân có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu của IRS để giúp họ quyết định xem có nên thực hiện thay đổi đối với khoản khấu lưu của mình hay không. Công cụ trực tuyến này hướng dẫn người dùng từng bước thông qua quá trình kiểm tra số tiền khấu lưu thuế và đưa ra những kiến nghị về khấu lưu thuế để giúp họ nhận lại số tiền hoàn thuế mong muốn khi nộp tờ khai thuế vào năm tới.

Người đóng thuế có thể kiểm tra với chủ lao động để cập nhật số tiền khấu lưu thuế của họ hoặc nộp Mẫu W-4, Chứng Nhận Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên mới.

Thực hiện thanh toán ước tính

Người đóng thuế có thể cần thực hiện thanh toán thuế ước tính hàng quý trong một số trường hợp:

  • Nếu số thuế thu nhập được khấu lưu từ lương hoặc lương hưu của người đóng thuế là không đủ.
  • Nếu họ nhận được các khoản thu nhập như tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng, thu nhập tự kinh doanh, lãi vốn, giải thưởng và phần thưởng.
  • Nếu họ tự kinh doanh.

Các khoản thanh toán thuế ước tính sẽ đến hạn đối với cá nhân đóng thuế vào các ngày 15 tháng 4, 15 tháng 6, 15 tháng 9 và 17 tháng 1. Cách nhanh nhất và dễ nhất để thanh toán các khoản tiền thuế ước tính là sử dụng Direct Pay hoặc Hệ Thống Thanh Toán Thuế Liên Bang Bằng Điện Tử. Người đóng thuế có thể truy cập trang IRS.gov để biết các tùy chọn thanh toán khác.

Thêm thông tin: